Фондация "Живот със сколиоза"

Фондация "Живот със сколиоза"

Фонадация „Живот със Сколиоза” е неправителствена организация учредена да помага на всички пряко или косвено засегнати от заболяването сколиоза. Наша основна цел е да привлечем вниманието както на родители и деца така и на общността като цяло към този наболял проблем. Наша основна мисия е ранно диагностициране на заболяването. Днес в много малко населени места се провежда мониторинг за гръбначни изкривявания. Вярваме, че всеки родител, който е информиран за какви признаци да следи ще успее да „хване“ заболяването на време и ще предприеме съответните мерки. Информираност с цел превенция. Голям процент от подрастващите не спортуват, имат лоша стойка и застоял начин на живот. Всички тези фактори са предпоставка за увеличаване на броя на пациентите с диагноза „сколиоза“. Вярваме, че с нашата инициатива ще помогнем на много родители да вземат решение и да оперират децата си на време. От своя страна децата ще са по-уверени в себе си, ще носят смело своите корсети и ще правят стриктно своите Шрот упражнения за да избегнат операция. С подробно обяснение какво представлява заболяването и какви са първите признаци искаме да се обърнем към повече родители да наблюдават децата си и при констатиране на проблем, да им дадем съвет и да им покажем първите стъпки които трябва да предприемат. Информираност е нашето оръжие срещу заболяването!