Статии - Как да поискате дарения за дете нуждаещо се от средства, за да продължи средното си образование
4-ти октомври 2023

Как да поискате дарения за дете нуждаещо се от средства, за да продължи средното си образование

Образованието е социален процес. Образованието е растеж. Образованието е не просто подготовка за живота, а самият живот.“ – Джон Дюи.

Факт: Средното образование не е безплатно. Много пъти разходите са непосилни за родителите и десетки, дори стотици деца, в наши дни остават невежи. Нека разгледаме, как можем да помогнем на дете нуждаещо се от средства, за да продължи средното си образование.

Съдържание:

  1. Защо е важно всяко дете да има средно образование в наши дни
  2. Стартиране на кампания за набиране на средства за средното образование
  3. Кога да започнете краудфъндинг кампания
  4. Допълнителни ползи от благотворителна кампания по набиране на средства за средното образование
  5. Колко стъпки ме делят от успешна кампания за набиране средства за средното образование

1.Защо е важно всяко дете да има средно образование в наши дни

В нашите дни средното образование  играе изключително важна роля в развитието на всяко дете. То представлява основата, върху която се гради цялостното му развитие и подготовка за бъдещето.

Ние от фондация Павел Андреев ви приканваме заедно да научим: Защо е важно всяко дете да има средно образование в наши дни?

  • Посоката, в която се насочва образованието на един човек от самото начало, ще предопредели бъдещия му живот.“ – Платон

Една от основните причини, за които е важно всяко дете да получи средно образование е, че то му осигурява необходимите знания и умения за успешно адаптиране в съвременното общество. В свят, променящ се с бързи темпове, владеенето на базови знания и умения е от същностно значение. Средното образование предоставя на децата информация и разбиране в различни области като наука, математика, история, литература и други. Това помага на подрастващите да развият аналитично мислене, умения и креативност да решават проблеми.

Наред с това, средното образование играе важна роля в социалното развитие на децата. Училището е място, където те се сблъскват с различни култури, мнения и стилове на живот. Това им помага да развият толерантност, разбирателство и способността да работят в екип. В съвременното общество, което всичко е глобализирано и разнообразно, тези социални умения са от изключителна важност.

Средното образование предоставя и шансове за по-нататъшно развитие и професионално израстване. Така например, за да се стигне до висше образование и специализации се изисква поне минимален стандарт - средно образование. Без него, децата остават ограничени във възможностите си за кариерно развитие и постижения. Поради това, получаването на средното отваря врати за по-добро бъдеще.

2.Как да стартирам кампания за набиране на средства за дете нуждаещо се от средното си образование

Набирането на средства за дете нуждаещо се от средства, е не само благородна кауза, но и говори за човек с висок морален дълг.

Нуждата от финанси може да се усеща на всеки етап от стартиране и дори преди самото започване на средното образование.

Финансови затруднения може да има, както по отношение набавянето на учебни помагала и учебници. Така и по отношение на допълнителни часове (уроци по език, изкуства, спортни дисциплини и други).

Финансовите ограничения може да започват от липсата на средства за закупуване на учебници до средствата даващи възможност за придвижване до самото учебно заведение (такси за транспорт, такси за общежитие и т.н). Все пак не бива да забравяме, че много деца са родени и са живели на село или извън гъстонаселените градски райони, което допълнително затруднява процеса по придвижване и така се оскъпява образованието. Има множество нишки, в които може да се насочат събраните финанси от една дарителска кампания, както и идеи да се стартира кампания в подкрепа на средното образоване.

И така на въпроса:

Как да стартирам кампания за набиране на средства за дете нуждаещо се от средства, за да продължи средното си образование, отговорите са тук: Започнете кампания с Павел Андреев дарения. Това е голяма международна платформа, чийто сайт е PavelAndreev.BG. От нея може да стартирате групово финансиране за средно образование за деца и младежи.

Стъпките, по които може да се водите по пътя на вашата първа благотворителност може да изглеждат така:

Направете завладяващо заглавие – ясно, точно, привличащо вниманието на дарителите;

Разкажете трогателна история – може да разкажете за конкретно дете, за което събирате средствата или за група деца. Наблегнете на сантиментални моменти и снимки, които да подбудят дарителите;

Говорете за възможностите и вратите, които бихте отворили – това нека включва не само вашата самоинициатива, но и това, което дарителите реално ще направят за образованието на децата и младежите;

Бъдете ясни, за това, за какво ще бъдат използвани събраните средства. Тук нека споменем, че трябва да публикувате периодично новини, за какво ще бъдат оползотворявани транзакциите;

Поставяйте реалистични цели и посочвайте краен срок – само така може да подтиквате дарителите да пристъпят към действие;

Добавяйте снимки и видеа – както в началото при старта на кампанията за набиране на средства за средното образование на деца и младежи, така и през цялото време докато тече кампанията. Дръжте дарителите в течение с тези проекти;

Популяризирайте кампанията си – не забравяйте, че организирането на благотворителна кампания  е само началото. След това трябва да обявите във всички познати ви канали, старта на кампанията си. Само така може да достигнете до голям кръг потенциални дарители.Прочетете и нашата статия Как да използваме умело социалните мрежи. Може да помолите приятели, семейство, роднини, колеги и др. да подкрепят каузата ви и да разпространяват информация за текущата фъндрейзинг кампания.

Съвет: Организирайте допълнителни събития, с които да разпространите мълвата, относно кампанията за набиране на средства за средно образование за деца и младежи във фондация Павел Андреев. Това може да се случи, по няколко начина, а именно: Като организирате интересни събирания, изложби, концерти, партита, базари, аукционни, състезания и каквото друго ви хрумне. Идеята на подобен род събирания е, че на такива места ще срещнете много хора; може да обменяте, опит, мнения, да получавате съвети и напътствия от тези с опит, както и да черпите полезно инфо; да агитирате масата да подкрепя вашата благотворителност, макар с минимални суми.

Разгледайте нашата Фейсбук група – базар. В нея може да закупите даден артикул, като сумата, ще бъде дарена за дадена благотворителна кауза. 

Информирайте дарителите си с всичко случващо се – щом някой е направил дарение, независимо дали е в размер на едно число или двуцифрена, трицифрена, шестцифрена сума, то той ще се интересува и от това, какво се случва с тази благотворителна кампания. Давайте информация поне веднъж на 3-4 дни, а при всяко усвояване на събрани суми прилагайте документи, за какво се разходват средствата.

Разгледайте всички кампании в PavelAndreev.BG или стартирайте своята. 

3.Кога да започнете краудфъндинг кампания

Кампания за краудфъндинг за средно образование за деца и младежи трябва да се започне, след направен анализ на финансовите нужди и възможности на целевата група, съобразно сроковете за кандидатстване и сезонността на кампанията. Подготовката и планирането, също изискват достатъчно време. Важно е, да се направи всичко възможно, за да се осигури успешно събиране на необходимите средства и да се предостави възможност на младежите да получат финансирането, за което са събраните средства.

4.Допълнителни ползи от благотворителна кампания за набиране на средства за средното образование

Наред с основните предимства, които може да донесе старта на една crowdfunding кампания, такава може да работи в плюс и с някои допълнителни ползи. Сред тях бихме изброили следните:

Благотворителната кампания обединява хора с обща цел – Това създава силна общност, която работи заедно и споделя общи ценности. Това води до по-голямо сближаване и подкрепа между участниците в кампанията.

Fundrising кампанията привлича вниманието на хората от различни сфери на обществото – представлява висока осведоменост за проблемите, свързана с достъп до образованието и неравенството в образователната система. Хората могат да научат повече за проблемите и предизвикателствата, пред които се изправят децата и младежите и да се ангажират с тях.

Участниците в благотворителната кампания имат възможност да развият и подобрят своите умения – такива са комуникационни; умения за организация и планиране; маркетингови умения и други. В процеса на организиране на кампанията хората могат да придобият ценности, които да са полезни в различни сфери на живота.

Групово финансиране може да привлече вниманието на медиите и обществеността, насочени към проблемите, свързани с достъп до средното образование. Това може да повлияе над общественото мнение и да подчертае обсъждането и търсенето на решения за подобряване на образователната система.

Кампания краудфъндинг може да създаде сътрудничество между различни организации, бизнеси, училища и обществени държави. Това може да доведе до създаване на партньорства за подобряване на образователната система и осигуряване на равни възможности за всички деца и младежи.

5.Колко стъпки ме делят от успешна кампания за набиране средства за средно образование

За да може с чиста ръка на сърцето да си признаете, че кампанията ви по набиране на средства за образованието и била успешна, то тя трябва да е постигнала основна си цел. Това е именно целта да събере необходимата сума за продължаване на образованието на дете. Това е ясен знак за солидарността и грижата, които общността изразява към тези, които се нуждаят от подкрепа. Това е ясен показател и за всичките усилия, време и всеотдайност, които сте вложили в нея.

За да бъде успешна вашата кауза, важното е да подчертаете, че кампанията не само помага за събирането на финансовите средства, но също така повишава осведомеността и значимостта от образованието; Тя споменава и за проблемите, с които се сблъскват много деца и младежи в наши дни. Това допринася за още дарения и подкрепа от хора, които частично или напълно ще помогнат на други деца в нужда.

Успешната кампания за набиране на средства за нуждите на дете, не само променя бъдещето на това конкретно дете, но и показва силата на съпричастността и възможностите, които всяка общност притежава, когато се обедини около общата кауза. Това е пример за вдъхновение и мотивация за всеки, който желае да помогне. Нека завършим с мъдрите думи на Лео Бускалия, а те да са и вашият мотив, ако все още не сте го открили:

Обучението трябва да бъде процесът, който помага на всеки да намери своята уникалност.“

Стартирайте сега своята кампания за набиране на средства за образование на деца и младежи с PavelAndreev и с това да допринесем всеки подрастващ да открие своята уникалност!

Статии - Какво е филантроп и филантропия?
9-ти януари 2021
Какво е филантроп и филантропия?

Всеки може да бъде филантроп и да бъде по-ефективен в промяната. Ето как.  Филантропът е човек, който дарява време, пари, опит, умения или талант, за да помогне за създаването на по-добър свят. Всеки може да бъде филантроп, независимо от състоянието или нетната стойност. Какво е филантропия?  Гръцкият драматург Есхил въвежда термина филантропия през 5 век пр.н.е. Това означаваше „любов към човечеството“. Днес филантропията означава щедрост във...

Статии - Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?
4-ти май 2021
Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?

Ако основната ви цел е просто да отпечатате книгата си, използването на безплатни платформи за самостоятелно публикуване може да е правилното решение.  Самото писане е най-голямата награда за много хора, а публикуването може да е просто формалност.  Ако обаче искате да продадете книгата си и да достигнете до широка аудитория, трябва да инвестирате в професионални услуги.  Без тях е трудно да се конкурирате с традиционно публикуваните книги.  Таки...

Статии - Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона
11-ти април 2021
Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона

Писмото за набиране на средства е прост начин да издигнете на следващо ниво своята онлайн кампания за набиране на средства. Писменият призив към приятелите и членовете на семейството ви може да донесе нови, периодични дарения и най-важното - да помогне на всички да разберат по-добре защо вашата кауза за набиране на средства е важна за вас. Но преди да сложите перо на хартията или пръсти на клавиатурата и да изпратите писмото, е добре да отделите...

Статии - Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване
22-ри март 2021
Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване

Тъй като жилищната криза в България продължава да се влошава, а цените стават все по високи, въпреки пандемията от COVID-19, все повече хора и семейства са изправени пред финансова нестабилност и липса на дом. Всъщност над 500 000 души са без подслон в България, а за това официална статистика няма. В тази статия ще научите как помоща на бездомни хора във вашия град е възможна и можете наистина да промените ситуацията за някой човек. Фрапиращи фа...

Дари Стартирай кампания