Статии - Как да подпомогнем обученията на деца и младежи в дом за сираци
3-ти октомври 2023

Как да подпомогнем обученията на деца и младежи в дом за сираци

Образованието е най-мощното оръжие, което можете да използвате, за да промените света.“ – Нелсън Мандела

Образованието е основен, градивен стълб в развитието и успеха на всяко едно дете. То предоставя не само знания и умения, но и развива интелект, начин на мислене, създава социални взаимодействия и гради самоувереността у всеки човек от най-ранна детска възраст.

В наши дни, когато светът се променя с експресна скорост, образованието играе все по-значима роля за формирането и израстването на децата. Ето, защо е важно на всяко дете или подрастващ младеж да се даде право, достъп и финансова подкрепа, за да може да продължи своето образование.

Съдържание:

  1. Защо е важно образованието за всяко едно дете
  2. Как да помогнем за образованието на деца и младежи в дом за сираци
  3. Какво представляват кампаниите за набиране на средства за деца и младежи в домове за сираци
  4. Други идеи в полза за образованието на деца и младежи в дом за сираци
  5. Заключение

1.Защо е важно образованието за всяко едно дете

Ако трябва в няколко реда да споменем най-важните причини, защо всяко дете или младеж трябва да има право на образование, то нека започнем от тук. Обученията предоставят на децата знания и умения, които са необходими за успешното им представяне в света. Благодарение на тях, те придобиват основни познания в областите на математиката, науката, география, език и историята, които им помагат да разберат и да се адаптират към околната среда. Образованието дава възможност на деца и младежи да развият умения от ранното детство, чрез четене, писане, през решаване на проблеми и комуникация, които са от съществено значение за тяхната личностна и професионална реализация.

Образованието е ключът към по-добро бъдеще за всяко едно дете!

То предоставя знания, умения и възможности за личностно и професионално развитие. Затова е важно да се инвестира в образованието на децата и да се гарантира, че всеки има равен достъп до качествено образование. Само по този начин можем да създадем по-добро бъдеще за тях и за обществото ни като цяло.

2.Как да помогнем за образованието на деца и младежи в дом за сираци

Обучението на децата и младежите в домовете за сираци е от изключителна важност, защото освен по-горе споменатата роля, то дава необятни възможности на тези деца. Възможност, която по едно или друго стечение на обстоятелствата не са имали в живота. Оставайки сами на този свят, без родители, тези деца и младежи се изправят пред живота с много повече предизвикателства. Така знанията дадени им в училище ще им помогнат те да оцелеят, да се превърнат в хората, които биха искали и да постигат мечтите си.

И така, ако и вие, както много хора с добри сърца се питате, как може да сте полезни на тези деца, то ние от фондация Павел Андреев ви предлагаме някои насоки. Те не само ще дадат идеи, но и стимул, какво и как да сторите:

Предоставете финансова подкрепа:

Едно от основните предизвикателства на домовете за сираци е липсата на средства за закупуване на необходимите учебни материали и книги. Може да помогнете, като организирате кампания за набиране на средства за образование на деца и младежи в дом за сираци. Събраните средства може да са в полза за закупуване на учебни помагала и материали, допълнителни курсове и програми, които ще подпомогнат образователния процес. Това може да стартирате директно от платформата PavelAndreev.BG.

Доброволческа дейност - да бъдете учител:

Много деца и младежи в домовете за сираци имат нужда от допълнителни уроци и помощ с домашните задължения. Ако имате опит в образователната сфера или просто сте мотивирани да помогнете, може да се включите като доброволец и да предоставите своите знания и умения.

Организирайте образователни събития:

От време на време можете да организирате образователни събития в дома за сираци. Това може да е нещо от сорта на лекции, работилница за труд и творчество или презентации по дадена тема (ако сте добър психолог, може да е насочена в тази област – теми за това, как да се предпазят от вредни навици и зависимости; темата за предпазване от нежелана бременност в ранни години и т.н.; или ако сте добър шофьор нещо от типа на безопасност на движението; или ако сте природозащитник в насока засаждане на дървета, грижа за животните и природата и пр.). Това ще предостави възможност на децата и юношите да се запознаят с различни теми и да разширят своите познания. Подобни неща ще са им е от полза да се превърнат в отговорни, съвестни и начетени хора в живота.

Разгледайте и няколко Идеи за провеждане на благотворително спортно събитие .

Създайте библиотека:

Една от най-лесните и ефективни начини да помогнете за обучението на децата и младежите в дома за сираци е да създадете библиотека. За целта може да съберете книги и други образователни материали и да им ги предоставите. Всички знаем, че днес информацията е в 90 % от случаите дигитализирана, но сиропиталищата и училищата, често страдат от липса на такава, поради невъзможност за закупуване и поддръжка на скъпа техника. С наличност в „старите библиотеки на баба“ може да набавите ценен набор от книги на хартиен носител и да ги предоставите на тези деца и младежи. Това ще им даде възможност да четат и да се обогатят с нови знания.

Подкрепете интереса на тези деца към образованието:

Един от най-важните начини да помогнем за обучението на децата и младежите в дом за сираци е да ги подкрепим и мотивираме да следват образователни цели. Може да организирате срещи с тях, в които да ги слушайте и да се интересувайте от техните учебни постижения. Поощрявайте ги да участвате във външни образователни програми и състезания.

Образованието е ключов фактор за успешното бъдеще на младите в домовете за сираци. Вашата помощ и подкрепа можете да им е от полза, за да развият високи резултати. Ние от сайт за дарения PavelAndreev.BG. ви подканяме да се включите и, чрез краудфъндинг кампания.

Нека заедно да предоставим възможността на тези младежи да се развиват и да постигат своите мечти, през образованието.

Тук се сещам да спомена една друга важна мисъл на Анди Макинтайър. Тя казва следното:

  • Ако мислите, че образованието е скъпо, опитайте с невежество.“

И, знаете ли, колко малко е необходимо, за да подадеш ръка на дете сирак? Предлагаме ви да започнете лесно със създаване на кампания за набиране на средства за образование на деца и младежи в дом за сираци. Ето как:

3.Какво представляват кампаниите за набиране на средства за деца и младежи в домове за сираци

Всяко дете заслужава равни възможности за образование и развитие. Когато му е даден шанс, то може да изгради своето бъдеще. За съжаление, много деца от уязвими групи се сблъскват със социални и икономически предизвикателства, които им пречат да получат необходимото обучение. И така, ние Павел Андреев фондация и вие, заедно можем да променим това!

Пример за такава кампания е За една нормална учебна година. Не всички ученици имат родители и близки, които да се погрижат за тях, затова и Фондация "Фабрика за анализи и решения" бяха стартирали кампания за набиране на средства за базовите училищни нужди на 14 деца и младежи без родители от общинските Преходни жилища в гр.София.

Стартирайте кампания още сега на PavelAndreev.BG. 

А в нашия помощен център може да разгледате Какви са условията за стартиране на кампания? 

Реално, всеки може да започне, чрез създаване на кампания, която има за цел да набере средства за образованието на тези деца. Такава може да ги подкрепи в постигането на техните мечти и потенциал. Започнете от страниците на сайта PavelAndreev.BG. Това е една от най-добре класиращите се платформи за краудфъндинг и благотворителност. Предимството й е, че се свързва с хора от цял свят и дарители, които помагат на децата и младежите. За фондация Павел Андреев мнения може да прочетете много в интернет пространството и да се уверите, че зад гърба си има стотици успешно реализирани дарителски кампании. Ето, защо ви съветваме, стъпка по стъпка, да започнете от тук. Ето как:

Цел на кампанията:

Набележете цел, а тя може да е да съберете средства, които ще се използват за подпомагане на образованието на децата от дом за сираци. Тези средства ще предоставят достъп до качествени учебни процеси, учебни материали, компютърна техника и други ресурси, които ще помогнат на тези деца да развият своите умения и потенциал.

Какво да очаквате и как да го постигнете:

Вашата подкрепа, можем да преодолеем бариерите, които спъват децата от домове за сираци и да им осигури добра образователна среда. Събраните дарения от вашата crowdfunding кампания ще помогнат да се създадат образователни програми, които ще отговарят на специфичните нужди на деца и младежи, и ще ги подготвят за успешно бъдеще.

Помнете: ваша помощ от дарителска кампания за набиране на средства за обучение на деца и младежи от дом за сираци, ще даде реална възможност те да се освободят от цикъла на бедност и да се превърнат в самостоятелни и успешни граждани.

Как можете да помогнете - идеи за дарения

  • Планирайте фъндрейзинг кампания:

Всяка сума, която бъде набрана по сметката, ще бъде използвана за подкрепа на образованието на деца и младежи в дом за сираци. Може да подканяте за еднократно дарение или да поискате помощ от дарителите за месечна поддръжка. Това ще гарантира продължителна (целогодишна) подкрепа.

  • Споделете кампанията:

Споделете информацията за кампанията с вашите приятели, семейство и колеги. Разпространете я в социалните мрежи и помогнете тя да разпространи посланието за важността на образованието за децата от сиропиталища и домове за сираци.

  • Благодарете на дарителите:

Помнете: Вашата подкрепа, няма да може да бъде реализирана, без участието на дарителите. Не забравяйте да им благодарите и през цялото време докато трае кампанията да ги информирате за всяка похарчена сума от даренията им.

4.Други идеи в полза за образованието на деца и младежи в дом за сираци

Едно дете, което получава образованието си само в училище, е необразовано дете.“ – Джордж Сантаяна.

С децата не е трудно да сте креативни, нестандартни и да им помогнете. За едно дете без родители, дори само малкото обърнато внимание, усмивка, добра дума или показно за научаване на нещо ново значи толкова много. Ако можете да си позволите това е добре. Ако може да направите и нещо в плюс, вие ще сте като Вълшебник в детските очи. Вие, решавате, до къде да разпрострете времето и възможностите си.

5.Заключение

Образованието е ключът към по-добрия живот и постигане на детските мечти!

Да се ​​присъединим и да сътворим възможности за тях, заедно! Има начини, макар и с малко да сме от полза на тези деца. Ние от фондация Павел Андреев вярваме, че доброто на този свят се връща в пъти към създателят му. Нека сега да планирате своята кампания и да съберете средства, да подкрепите деца и младежи в домове за сираци в техния образователен път. Вашата подкрепа е от съществено значение и ще направи истинска разлика в живота на тези деца. Сами ще се уверите, колко скоро, всичката добрина ще се върне като „бумеранг“ към вас, а от детското щастие, няма по-голяма награда!

Статии - Какво е филантроп и филантропия?
9-ти януари 2021
Какво е филантроп и филантропия?

Всеки може да бъде филантроп и да бъде по-ефективен в промяната. Ето как.  Филантропът е човек, който дарява време, пари, опит, умения или талант, за да помогне за създаването на по-добър свят. Всеки може да бъде филантроп, независимо от състоянието или нетната стойност. Какво е филантропия?  Гръцкият драматург Есхил въвежда термина филантропия през 5 век пр.н.е. Това означаваше „любов към човечеството“. Днес филантропията означава щедрост във...

Статии - Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?
4-ти май 2021
Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?

Ако основната ви цел е просто да отпечатате книгата си, използването на безплатни платформи за самостоятелно публикуване може да е правилното решение.  Самото писане е най-голямата награда за много хора, а публикуването може да е просто формалност.  Ако обаче искате да продадете книгата си и да достигнете до широка аудитория, трябва да инвестирате в професионални услуги.  Без тях е трудно да се конкурирате с традиционно публикуваните книги.  Таки...

Статии - Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона
11-ти април 2021
Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона

Писмото за набиране на средства е прост начин да издигнете на следващо ниво своята онлайн кампания за набиране на средства. Писменият призив към приятелите и членовете на семейството ви може да донесе нови, периодични дарения и най-важното - да помогне на всички да разберат по-добре защо вашата кауза за набиране на средства е важна за вас. Но преди да сложите перо на хартията или пръсти на клавиатурата и да изпратите писмото, е добре да отделите...

Статии - Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване
22-ри март 2021
Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване

Тъй като жилищната криза в България продължава да се влошава, а цените стават все по високи, въпреки пандемията от COVID-19, все повече хора и семейства са изправени пред финансова нестабилност и липса на дом. Всъщност над 500 000 души са без подслон в България, а за това официална статистика няма. В тази статия ще научите как помоща на бездомни хора във вашия град е възможна и можете наистина да промените ситуацията за някой човек. Фрапиращи фа...

Дари Стартирай кампания