Статии - 10 въпроса свързани с успешната кампания за набиране на средства за дете останало без родители
16-ти октомври 2023

10 въпроса свързани с успешната кампания за набиране на средства за дете останало без родители

Когато се опитвате да помогнете на дете без родители, съществуват няколко начина, по които може да действате. За тях ще поговорим в настоящата тема, като конкретно се спрем над 10 въпроса свързани със стартирането на кампания за набиране на средства за дете останало без родители.

Съдържание:

 1. Как да помогнем на дете без родители;
 2. Какво е кампания за набиране на средства за дете останало без родители;
 3. Какво да напиша в моята история за набиране на средства за дете без родители;
 4. Каква роля играят снимките и видеото в кампания за набиране на средства;
 5. Как да откроя своята дарителска кампания за дете без родители от останалите такива кампании;
 6. Защо трябва да популяризирам в социалните медии кампания по групово финансиране на дете без родители;
 7. Как да задържа дарителите и да ги накарам отново да дарят;
 8. Как да получа дарения;
 9. Може ли кампания за набиране на средства за дете без родители да е неуспешна;
 10. Как фондация Павел Андреев може да ми помогне в старта на кампанията?

1.Как да помогнем на дете без родители

Често пъти най-добрият начин да се помогне на дете сирак е, чрез организиране на кампания за набиране на средства. Такава може да стартирате дори в момента от платформата PavelAndreev. Тя може да е кампания за набиране на средства за деца и младежи.

До тук може би ви звучи ясно всичко, но навярно в процеса ще си задавате още куп въпроси. Ето по ред всичко:

Предвид факта, че организациите по набиране на средства се сблъскват с трудности, съществуват четири лесни начина, по които да планирате своята кампания за набиране на средства за деца без родители.

На първо място, трябва да сте наясно защо е необходимо да се съберат средства за тази кауза;

На второ място помислете, за кого ще бъдат използвани тези средства - дали за индивидуални лица или за групи;

На трето място може сами да определите, колко пари са необходими за кампанията;

И като четвърта стъпка, уточнете кога са нужни тези средства.

По наши наблюдения, екипът на фондация Павел Андреев най-успешните кампании са с дължина между 300 и 600 думи. Съветът ни е да бъдете достатъчно подробни, за да споделите историята си, но и достатъчно кратки, за да не отегчите дарителите. Важно е, също така да ги мотивирате да останат възможно най-дълго и до края на краудфъндинг кампанията ви. Само така дарението има по-големи шансове да бъде събрано, а кампанията ви да приключи успешно!

2.Какво е кампания за набиране на средства за дете останало без родители

Кампанията за набиране на средства за дете, останало без родители създава възможност за събиране на финансова помощ, материални дарения или друг тип подкрепа, с цел да се осигури благополучие и развитие на детето. Такъв род благотворителни каузи имат за цел да помогнат на сирачето да получи необходимата грижа, образование, медицинска помощ и други услуги, които са важни за неговото физическо и емоционално благополучие.

Кой може да стартира благотворителна кампания за набиране на средства

Кампанията може да бъде организирана от неправителствени организации, благотворителни фондации, обществени институции или дори от отделни хора, които се грижат за деца без родители. Целта е да се привлекат възможно най-голям брой дарители и поддръжници, които да помогнат със средства или ресурси, за да се осигури подходяща грижа и възможности за развитие на детето. Вие също може да планирате своята фъндрейзинг кампания от сайта за дарения на адрес PavelAndreev.BG.

И така, fundrising кампанията може да включва различни дейности като събиране на финансови средства, чрез онлайн дарения. Кампанията може да бъде подкрепена, чрез организиране на благотворителни събития като състезания, изложби, концерти, аукциони, други мероприятия и поводи за събирания на големи групи хора. Идеята на публичните кампании е да осведомят хората за нуждите на децата без родители.

Целта на такъв тип групово финансиране е да се гарантират подкрепа и повече възможности за децата сираци. Така те ще имат равни шансове за благополучие и успешно бъдеще.

3.Какво да напиша в моята история за набиране на средства за дете без родители

Когато пишете история за набиране на средства за дете без родители е важно да споделите информацията по такъв начин, че да въздействате емоционално на потенциалните дарители и да ги вдъхновите да помогнат.

Ето няколко идеи, какво да включите в историята си:

 • Започнете с въвеждаща част, която да привлича вниманието на читателя

Тук можете да споделите фактите за детето: На колко години е; Как е останало без родители; Какви са били обстоятелствата и как се е справяло досега.

 • Разкажете цялата история на детето

Какви трудности е преживявало и как ги преодолява. Подчертайте неговата сила и настоятелност, както и желанието му да има по-добър живот.

 • Споделете нуждите на детето

Напишете в историята, какви са основните нужди на сирачето в момента. Може да включите информация за образование, медицинска грижа, жилище или други неща, които му липсват. Защо не и нуждата от бързо осиновяване на дете.

 • Обяснете защо помощта от дарителите е толкова важна

Подчертайте, че с тяхна помощ детето може да има по-добро бъдеще и шанс за успешна интеграция в обществото.

 • Подкрепете историята с факти

Разбира се, в нея включете не само факти, но и статистики, които да подчертаят значимостта на проблема и важността от такава помощ.

 • Завършете историята с благодарност към потенциалните дарители

Тук е мястото да ги призовете да се присъединят към каузата и да помогнат на детето.

Запомнете: Важно е, да бъдете искрени и емоционалното ви обръщение към читателите да звучи истинско, трогателно, вълнуващо. Само така ще ги мотивирате да подкрепят каузата ви.

4.Каква роля играят снимките и видеото в кампания за набиране на средства

Знаете ли, че правилната снимка може значително да покачи набраната сума?

Съвет: Не се ограничавайте само с една снимка!

Платформата на PavelAndreev има отлична, бърза и лесна за управление навигация, а качването на голям брой снимки не коства усилия.

Съвет: Добавете и видео. С качване на 2-3 минутно видео може да направите вашата кампания по набиране на средства за дете без родители космически добра. Видеото разширява познанията на дарителите, подобрява надеждността и оказва дълготраен ефект над всеки видял вашия краудфъндинг.

5.Как да откроя своята дарителска кампания за дете без родители от останалите такива кампании

Организирането на благотворителна кампания за набиране на средства за деца сираци изисква добра подготовка и познаване на някои важни аспекти.

Ето няколко ключови неща, които трябва да знаете:

 • Цел и план:

Определете ясна цел за събиране на средства и съставете план, който включва идеи за дарения. В него трябва да знаете точно, как ще привлечете подкрепата на хората. Трябва да добавите и информация за това, как ще използвате събраните средства.

 • История и комуникация:

Създайте силна и завладяваща история, която ще вдъхнови хората да помогнат. Използвайте различни комуникационни канали, като социални медии, уеб представяне, както по форуми, така и по социалните мрежи в интернет, изпращане на имейл писма или организиране на пресконференции. Споделете историята и целта на кампанията си.

 • Партньорства:

Потърсете партньорства с местни организации, бизнеси или известни личности, които да могат да помогнат за привличане на вниманието на по-големи аудитории хора и събирането на средства.

 • Събиране на дарения:

Предоставете различни начини за дарение. Улеснете хората да дарят, като предоставите ясни инструкции и информация за сигурността на техните данни. На този сайт за дарения PavelAndreev.BG има ясно регламентирани правила, лесна навигация, както за дарители, така и за инициатори, а също и 6 разплащателни метода - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut и IBAN сметка, които са за максимално улеснение на потребителите.

 • Отчетност и прозрачност:

Бъдете отчетливи и прозрачни относно събираните средства и тяхното използване. Редовно обновявайте новините, за да държите информирани дарителите и обществеността за напредъка и постиженията на фъндрейзинг кампанията.

 • Благодарност:

Не забравяйте да изразите благодарността си към всички, които даряват и помагат на вашата кауза. Изпратете благодарствени писма, публично изразете признателността си или организирайте благотворително събитие.

6.Защо трябва да популяризирам в социалните медии кампания по групово финансиране на дете без родители

Един от най-важните аспекти при планирането на кампания за набиране на средства за дете останало без родителска грижа е рекламата. Въпреки, че тук не става дума за търговия, трябва да промотирате вашата краудфъндинг кампания. За да се случи това може да започнете със старите трикове от уста до уста и да продължите с информиране, чрез имейли, социалните медии, споделяне във форуми и блогове, уебсайтове и дори, чрез разпространение на хартиени материали от рода на флаери и листовки. Същественото тук е да се фокусирате над разпространението на вашата благотворителна кауза така, че тя да достигне до възможно най-голяма публика.

7.Как да задържа дарителите и да ги накарам отново да дарят

Както в търговията и продажбите, където клиентът е най-важен, така и в случая с набирането на средства, вашите дарители трябва да бъдат третирани като царе. Трябва да им благодарите по всички възможни начини. Това може да стане, чрез изразяване на благодарност с думи; изпращане на персонални имейли с благодарности или подаръци, които да ги зарадват. Тук има и нещо друго много важно - информираност и прозрачност. Трябва да предоставяте информация за всичко, което се случва с кампанията ви. Това може да включва публикуване на новини, качване на платежни документи, които показват как се изразходват средствата и други подобни.

8.Как да получа дарения

Системата за получаване на събраните средства от фъндрейзинг кампанията е добре организирана, защитена и гарантира пълна прозрачност, както за дарителите, така и за организаторите и бенефициента.

В Павел Андреев има яснота и прозрачност във всички аспекти. Можете дори да разгледате активните кампании и идеи за дарения, които се предлагат. Също така, можете да прочетете мненията за фондация Павел Андреев, за да получите необходимата информация и да се уверите защо, как и кога може да им се доверите.

9.Може ли кампания за набиране на средства за дете без родители да е неуспешна

Въпреки, че никой не може да гарантира 100% успех на кампанията си, ние, от фондация Павел Андреев, вярваме, че вашата упоритост, усилия, време и грижи ще се отплатят. Вярвайте в доброто дело, което сте започнали и мислете позитивно, не само днес, но всеки ден. Ние вярваме, че възнаграждението за вашата доброта няма да закъснее.

10.Как фондация Павел Андреев може да ми помогне в старта на кампанията

Фондация Павел Андреев може да бъде изключително полезна в старта на вашата кампания за групово финансиране на дете останало без родители. Тя предлага добре организирана система за набиране на средства, гарантираща прозрачност и защита, както за дарителите, така и за организаторите и бенефициентите. Освен това, фондацията предоставя информация и подкрепа, които са от съществено значение за успешното провеждане на всяка една дарителска кампания. Вярвайте в добротата, мислете позитивно и си сътрудничете с Павел Андреев фондация. Само така може да постигнете своите цели и да помогнете на тези, които се нуждаят.

Започнете своята crowdfunding кампания за дете без родители от този момент!

Статии - Какво е филантроп и филантропия?
9-ти януари 2021
Какво е филантроп и филантропия?

Всеки може да бъде филантроп и да бъде по-ефективен в промяната. Ето как.  Филантропът е човек, който дарява време, пари, опит, умения или талант, за да помогне за създаването на по-добър свят. Всеки може да бъде филантроп, независимо от състоянието или нетната стойност. Какво е филантропия?  Гръцкият драматург Есхил въвежда термина филантропия през 5 век пр.н.е. Това означаваше „любов към човечеството“. Днес филантропията означава щедрост във...

Статии - Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?
4-ти май 2021
Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?

Ако основната ви цел е просто да отпечатате книгата си, използването на безплатни платформи за самостоятелно публикуване може да е правилното решение.  Самото писане е най-голямата награда за много хора, а публикуването може да е просто формалност.  Ако обаче искате да продадете книгата си и да достигнете до широка аудитория, трябва да инвестирате в професионални услуги.  Без тях е трудно да се конкурирате с традиционно публикуваните книги.  Таки...

Статии - Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона
11-ти април 2021
Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона

Писмото за набиране на средства е прост начин да издигнете на следващо ниво своята онлайн кампания за набиране на средства. Писменият призив към приятелите и членовете на семейството ви може да донесе нови, периодични дарения и най-важното - да помогне на всички да разберат по-добре защо вашата кауза за набиране на средства е важна за вас. Но преди да сложите перо на хартията или пръсти на клавиатурата и да изпратите писмото, е добре да отделите...

Статии - Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване
22-ри март 2021
Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване

Тъй като жилищната криза в България продължава да се влошава, а цените стават все по високи, въпреки пандемията от COVID-19, все повече хора и семейства са изправени пред финансова нестабилност и липса на дом. Всъщност над 500 000 души са без подслон в България, а за това официална статистика няма. В тази статия ще научите как помоща на бездомни хора във вашия град е възможна и можете наистина да промените ситуацията за някой човек. Фрапиращи фа...

Дари Стартирай кампания