Статии - Възможно ли е да ми отпуснат средства от здравната каса за лечение в чужбина
12-ти юли 2023

Възможно ли е да ми отпуснат средства от здравната каса за лечение в чужбина

Към Министерския съвет съществува изграден фонд за лечение на деца. Той подпомага организационно и финансово на български деца на възраст до 18 години в случаите на нужда от лечение в чужбина.

Разгледайте нашия Фонд за лечение на деца в чужбина, за да видите повече примери за това как определени суми за дарения могат да помогнат.

Но хората над 18-годишна възраст също може да се нуждаят от спешно лечение. Често изпадат в такава ситуация, че просто не знаят към кого да се обърнат. Има заболявания, считани за нелечими в България, за които обаче в чужбина се предлага успешно лечение. Необходимата сума понякога се оказва твърде висока. Разходите допълнително се увеличават от това, че пациентите се нуждаят и от придружител. Тогава хората се опитват да потърсят помощ от държавата, а ако опитът е неуспешен – създават дарителска кампания за набиране на средства за лечение в чужбина.

Заплащане на лечение в чужбина

Заплащането на лечение в чужбина се осъществява по ред, определен от министъра на здравеопазването. Прави се за медицински услуги, които попадат извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Става дума за:

 • медицинска помощ при спешни състояния;
 • стационарна психиатрична помощ;
 • профилактични прегледи и изследвания и акушерската помощ за всички здравно неосигурени жени;
 • трансплантация на органи, тъкани и клетки;
 • осигуряване на кръв и кръвни продукти;
 • експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност;
 • задължително лечение и/или задължителна изолация;
 • асистирана репродукция;
 • медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването;
 • заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването.

Условия за заплащане на разходи от държавата

Министерството на здравеопазването би могло да поеме изцяло или частично разходите, ако пациент се нуждае от лечение в чужбина, но методът за извършване на лечението не е приложим в България. Избраният метод трябва с доказана ефективност да се прилага в чужбина и да е познат и приет в световната медицинска практика. Лечение в чужбина НЗОК няма как да се реализира, ако решите да се подложите на експериментална трансплантация или метод на лечение. Друго нещо, с което е важно да сте запознати е, че закупуването на лекарства и медицински изделия са за сметка на пациента, както и потребителските такси, транспорт, престой и придружител. Т.е. дори и да получите съдействие от държавата, ще се нуждаете и от една немалка сума, която трябва да подсигурите сами. Ако не разполагате с необходимите средства, винаги може лесно да стартирате своята онлайн дарителска кампания на PavelAndreev.BG.

Отпускане на средства за лечение в чужбина

Създадена е комисия за лечение в чужбина, която предоставя медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване за български граждани. Те са свързани със заплащане на лечение на заболявания в чужбина. За целта се подава заявление по образец. Такова може да бъде намерено на интернет страницата на Министерство на здравеопазването. Необходими са и други документи, които да дават пълна представа за съответното заболяване и нуждата от лечение в чужбина. Допълнителни необходими документи са:

 • Копие от документ за самоличност на пациента;
 • Копие от документи, удостоверяващи качеството на законния представител, ако има такъв;
 • Декларация по образец от заявителя, че не е поставен под запрещение;
 • Медицинска документация, издадена преди не повече от 6 месеца и удостоверяваща съответната диагноза, лечението до момента, епикризи и други;
 • Декларация по образец, че към момента пациентът не се възползва за същото лечение от подаване на заявлението от механизъм за заплащане по чл. 3, т. 4-7;
 • Ценова оферта и очаквани резултати от клиниката, в която планирате да бъде проведено лечение в чужбина;
 • Ако все още не е осъществен контакт с клиниката ще трябва декларация по образец, че заявителят дава възможност на финансиращата институция да определи лечебното заведение в чужбина;
 • Декларация по образец за наличие или липса на дарителска сметка;
 • Декларация, заявяваща имате ли възможност да се включите в лечението със собствени средства;
 • Декларация за готовност за съдействие по отношение на необходимите информиранисъгасия, свързани с лечението;
 • Декларация относно обработването и предоставянето на лични данни по образец;
 • Декларация за ползването на социални помощи;

Възможно е да бъдат изискани и допълнителни документи по преценка на комисията в зависимост от лечението.

Срок за отговор на заявлението

След като заявлението постъпи, в тридневен срок се проверява дали са налице всички необходими документи. Ако нещо липсва, пациентът ще бъде уведомен писмено и ще разполага с 14-дневен срок да отстрани недостатъците. При редовно заявление преписката се изпраща на експерт. До 14 дни от този момент напред той изготвя доклад. При необходимост срокът може да бъде удължен. След получаване на становищата от КЛЧ се изготвя проект по заповед на министъра на здравеопзването. В тридневен срок след заседанието министърът или друго оправомощено лице издава заповед, с която дава позволение или отказ за съответното заплащане на лечение в чужбина.

Условия за получаване на финансова помощ от държавата за трансплантация в чужбина

Трансплантация на органи и клетки в такова лечебно заведение, което се намира на територията на държави, с които България е сключила договор за това, се заплаща със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването. Това се случва при изпълнение на следните условия:

 • трансплантацията на съответните органи не може да бъде извършена в България или не би могла да се извърши своевременно.
 • лечебеният метод за съответното заболяване трябва да е утвърден в световната медицинска практика;
 • предварително трябва пациентът да е вписан в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация на лицата, които чакат за трансплантация на органи.

Ако условията са изпълнени, държавата ще заплати разходите за трансплантация от момента на хоспитализиране до дехоспитализацията. Финансирането покрива период, не по-дълъг от 60 дни.

Какви задължения има пациента при отпускане на парична сума за лечение или трансплантация в чужбина?

След разрешение за лечение или трансплантация в чужбина трябва да бъде сключен договор с министъра на здравеопазването. Следва превеждане на одобрените средства, съобразно правила, утвърдени от министъра на здравеопазването. Пациентът трябва да предостави на Министерство на здравеопазването необходимата документация и информация за реализираните процедури, свързани с лечението или трансплантацията, а също и резултатите от тях. Всички разходи трябва да бъдат доказани. В срок до един месец след изписването пациентът трябва да предостави на Министерството на здравеопазването епикризата си и всички финансово-отчетни документи. При неизпълнение на поетите отговорности следват санкции, описани в договора, който лекуваният подписва предварително.

Разгледайте нашия блог с полезни съвети как да организирате успешна кампания,какво трябва да знаете при лечение в Турция и друга полезна информация.

Разгледайте всички наши благотворителни кампании или стартирайте вашата още сега.

Набиране на средства за лечение в чужбина с помощта на фондация павел андреев

Набирането на средства за лечение в чужбина може да бъде осъществено чрез платформата Павел Андреев. Имате възможност да се възползвате от нашия сайт за дарения за цялостно финансиране на лечение в чужбина, както и при финансиране на лечение в чужбина НЗОК, когато обаче също ще ви трябват средства за транспорт, настаняване, придружител, консумативи… Ако се нуждаете, не се колебайте да създадете благотворителна кампания, за да финансирате лечението си.

Статии - Какво е филантроп и филантропия?
9-ти януари 2021
Какво е филантроп и филантропия?

Всеки може да бъде филантроп и да бъде по-ефективен в промяната. Ето как.  Филантропът е човек, който дарява време, пари, опит, умения или талант, за да помогне за създаването на по-добър свят. Всеки може да бъде филантроп, независимо от състоянието или нетната стойност. Какво е филантропия?  Гръцкият драматург Есхил въвежда термина филантропия през 5 век пр.н.е. Това означаваше „любов към човечеството“. Днес филантропията означава щедрост във...

Статии - Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?
4-ти май 2021
Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?

Ако основната ви цел е просто да отпечатате книгата си, използването на безплатни платформи за самостоятелно публикуване може да е правилното решение.  Самото писане е най-голямата награда за много хора, а публикуването може да е просто формалност.  Ако обаче искате да продадете книгата си и да достигнете до широка аудитория, трябва да инвестирате в професионални услуги.  Без тях е трудно да се конкурирате с традиционно публикуваните книги.  Таки...

Статии - Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона
11-ти април 2021
Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона

Писмото за набиране на средства е прост начин да издигнете на следващо ниво своята онлайн кампания за набиране на средства. Писменият призив към приятелите и членовете на семейството ви може да донесе нови, периодични дарения и най-важното - да помогне на всички да разберат по-добре защо вашата кауза за набиране на средства е важна за вас. Но преди да сложите перо на хартията или пръсти на клавиатурата и да изпратите писмото, е добре да отделите...

Статии - Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване
22-ри март 2021
Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване

Тъй като жилищната криза в България продължава да се влошава, а цените стават все по високи, въпреки пандемията от COVID-19, все повече хора и семейства са изправени пред финансова нестабилност и липса на дом. Всъщност над 500 000 души са без подслон в България, а за това официална статистика няма. В тази статия ще научите как помоща на бездомни хора във вашия град е възможна и можете наистина да промените ситуацията за някой човек. Фрапиращи фа...

Дари Стартирай кампания