Статии - Как да организирате благотворителна кампания в помощ на детски хоспис
23-ти септември 2023

Как да организирате благотворителна кампания в помощ на детски хоспис

Преди да дадем точен отговор на темата, как да организирате благотворителна кампания в помощ на детски хоспис, нека наблегнем на няколко съществено важни и водещи подтеми. Те са свързани, както с ролята на детските хосписи, така и най-честите заболявания при децата настанени в такива.

Роля и значение на детските хосписи

Какво представляват детските хосписи

Детските хосписи са специализирани медицински центрове, които предлагат обособена грижа и подкрепа на деца, които страдат от терминални и неизлечими заболявания, а също са и в подкрепа на техните семейства. Тези уникални институции са създадени, с цел да осигурят достоен и комфортен последен етап на живот за деца, които не могат да бъдат излекувани.

Как работят детските стационари

Детските хосписи работят с ясна насока и идеята да предоставят холистична грижа на пациентите си. Такава включва физическо, емоционално, социално и духовно подпомагане. В тях се осигурява медицинска помощ, психологическа подкрепа, палитра от терапевтични услуги и активности, както и съпровождане на семействата на такива деца, през целия процес.

Роля и значение на детските институции, в която пациентите са приемани за лечение

Детските стационари се стремят да създадат обстановка, в която децата и техните родители да се чувстват комфортно, защитени и подпомогнати. Персоналът в хосписите е обучен да се грижи за индивидуалните нужди на всяко дете и да предоставя подкрепа на семействата, през трудния процес на болестта и загубата.

Важна част от работата на детските стационари е и подкрепата на семействата, след смъртта на дете. Те предлагат помощ и консултации по отношение на траурния процес и помагат на семействата да се адаптират към новата реалност.

Детските хосписи са ценни институции, които играят важна роля в обществото, като осигуряват специализирана грижа и подкрепа на деца и техните семейства в най-трудните моменти от техния живот. Те помагат на най-малките и подрастващите да преживеят последните си дни с достойнство и уют, а на семействата да се справят с трудностите и загубата.

Преди да дадем отговори по темата, как да организирате благотворителна кампания в помощ на детски хоспис, за което ще поговорим по обстойно по-долу, както и как да се случи в платформата PavelAndreev.BG. Нека сега насочим вниманието, кои са и най-честите заболявания, с които децата в детските хосписи биват настанявани:

Най-чести заболявания на децата в детските хосписи

Институциите, каквито са детските хосписи приемат пациентите за лечение и полагат необходимите грижи. Тези специализирани медицински центрове осигуряват не само медицинска помощ, но и физическа, психологическа и емоционална подкрепа на засегнатите деца. Нека разгледаме, някои от най-често срещаните заболявания, с които се сблъскват децата, настанени в детски хосписи.

 1. Различни видове рак:

Ракът е едно от най-често срещаните заболявания при децата. Такива биват настанени в хосписи за повече грижи, наблюдения, терапии и лечения. Видовете рак при децата включва левкемия, мозъчни тумори, рак на костите и други видове рак. Децата, които страдат от рак, имат нужда от персонализирана медицинска грижа, както и от подкрепа за справяне със стреса и емоционалните предизвикателства. Етъо, защо този вид хосписи работят именно в тази насока.

 1. Генетични и редки заболявания:

Децата, които страдат от генетични и редки заболявания, често са настанени в детски хосписи. Това могат да са редица заболявания като цистична фиброза, муковисцидоза, метаболни нарушения и други генетични дефекти. Тези заболявания изискват специализирана грижа и подкрепа. Грижата включва специализирано медицинско наблюдение, лекарства и подкрепа за управление на симптомите, както и подобряване качеството на живот на децата.

 1. Неврологични заболявания:

Децата с неврологични заболявания, като например мозъчна парализа, множествена склероза, синдром на Даун и автономни неврологични дисфункции, също могат да бъдат настанени в детски хосписи. Грижата за тези деца включва физиотерапия, окупационна терапия, речева терапия и други методи за подпомагане на техния физическо и психологическо развитие.

 1. Сърдечни заболявания:

Децата със сърдечни заболявания, като вродени мантални дефекти или сърдечни недостатъци, може да се нуждаят от индивидуална грижа и лечение. Детските хосписи осигуряват медицинска подкрепа, наблюдение и съпровождаща терапия за тези деца и техните семейства.

 1. Дихателни заболявания:

Деца с дихателни заболявания, като бронхиална астма, цистична фиброза, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), също биват настанявани в детски хосписи. Грижата за тези деца включва медицинско наблюдение, лекарства и подкрепа за подобряване на дихателната функция и облекчаване на симптомите.

 1. Вродени аномалии:

Децата с вродени аномалии, като например спина бифида, сериозни малформации на сърцето или генетични синдроми отново се отнасят към децата, които често биват настанявани в детски хосписи.

 1. Неонатални заболявания:

Деца, които се раждат недоносени, имат травма при раждане, неонатална инфекция, вродени аномалии и хемолитични нарушения, също включват такива неонатални заболявания и страдат от дихателна дисфункция.

Това са само малка част от лошите неща, които могат да сполетят деца и младежи, и техните семейства, както и да отворят врата към детския хоспис. Темата днес, обаче е друга и тя е насочена към това, как да организирате благотворителна кампания в помощ на детски хоспис.

И, тук е мястото да споменем, че това може да започне с участието ви в Павел Андреев фондация. Това е голяма платформа, в която хиляди хора споделят своите истории, стартират дарителски кампании или самите те са дарители. В PavelAndreev.BG сайта всеки може да се включи, да разгледа текущи кампании и да организира своя благотворителност. Лесно е, също така да подкрепите съществуващи вече фъндрейзинг кампании всеки, според възможностите и възгледите си.

Стъпките, по които да организирате благотворителна кампания в помощ на хоспис за деца и младежи са следните:

Организирането на благотворителна кампания в помощ на детски стационар е вълнуващ начин да направите промяна в живота на децата и техните родители. Ако сте решени да се ангажирате с тази истински значима причина, важно е да знаете какви ходове да предприемете. Само така, минавайки за първи път през тях ще може да организирате  успешна благотворителна кампания. Какви са тези крачки, които сами трябва да извървите и какво точно да предприемете, вижте по-долу:

 1. Изследване и планиране:

Първата стъпка, преди да започнете благотворителна кампания за детски хоспис е да изследвате и планирате внимателно. Идентифицирайте целта на кампанията. Тук включете статистики за това, колко средства са необходими и как ще бъдат използвани. Проучете различни начини за събиране на средства и изберете този вариант, който най-добре отговаря на вашите цели и възможности.

 1. Създайте привлекателна и убедителна история:

Историята е сърцето на всяка благотворителна кампания. Създайте привлекателна и убедителна история, която да накара хората да се ангажират и да дарят за вашата кауза. Използвайте реални примери и лични истории, които да покажат значимостта на детските хосписи и необходимостта от подкрепа.

 1. Определете целевата аудитория:

Разберете, кой е вашата целева аудитория и как да достигнете до нея. Използвайте различни канали за комуникация. Това може да са социални мрежи, уебсайт, електронна поща и печатни материали. Така може успешно да привлечете вниманието и подкрепата на хората.

 1. Създайте маркетингов план:

Изгответе маркетингов план, който да включва различни стратегии и тактики за популяризиране на вашата кампания. Разгледайте възможностите за сътрудничество с местни организации, бизнеси и медии, които да ви помогнат да достигнете до по-голям брой хора. Не забравяйте, че един път стартирали своята кампания за набиране на средства за деца в детски хоспис във Фондация Павел Андреев трябва да качвате новини за случващото се периодично. Това е добре да се случва поне веднъж на 2-3 дни. По този начин ще държите дарителите си в течение, за какво биват похарчвани средствата и как върви оздравителния процес на детето, за което тече кампанията.

 1. Използвайте онлайн платформи и социални мрежи:

Интернетът и социалните мрежи са мощни инструменти за достигане до голям брой хора. Използвайте онлайн платформи за събиране на дарения, като платформата PavelAndreev.BG, която предоставя удобна и сигурна възможност за дарение. Създайте страница или профил в социалните мрежи, където да споделяте информация за вашата кампания и да подтикнете хората към действия.

 1. Бъдете благодарни

Не забравяйте да благодарите на своите дарители. Без тяхна помощ кампанията ви няма как да бъде реализирана, затова изкажете признателността си с няколко слова. Още по-добър ход е да изкажете с лично писмо до всеки дарител.

Какво още трябва да знаем при планиране и организиране на благотворителна кампания в помощ на дете в детски хоспис

Организирането на благотворителна кампания в помощ на детски хоспис е важна и отговорна задача. В по-горните редове ви запознахме с някои от основните стъпки по планиране и организиране на такава кампания. В този раздел ще разгледаме някои допълнителни аспекти, които трябва да имате предвид, за да направите вашата благотворителна кампания още по-успешна.

 1. Сътрудничество с партньори и спонсори:

Разгледайте възможността за сътрудничество с местни организации, бизнеси и други благотворителни фондации. Те могат да предоставят допълнителна подкрепа, ресурси и финансиране за вашата кампания. Подобен род партньорства могат да помогнат за повишаване на видимостта на вашата кампания и привличане на повече дарители.

 1. Доброволчество и мобилизиране на общността:

Включете доброволци във вашата кампания. Те могат да помогнат с различни задачи като планиране на събития, събиране на дарения, маркетинг и комуникация. Тук дори публикуването на новините, качването на снимки за детето, за което биват набирани средства или самия детски хоспис може да се окаже голяма помощ.

Мобилизирането на общността е ключов фактор за успеха на всяка една кампания, включително настоящата ви. Организирайте хората около вас, местните училища, бизнеси и организации, за да се ангажират с причината и да помогнат в събирането на средства, дори не само онлайн, а и физически.

 1. Организиране на събития и кампании:

Разгледайте възможността за организиране на събития и кампании, които да подкрепят вашата благотворителна кауза. Това може да са благотворителни концерти, състезания, игри, спортни събития, аукциони или други форми за събиране на средства. Използвайте креативни и иновативни идеи, които да привлекат вниманието на хората и да ги мотивират да дарят.Организирайте благотворителен базар или се включете в такъв.Разгледайте нашата Фейсбук група –базар. В нея може да закупите даден артикул, като сумата, която ще заплатите за него ще бъде за благотворителна кауза. 

 1. Комуникация и новини:

Комуникацията е от съществено значение за успешната благотворителна кампания. Използвайте различни канали за комуникация, като социални мрежи, уебсайт, печатни материали и електронна поща. Така може да споделите информация за вашата кампания и да привлечете вниманието на хората. Поддържайте редовна връзка с вашите дарители и споделяйте всяка новина относно постиженията и влиянието на техните дарения.

 1. Прозрачност и отчетност:

В някоя от точките може да долавяте леко припокриване, но нека има такова, за да се затвърдят стъпките и ходовете за една успешна кампания. И така осигурете прозрачност и отчетност в използването на събраните средства. Покажете на вашите дарители как точно се използват техните дарения и какви постижения са постигнати благодарение на тях. Предоставяйте редовни отчети и статистически данни, които да покажат влиянието от тяхната безрезервна помощ и подкрепа в оздравяването на детето в детски стационар.

Стартиране на дарителска кампания в Павел Андреев фондация

Ако все още някой си задава въпроси от типа: защо и как да организирате благотворителна кампания в помощ на дете в хоспис, то нека завършим темата с думите на Паулу Коелю:

Детето винаги може да научи един възрастен на три неща: да бъде щастлив без причина, да бъде винаги зает с нещо и да знае как да изисква с всички сили това, което желае.“

На кое от трите най-силно държите вие, остава сами да узнаете. Това може да се случи, като дадете шанс на едно дете само да ви покаже!

Статии - Какво е филантроп и филантропия?
9-ти януари 2021
Какво е филантроп и филантропия?

Всеки може да бъде филантроп и да бъде по-ефективен в промяната. Ето как.  Филантропът е човек, който дарява време, пари, опит, умения или талант, за да помогне за създаването на по-добър свят. Всеки може да бъде филантроп, независимо от състоянието или нетната стойност. Какво е филантропия?  Гръцкият драматург Есхил въвежда термина филантропия през 5 век пр.н.е. Това означаваше „любов към човечеството“. Днес филантропията означава щедрост във...

Статии - Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?
4-ти май 2021
Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?

Ако основната ви цел е просто да отпечатате книгата си, използването на безплатни платформи за самостоятелно публикуване може да е правилното решение.  Самото писане е най-голямата награда за много хора, а публикуването може да е просто формалност.  Ако обаче искате да продадете книгата си и да достигнете до широка аудитория, трябва да инвестирате в професионални услуги.  Без тях е трудно да се конкурирате с традиционно публикуваните книги.  Таки...

Статии - Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона
11-ти април 2021
Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона

Писмото за набиране на средства е прост начин да издигнете на следващо ниво своята онлайн кампания за набиране на средства. Писменият призив към приятелите и членовете на семейството ви може да донесе нови, периодични дарения и най-важното - да помогне на всички да разберат по-добре защо вашата кауза за набиране на средства е важна за вас. Но преди да сложите перо на хартията или пръсти на клавиатурата и да изпратите писмото, е добре да отделите...

Статии - Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване
22-ри март 2021
Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване

Тъй като жилищната криза в България продължава да се влошава, а цените стават все по високи, въпреки пандемията от COVID-19, все повече хора и семейства са изправени пред финансова нестабилност и липса на дом. Всъщност над 500 000 души са без подслон в България, а за това официална статистика няма. В тази статия ще научите как помоща на бездомни хора във вашия град е възможна и можете наистина да промените ситуацията за някой човек. Фрапиращи фа...

#левкемия #благотворителност #краудфъндинг #благотворителна кампания #благотворително събитие #платформа за дарения #финансова помощ #дарение #подкрепа #дарител #бенефициент #онлайн дарение #история #групово финансиране #кауза #рак #съвет #дарителска кампания #социални мрежи #прозрачност #фондация #павел андреев #деца и младежи #семейство #празници и събития #спорт #общност #детска церебрална парализа #сколиоза #рак на гърдата #рак на яйчниците #множествена склероза #тумор #рак на черния дроб #Остеосаркома феморис декстри #Остеосарком #карцином #стволов тумор #плеоморфен сарком #рак на дебелото черво #сарком на Юинг #нискодиферециран лейомиосарком #тумор в мозъка #рак на белия дроб #Спина бифида #сарком #глиален тумор #тумор на малкия таз #рак на матката #рак на ректума #рак на панкреаса #рак на стомаха #спастична церебрална парализа #идиопатична сколиоза #астма #рак на костите #рак на гърлото #рак на хранопровода #рак на млечната жлеза #сарком на меките тъкани #събитие #лекарства #детски хоспис #фъндрейзинг
Дари Стартирай кампания