Статии - Как да поискате дарение за ремонт на покрив на стара черква
8-ми януари 2024

Как да поискате дарение за ремонт на покрив на стара черква

Навярно и вие, като всеки човек сте били в черква, било то просто, за да намерите мир и уединение или за нещо голямо, което да увековечите с вярата си. Много хора планират важни събития от своя живот като венчавки, кръщенета, годишнини в божиите храмове, а много пъти само от туристическа насока посещаваме такива местенца.

Много от тези кътчета на вярата са сгушени в малки населени региони, сред други туристически забележителности и това допринася те да бъдат зърнати от различни посетители. Често обаче тези черкви са износени с годините, а средствата, които събират от посещаемостта си минимални и недостатъчни, за да покрият огромните нужди за поддръжка и ремонти. Именно над това се спряхме днес с фондация Павел Андреев да ви разкажем.

Съдържание:

 1. Защо е важно да подпомагаме ремонта на старите черкви;
 2. Стартиране на кампания за набиране на средства за ремонт на покрив на стара черква;
 3. Кога да започнете fundraising кампания в подкрепа на черква;
 4. Допълнителни ползи от благотворителна кампания по набиране на средства за ремонт на покрив на стара черква;
 5. 10 стъпки в организиране на благотворителна кампания за набиране на средства с PavelAndreev.BG

 

1.Защо е важно да подпомагаме ремонта на старите черкви

Подпомагането на ремонт на старите църкви може да бъде от значение поради редица причини. Сред най-основателните, които биха накарали и най-каменното сърце да се пропука са:

 • Запазване на културното наследство:

Старите църкви представляват важна част от културното наследство на обществото. Те са свидетели на историята, архитектурата и религиозните традиции, които заслужават да бъдат запазени за бъдещите поколения.

 • Историческо и религиозно значение:

Много от тези църкви, параклиси и черкви имат дълбоко историческо и религиозно значение за хората, които са свързани с тях. Те представляват място на богослужение, молитва и духовност, което е важно за религиозните общности.

 • Символ на общността:

Често църквите служат като символ на общността, като събират хората от различни социални и културни групи. Ремонтирането на тези места може да подчертае и поддържа общностната връзка и единство.

 • Туристическа атракция и икономическо въздействие:

Мнозина туристи посещават старите църкви поради тяхната красота, история и архитектура. Ремонтирането на такива обекти може да увеличи тяхната привлекателност като туристическа дестинация и да допринесе за местната икономика.

 • Спасяване на строителната конструкция:

Често старите църкви изискват ремонт поради разрушения от времето, природни бедствия или липса на поддръжка. Ремонтът може да спаси тези исторически и културни съкровища от деградация и разрушаване.

Като всяко нещо, така и старите черкви имат нужда от поддръжка, реставрации и ремонти. Едни от най-скъпоструващите възстановителни дейности, от които зависи и общата цялост на конструкциите и съхраняването на иконостаса са ремонтите на покриви.

2.Стартиране на кампания за набиране на средства за ремонт на покрив на стара черква

Набирането на средства за ремонт на покрив на стара черква е не само благородна кауза, но и говори за инициатора като за човек с висок морален дълг.

Нуждата от финанси може да се усеща на всеки етап от стартиране и дори преди самото започване на ремонтните работи.

Финансови затруднения може да има, както по отношение набавянето на строителни материали, така и по отношение намирането на подходяща строителна фирма, занимаваща се с ремонт на покриви и реставрация на черкви. Все пак тук трябва да се добави и факта, че този тип ремонти изискват специални познания и отношение, само от конкретни строителни фирми, които могат да ги извършват.

Финансовите ограничения може да започват от липсата на средства за закупуване на строителни материали, през начините им за доставяне на въпросното място.

Все пак не бива да забравяме, че много черкви са строени на село или извън гъстонаселените градски райони, което допълнително затруднява процеса по придвижване и оскъпява доставките на строителна техника, материали и оборудване. Има множество нишки, в които може да се насочат събраните финанси от една дарителска кампания набиране на средства за ремонт на покрив на стара черква, както и идеи да се стартира благотворителност в подкрепа на ремонт на стара черква.

Нека се спрем в детайли на въпроса:

Как да стартирам кампания за набиране на средства за ремонт на покрив на стара черква. Ето и част от отговорите тук: Започнете кампания с Павел Андреев дарения. Това е голяма международна платформа, чийто сайт за дарения се изписва ето така: PavelAndreev.BG. От нея може да стартирате дарителска кампания за набиране на средства за ремонт на покрив на стара черква.

Стъпките, по които може да се водите по пътя на вашата първа благотворителност може да изглеждат така:

Измислете силно заглавие – то трябва да говори ясно, точно и да привлича вниманието на дарителите;

Разкажете завладяваща история – може да разкажете за конкретните нужди, да споменете историята на построяването на черквата, за която събирате средствата или да разкажете за нейното отстояване през годините на войни и политически промени. Наблегнете на сантиментални моменти и снимки, които да подбудят дарителите;

Говорете за възможностите, които бихте постигнали – това нека включва не само вашата самоинициатива, но и това, което дарителите реално ще направят за подпомагане на черквата;

Бъдете ясни и конкретни в това, за какво ще бъдат ползвани даренията. Тук имайте предвид, че трябва периодично да качвате новини и да разказвате на дарителите, за какво са използвани набраните средства;

Поставяйте реалистични цели и посочвайте краен срок – само така може да накарате дарителите да пристъпят към действие, а не да отлагат;

Добавяйте снимки и видеа – както в началото при старта на кампанията за набиране на средства за ремонт на покрив на стара черква, така и през цялото време докато тече краудфъндинг кампанията ви. Дръжте дарителите в течение с тези проекти;

Популяризирайте fundraising кампанията си – не забравяйте, че организирането на благотворителна кампания е само началото. След това трябва да обявите във всички познати ви канали - Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn, Tiktok, старта на кампанията си. Само така може да достигнете до голям кръг потенциални дарители. Може да помолите роднини, семейство, приятели и колеги да подкрепят дарителската ви каузата и да разпространяват информация за текущата фъндрейзинг кампания.

Съвет: Организирайте допълнителни събития, с които да разпространите новината около дарителската кампания за набиране на средства за ремонт на покрив на стара черква във фондация Павел Андреев. Това може да се случи, по няколко начина, а именно: Като организирате интересни събирания, изложби, концерти, партита, базари, аукционни, състезания и каквото друго ви хрумне. Идеята на подобен род събирания е, че на такива места ще срещнете много хора; може да обменяте, опит, мнения, да получавате съвети и напътствия от тези с опит. Може също така да почерпите полезно инфо; да подканяте и други към вашата благотворителност, макар с минимални суми.

Информирайте дарителите относно всичко случващо се – когато някой е направил дарение независимо, в какъв размер, то той ще се вълнува да знае, че и неговата щедрост е била правилно оползотворена.

Качвайте информация поне веднъж на 3-4 дни, а при всяко усвояване на събрани суми прилагайте документи – квитанции, фактури, касови бонове, за какво се разходват даренията.

Ето и една от много кампании за ремонт покрив на църква в платформата PavelAndreev.BG. :

3.Кога да започнете fundraising кампания в подкрепа на черква

Кампания за краудфъндинг за набиране на средства за ремонт на покрив на стара черква трябва да се започне, след направен анализ на финансовите нужди и възможности на целевата група, съобразно сроковете за кандидатстване и сезонността на кампанията. Подготовката и планирането, също изискват достатъчно време. Важно е, да се направи всичко възможно, за да се осигури успешно събиране на необходимите средства и да се предостави възможност събраните средства да бъдат насочени най-целево и в подходящият сезон, когато могат да бъдат планирани подобен тип ремонти.

4.Допълнителни ползи от благотворителната кампания по набиране на средства за ремонт на покрив на стара черква

Наред с основните предимства, които може да донесе старта на една crowdfunding кампания за ремонта на покрив на стара черква, такава може да работи в плюс и с някои допълнителни ползи. Сред тях бихме споменали:

Благотворителната кампания обединява хора с обща цел – Това прави хората сплотени в една общност, която работи заедно и споделя общи ценности. Това води до по-голямо сближаване и подкрепа между участниците в благотворителната кауза.

Всяка една Фъндрейзинг кампания привлича вниманието на хората от различни сфери на обществото – тя предоставя висока осведоменост над проблемите, свързана с ремонт и поддръжка на божиите храмове. От такава кампания хората могат да научат повече за проблемите и предизвикателствата, пред които се изправят тези културни наследства и да се ангажират с тях.

Участниците в благотворителната кампания, както и самите инициатори могат да се сдобият с нови умения – такива са комуникационни; маркетингови, умения за организация и планиране и много други. В процеса на организиране на краудфъндинг кампания хората придобиват ценности, които са полезни в различни сфери на живота.

Като цяло организирането на благотворителна кампания за набиране на средства може да привлече вниманието на медиите и обществеността, насочени към проблемите, свързани с поддръжката и реставрацията на църковни храмове. Това може да повлияе над общественото мнение и да подчертае обсъждането и търсенето на решения за подобряване на условията на старите черкви.

Благотворителна кампания за набиране на средства за ремонт на покрив на стара черква може да създаде сътрудничество между различни организации, бизнеси, неправителствени организации, обществени и държавни. Това може да доведе до създаване на партньорства за подобряване на цялостната система и осигуряване на добри възможности, както за самите църкви, така и за тях като исторически и културно наследство, което подпомага и туризма.

5. 10 стъпки в организиране на благотворителна кампания за набиране на средства с PavelAndreev.BG

Ако след всичко това сме събудили интереса ви и сме подтикнали към съпричастност, то предлагаме ви да се запознаете и с тези 10 стъпки, които може да следвате при организиране на благотворителна кампания за набиране на средства с помощта на платформата на Павел Андреев филантроп:

 1. Определете целта на кампанията:

Задайте си ясна и конкретна цел, в която трябва предварително да сте на ясно, колко средства искате да съберете и за каква цел.

 1. Създайте своята кампания в PavelAndreev.BG:

Регистрирайте се на платформата и създайте вашата кампания. Това може да се случи лесно с избора на бутона, горе в дясно: „Стартирай кампания“.

 1. Направете детайлен и описателен текст:

Обяснете защо е важна вашата дарителска кауза, какви са целите и как ще използвате събраните средства.

 1. Подгответе визуални материали:

Създайте привлекателни снимки, видео или други визуални материали, които да представят вашата кампания. Това може да е видео на самата черква към момента, което видео да е озвучено с разказ за историята й. Нека всичко това бъде добре подплатено от точни дати, цифри, снимки, с които предварително трябва да сте добре подготвени.

 1. Споделете кампанията:

Използвайте социалните мрежи, имейли или други средства за комуникация, за да споделите информацията за crowdfunding кампания с вашите приятели, семейство и познати.

 1. Поставете си реалистична цел:

Задайте си реалистична цел за събиране на средства и обяснете как ще бъдат използвани.

 1. Предложете награди за дарителите:

Мотивирайте хората да дарят, като предложите награди и благодарности за тяхната подкрепа.

 1. Постоянно актуализирайте информацията:

Редовно обновявайте информацията в платформата на PavelAndreev.BG и споделяйте новини за напредъка на кампанията. Дръжте дарителите винаги информирани.

 1. Бъдете благодарни:

Благодарете на всички дарители и споделяйте успехите на благотворителната кампания с тях.

 1. Следвайте правилата на платформата:

Уверете се, че спазвате правилата и насоките на фондация Павел Андреев, както и всички приложими закони и регулации. Винаги може да се информирате в детайли за фондация Павел Андреев мнения от интернет пространството, където сами ще се убедите, че тя е сред първенците за благотворителни кампании за набиране на средства за различни каузи и това е на международно ниво.

Следвайки тези стъпки ще можете да организирате успешна краудфъндинг кампания с помощта на платформата PavelAndreev.BG.

Успех!

Статии - Какво е филантроп и филантропия?
9-ти януари 2021
Какво е филантроп и филантропия?

Всеки може да бъде филантроп и да бъде по-ефективен в промяната. Ето как.  Филантропът е човек, който дарява време, пари, опит, умения или талант, за да помогне за създаването на по-добър свят. Всеки може да бъде филантроп, независимо от състоянието или нетната стойност. Какво е филантропия?  Гръцкият драматург Есхил въвежда термина филантропия през 5 век пр.н.е. Това означаваше „любов към човечеството“. Днес филантропията означава щедрост във...

Статии - Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?
4-ти май 2021
Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?

Ако основната ви цел е просто да отпечатате книгата си, използването на безплатни платформи за самостоятелно публикуване може да е правилното решение.  Самото писане е най-голямата награда за много хора, а публикуването може да е просто формалност.  Ако обаче искате да продадете книгата си и да достигнете до широка аудитория, трябва да инвестирате в професионални услуги.  Без тях е трудно да се конкурирате с традиционно публикуваните книги.  Таки...

Статии - Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона
11-ти април 2021
Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона

Писмото за набиране на средства е прост начин да издигнете на следващо ниво своята онлайн кампания за набиране на средства. Писменият призив към приятелите и членовете на семейството ви може да донесе нови, периодични дарения и най-важното - да помогне на всички да разберат по-добре защо вашата кауза за набиране на средства е важна за вас. Но преди да сложите перо на хартията или пръсти на клавиатурата и да изпратите писмото, е добре да отделите...

Статии - Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване
22-ри март 2021
Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване

Тъй като жилищната криза в България продължава да се влошава, а цените стават все по високи, въпреки пандемията от COVID-19, все повече хора и семейства са изправени пред финансова нестабилност и липса на дом. Всъщност над 500 000 души са без подслон в България, а за това официална статистика няма. В тази статия ще научите как помоща на бездомни хора във вашия град е възможна и можете наистина да промените ситуацията за някой човек. Фрапиращи фа...

Дари Стартирай кампания