Статии - Как да поискате дарения за изграждане на фитнес на открито в училище
11-ти януари 2024

Как да поискате дарения за изграждане на фитнес на открито в училище

Изграждането на фитнес на открито в училище е инвестиция в бъдещето на учениците и трябва да бъде разглеждано като приоритет. Макар и разходите да варират те са оправдани от ползите и възможностите, които подобен тип съоръжения предоставят на младите хора.

Днес с подкрепа и насоки от страна на Павел Андреев филантроп и неговия екип ще ви разкрием по-детайлно: Как да поискате дарения за изграждане на фитнес на открито в училище. Вижте повече в съдържанието:

Съдържание:

 1. Защо е важно изграждане на фитнес на открито в училище;
 2. Стартиране на благотворителна кампания за набиране на средства за изграждане на фитнес на открито в училище;
 3. Кога да започнете краудфъндинг кампания за изграждане на фитнес на открито в училище;
 4. Какви ползи може да очаквате с организиране на благотворителна кампания за набиране на средства за изграждане на фитнес на открито в училище;
 5. Колко стъпки ме делят от успешна кампания за набиране средства за изграждане на фитнес на открито в училище.

 

1.Защо е важно изграждане на фитнес на открито в училище

Изграждането на фитнес на открито в училищата е важна и полезна инициатива, която може да има множество ползи за учениците и образователната общност. Такива фитнес площадки са средство за физическа активност и подобряване на здравето, като същевременно предлагат образователни и социални предимства. Нека сега, заедно да разгледаме някои от основните причини за това, защо изграждането на фитнес на открито е толкова важно за училищата.

 1. Подобряване на физическата активност:

В днешно време все повече деца и младежи страдат от недостатъчна физическа активност, което може да има негативни последици над тяхното здраве. Изграждането на фитнеси на открито предоставя възможност на учениците да се ангажират с редовна физическа дейност, която е ключов фактор за подобряване на физическата форма и общото здравословно състояние.

 1. Развиване на социални връзки:

Фитнесът на открито предоставя на учениците среда, в която да могат да се срещат и да взаимодействат със своите връстници. Това дава право и за развиване на социални връзки и сътрудничество, които са от съществено значение за техния социален и емоционален растеж.

 1. Подобряване на концентрацията и учебните постижения:

Физическите занимания имат доказано положителен ефект, върху когнитивните функции и учебната продуктивност. Изграждането на фитнеси на открито предоставя удобства на младежите да се отпуснат и да освежат ума си чрез спортуване, което води до по-добра концентрация и постижения в училище.

 1. Предоставяне на безплатни възможности за физическа активност:

Фитнесите на открито също така са една от най-достъпните форми на двигателна активност. Те не изискват специално оборудване или членски внос. Те предоставят на всички ученици, независимо от техния социален статус или финансово състояние, удобен случай да се включат в редовните занимания и да се възползват от ползите им.

 1. Подкрепа за ценностите на здравословния начин на живот:

Изграждането на фитнес съоръжения на открито в училищата подкрепя и насърчава ценностите към воденето на здравословен начин на живот. Това помага на учениците да развият позитивни навици и да се запознаят с важността на здравословният живот в това число и здравословното хранене.

За създаване на фитнес салони на открито, обаче са необходими солидни суми набрани средства. Такива невинаги са на разположение. Тогава в акция се явяват краудфъндинг кампании. Повече за тях четете в следващата точка:

2.Стартиране на благотворителна кампания за набиране на средства за изграждане на фитнес на открито в училище

Набирането на средства за подпомагане на училищната дейност е благородна кауза, но такава също така говори за човек с висок морален дълг.

Нуждата от финанси може да се усеща на всеки етап от стартиране на проект, какъвто е изграждането на спортни съоръжения и фитнеси на открито към конкретно учебно заведение. Финансовите затруднения не са изключени на всеки етап от инициативата. Последните обаче не бива да стопират започнат проект или да губят нишката на плановете за такъв.

Финансовите ограничения може да са свързани с липсата на средства за закупуване на строителни материали, наемане на подходяща работна ръка и фирми изпълнители, както и много други.

Все пак не бива да забравяме, че можем да помогнем с едно добро дело и то е като стартираме своя дарителска кампания. Съществуват редица насоки, над които може да се поработи, за да се даде начало на fundraising кампания.

Нека насочим поглед към най-често задаваните въпроси:

Как да стартирам кампания за набиране на средства за изграждане на фитнес на открито в училище, отговорите са тук:

Започнете кампания с Павел Андреев дарения. Това е голяма международна платформа, чийто сайт се намира на адрес: PavelAndreev.BG. От нея може да стартирате групово финансиране за изграждане на фитнес на открито в училище.

Стъпките, по които може да се водите по пътя на вашата първа благотворителност може да са точно тези:

 • Създайте завладяващо заглавие – ясно, точно, привличащо вниманието на дарителите;
 • Разкажете интересна история – може да разкажете за конкретно дете, което страда от затлъстяване и иска да спортува или за група деца, които всеки ден посещават фитнес салони, но там трябва да заплащат извънредни такси. Наблегнете на сантиментални моменти и снимки, които да подбудят дарителите да дарят за вашата кауза;
 • Споменете в историята на фъндрейзинг кампанията си за възможностите и вратите, които бихте отворили – нека да включва не само вашата самоинициатива, но и това, което дарителите реално ще направят за подпомагане спорта на децата и младежите;
 • Бъдете конкретни и прозрачни, относно това, за какво ще бъдат използвани набраните средства. Тук имайте предвид, че трябва да качвате обновления периодично. В новините споменавайте, за какво ще бъдат използвани теглените транзакции;
 • Поставяйте реалистични цели и посочвайте краен срок – само така може да подтиквате вашите дарители да пристъпят към действие;
 • Добавяйте видеа и снимки – както в началото при старта на кампанията за набиране на средства за изграждане на фитнес на открито в училище, така и през цялото време докато тече кампанията. Дръжте дарителите в течение с тези проекти;
 • Рекламирайте кампанията си – не забравяйте, че организирането на благотворителна кампания е само началото. След това трябва да обявите във всички познати ви канали. Само така може да достигнете до голям кръг потенциални дарители. Може да помолите своите приятели, семейство, роднини, колеги, съседи и други познати да подкрепят каузата ви и да разпространяват информация за текущата fundraising кампания.

Препоръки: Организирайте допълнителни събития, с които да разпространите новината, относно дарителска кампания за набиране на средства за изграждане на фитнес на открито в училище във фондация Павел Андреев. Това може да стане, по няколко стандартни начина. Те са: Като организирате интересни събирания, изложби, концерти, партита, базари, аукционни, състезания и каквото ви дойде на ум. Идеята на подобен род събирания е, че на такива места ще срещнете много хора; може да обменяте, опит, мнения, да получавате съвети и напътствия от тези с опит, както и да черпите полезно инфо. Може да подтиквате общността да подкрепя вашата благотворителност, макар с минимални суми;

 • Информирайте дарителите си с всичко случващо се – щом някой е направил дарение независимо, в какъв размер е било то, той ще се интересува и от това, какво се случва с вашата благотворителна кампания. Давайте информация поне веднъж на 3-4 дни, а при всяко усвояване на събрани суми прилагайте документи (фактури, касови бонове, квитанции и други документи), за какво се разходват средствата.

3.Кога да започнете фъндрейзинг кампания за изграждане на фитнес на открито в училище

Fundraising кампания за изграждане на фитнес на открито в училище трябва да се започне, след направен анализ на финансовите нужди и възможности на целевата група, съобразно сроковете за кандидатстване и сезонността на кампанията. Подготовката и планирането, също изискват достатъчно време. Важно е, да се направи всичко възможно, за да се осигури успешно събиране на необходимите средства и да се стартира проекта. В случай, че изграждането на обекта е започнато и се е стигнало до някаква фаза, след, което средствата не са достигали и проекта е бил замразен може да се продължи от там докъдето е стигнато.

4.Какви ползи може да очаквате с организиране на благотворителна кампания за набиране на средства за изграждане на фитнес на открито в училище

Освен с основните предимства, които може да донесе започването на crowdfunding кампания, такава може да проработи в плюс и с някои допълнителни ползи. Сред тях нека споменем следните:

 • Благотворителната кампания обединява хора с обща цел – такава винаги създава силна общност, която работи заедно и споделя свои общи ценности и възгледи. Това води до по-голямо сближаване и подкрепа между участниците в кампанията;
 • Fundraising кампанията привлича вниманието на хората от различни сфери на аудиториите тя представлява висока осведоменост за проблемите, свързана с достъп до спортни извънкласни занимания на подрастващите. Хората могат да научат повече за проблемите и предизвикателствата, пред които се изправят децата и младежите и да се ангажират с тях;
 • Участниците в благотворителната кампания имат възможност да развият и подобрят своите умения – такива са комуникационни; умения за организация и планиране; маркетингови умения и други. В процеса на организиране на кампания за набиране средства за изграждане на фитнес на открито в училище хората могат да придобият ценности, които да са полезни в различни сфери на живота;
 • Crowdfunding кампания може да привлече вниманието на медиите и обществеността. Това може да повлияе над общественото мнение и да подчертае обсъждането и търсенето на решения за подобряване на спорта и спортните занимания в училище;
 • Дарителска кампания може да създаде възможности за сътрудничество между различни организации, бизнеси, училища и обществени държави. Това може да допринесе за създаване на партньорства за подобряване на базите като цяло и осигуряване на повече алтернативи за децата и младежите.

5.Колко стъпки ме делят от успешна кампания за набиране средства

За да може да си признаете, че кампанията ви за набиране средства за изграждане на фитнес на открито в училище е била успешна, такава трябва да е постигнала основна си цел. Това е добър показател за солидарността и грижата, които общността изразява към тези, които подкрепят подобни проекти.

И помнете, за да бъде успешна вашата дарителска кауза важно е да подчертаете, че кампанията не само помага за събирането на финансовите средства, но също така повишава осведомеността и значимостта относно значението на спорта за младите; Тя може да споменава и за проблемите, с които се сблъскват много деца и младежи в наши дни в резултат на заседналия начин на живот и това, как една кампания за набиране средства за изграждане на фитнес на открито в училище може да направи голяма разлика. Това ще ви гарантира неминуемо още дарения и подкрепа от страна на хората, които частично или напълно ще помогнат на други деца в нужда.

Успешната кампания за набиране на средства за изграждане на фитнес на открито в училище, не само променя бъдещето на подрастващите, но и показва силата на съпричастността и възможностите, които всяка общност има. Това е само един пример за вдъхновение и мотивация за всеки, който желае да помогне. Вярваме, че сами сте си направили своите доводи.

Време е да стартирате сега своята кампания за набиране на средства за изграждане на фитнес на открито в училище с PavelAndreev и с това да допринесете за по-здравословно израстване и развитие на нашите деца!

Статии - Какво е филантроп и филантропия?
9-ти януари 2021
Какво е филантроп и филантропия?

Всеки може да бъде филантроп и да бъде по-ефективен в промяната. Ето как.  Филантропът е човек, който дарява време, пари, опит, умения или талант, за да помогне за създаването на по-добър свят. Всеки може да бъде филантроп, независимо от състоянието или нетната стойност. Какво е филантропия?  Гръцкият драматург Есхил въвежда термина филантропия през 5 век пр.н.е. Това означаваше „любов към човечеството“. Днес филантропията означава щедрост във...

Статии - Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?
4-ти май 2021
Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?

Ако основната ви цел е просто да отпечатате книгата си, използването на безплатни платформи за самостоятелно публикуване може да е правилното решение.  Самото писане е най-голямата награда за много хора, а публикуването може да е просто формалност.  Ако обаче искате да продадете книгата си и да достигнете до широка аудитория, трябва да инвестирате в професионални услуги.  Без тях е трудно да се конкурирате с традиционно публикуваните книги.  Таки...

Статии - Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона
11-ти април 2021
Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона

Писмото за набиране на средства е прост начин да издигнете на следващо ниво своята онлайн кампания за набиране на средства. Писменият призив към приятелите и членовете на семейството ви може да донесе нови, периодични дарения и най-важното - да помогне на всички да разберат по-добре защо вашата кауза за набиране на средства е важна за вас. Но преди да сложите перо на хартията или пръсти на клавиатурата и да изпратите писмото, е добре да отделите...

Статии - Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване
22-ри март 2021
Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване

Тъй като жилищната криза в България продължава да се влошава, а цените стават все по високи, въпреки пандемията от COVID-19, все повече хора и семейства са изправени пред финансова нестабилност и липса на дом. Всъщност над 500 000 души са без подслон в България, а за това официална статистика няма. В тази статия ще научите как помоща на бездомни хора във вашия град е възможна и можете наистина да промените ситуацията за някой човек. Фрапиращи фа...

Дари Стартирай кампания