Статии - Как да стартираме благотворителна кампания за преодоляване на последствията от земетресение през платформата PavelAndreev.BG?
13-ти май 2024

Как да стартираме благотворителна кампания за преодоляване на последствията от земетресение през платформата PavelAndreev.BG?

Земетресенията се случват по-често, отколкото предполагаме и усещаме. За обикновения човек, който не се интересува от тази тема, това може и да звучи странно, но е факт. Почти всеки ден някъде по света има такива, които се регистрират от различни професионални институти. Някои ги усещаме, някои не, но регистрирането им доказва, че то се случва.

Когато земната повърхност се разклати, в следствие на разместване на част от земната кора и внезапното освобождаване на голямо количество енергия, се получава земетресение. То настъпва в следствие на натрупано напрежение и деформации в земната кора и може да бъде толкова силно, че да разруши цели градове. Цунамитата, свлачищата и вулканичните изригвания също могат да бъдат предизвикани от силни земетресения. Силните винаги са придружени от множество вторични трусове на същото място, а техният брой и интензитет намаляват с течение на времето.

Измерване на силата на земетресенията

Силата на земетресението е качествена характеристика, която показва характера и степента на въздействието на земетресението върху повърхността на земята, хората, животните, както и върху естествените и изкуствените съоръжения в района на земетресението. По света се използват няколко ска̀ли на интензитета: в Европа – Европейска макросеизмична ска̀ла (EMS), в Япония – ска̀ла на Японската метеорологична агенция (Shindo), в САЩ и Русия – модифицираната ска̀ла на Меркали (MM):

1-ва степен – незабележимо - отбелязва се само от специални устройства;

2-ра степен – много слабо - усеща се само от много чувствителни домашни любимци и от хора по горните етажи на високи сгради;

3-та степен – слабо - усеща се само във вътрешността на някои сгради;

4-та степен - умерено – усеща се от много хора;

5-а степен - отбележимо силно - разклащане на висящи предмети, шумове в конструкцията на сгради, счупване на прозорци;

6-а степен – силно - леки повреди по конструкцията на сгради, пукнатини по мазилката;

7-а степен - много силно - значителни щети по сградите, пукнатини в мазилка и отчупване на отделни парчета, тънки пукнатини по стените и пукнатини по основите;

8-а степен – разрушително - големи пукнатини по стените;

9-а степен – опустошително - срутвания на някои сгради, падащи стени, покриви и прегради;

10-а степен - унищожително - срутване на много сгради, в други - сериозни щети;

11-а степен – катастрофално – масово разрушение на сгради. Многобройни пукнатини по земната повърхност;

12-а степен – тотално – пълно разрушение на съоръжения и сгради. Промени на релефа в големи мащаби.

Какви са последиците?

Последиците могат да бъдат широкообхватни и дълготрайни. Те могат да засегнат различни аспекти на обществото, включително човешки жертви, материални щети, икономическо въздействие и психологически ефекти. Някои от основните последици са:

1. Смъртност и наранявания - едно от най-опустошителните въздействия на земетресението е загубата на живот. Сградите могат да се срутят и да хванат в капан хора под развалините. Броят на смъртните случаи може да варира значително в зависимост от мащаба на земетресението и гъстотата на населението в засегнатия район. Освен това много хора могат да получат наранявания, които варират от леки ожулвания и натъртвания до тежки фрактури и увреждания.

2. Материални щети - земетресенията могат да причинят значителни щети на градската инфраструктура - жилищни сгради, търговски обекти, пътища, мостове и много други. В някои случаи цели квартали или градове могат да бъдат изравнени със земята. Това не само води до незабавни разходи за ремонт и възстановяване, но може да доведе до дългосрочни последици за достъпността на транспорта, наличието на жилища и функционирането на бизнеса.

3. Икономическо въздействие - финансовите разходи, свързани със земетресенията, могат да бъдат огромни. Освен непосредствените разходи за спасителни операции, спешна помощ и начален етап на възстановяване, дългосрочните икономически въздействия могат да включват намалена производителност, прекъсвания във веригата за доставки и други. В развиващите се страни тези разходи могат да бъдат още по-тежки, тъй като ресурсите за справяне със ситуацията може да са оскъдни.

4. Екологични щети – въпреки, че обикновено не се считат за пряка последица от самото земетресение, промените в ландшафта и нарушаването на екосистемите могат да възникнат в резултат на земетресения. Например - свлачищата могат да бъдат предизвикани от земетресения, което води до загуба на местообитания и увреждане на дивата природа. Освен това изпускането на токсични материали от промишлени съоръжения може да замърси почвата и водата.

5. Психологически ефекти - земетресенията могат да имат дълбоко въздействие върху психичното здраве на хората. Стресът и травмата могат да доведат до състояния като посттравматично стресово разстройство, депресия и тревожност. В нашия блог можете да прочетете и  Как да помогнем на пострадали хора с психологическа подкрепа

6. Социално въздействие - земетресенията могат да нарушат социалните структури, оставяйки хората без достъп до основни нужди като храна, вода и медицинско грижи.

7. Културно въздействие - земетресенията могат да засегнат културното наследство, защото историческите сгради и произведенията на изкуството могат да бъдат повредени или унищожени.

Какво е важно да направим след земетресение?

Въпреки, че има хора, които са преживяли не едно и две земетресения, никой не е подготвен за тях. Когато неизбежното се случи и емоциите ни отпуснат, трябва да знаем какво да направим. А след емоциите, идва ред на разума.

След земетресение е изключително важно да останем спокойни и да предприемем необходимите стъпки, за да гарантираме безопасността си и да подкрепим усилията за възстановяване. Преди всичко трябва да проверим себе си и другите, за да сме сигурни, че всеки е в безопасност. След това можем да оценим щетите на дома или сградата и да стоим далеч от повредени зони. Най-важно е да запазим спокойствие, въпреки че е напълно естествено да изпитваме стрес или дезориентация, след такова събитие. Както споменахме, емоциите ни връхлитат първи и чак след тях е ред на разума. Не на последно място по значение е да предложим помощ на нуждаещите се, които са около нас, особено на възрастните хора или хората с увреждания.

Всички знаем, че времето за реакция е от съществено значение. Следвайки тези основни и важи стъпки, можем да увеличим шансовете си за безопасност и да помогнем на други хора да се възстанови по-бързо от случилото се. Получавайки съвети и инструкции, предоставени от местните власти, допълнително ще ни бъде от помощ.

Как да стартираме благотворителна кампания през платформата PavelAndreev.BG?

Вариантите за справяне с последиците от земетресенията са няколко. Първият е да се потърси помощ от държавата. Всяка държава отпуска средства, които са в помощ на пострадалите. Самата държава определя каква да бъде сумата. Вторият вариант е да се потърси обезщетение от застраховател, но важи само в случаите, когато имотът е застрахован. Третият, който има голяма ефективност, е чрез стартиране на благотворителна кампания. Стартирайте своя кампания бързо и лесно. Най-често такъв вид кампании се създават в специализирани платформи за набиране на средства като PavelAndreev.BG.

Тази онлайн платформата предоставя възможност за стартиране на онлайн кампания чрез т. нар. краудфъндинг (групово финансиране) - метод за набавяне на средства от познати и непознати хора (дарители). Целият процес по стартиране на онлайн кампания е изключително лесен и удобен. Той започва с натискането на бутона „Стартирай кампания“. Единственото, което трябва да се направи, е да се попълни задължителната информация и да се следват стъпките и инструкциите, които са описани. След като сте готови, кампанията ще бъде изпратена за преглед от администратор на платформата. Ако трябва нещо да бъде уточнено, експерт от екипа на платформата ще се свърже с вас. Когато кампанията бъде одобрена от администратор, тя е успешно стартирана. Препоръчително е да държите дарителите осведомени като публикувате актуални новини за кампанията. Практиката показва, че това може да повиши даренията.

Платформата PavelAndreev.BG е собственост на фондация „Павел Андреев“, която е с дългогодишна история и се е утвърдила като свързващото звено между пострадалите и добрите хора. Сред основните предимства на PavelAndreev.BG са достъпността, гъвкавостта, активната аудитория от дарители и утвърдения имидж. Всеки нуждаещ се може да създаде кампания за набиране на средства и да получи достъп до голяма мрежа от потенциални дарители. Платформата насърчава чувството за общност и колективно действие. Кампаниите могат да привлекат подкрепа от широк кръг от хора, ангажиращи се към каузата, което води до повишена видимост и подкрепа за нея. Възможностите за споделяне на кампанията в различни социални мрежи увеличава още повече шансовете за набиране на всички необходими средства. Стартирайте кампания в PavelAndreev.bg и позволете на общността да я подкрепи.

Статии - Какво е филантроп и филантропия?
9-ти януари 2021
Какво е филантроп и филантропия?

Всеки може да бъде филантроп и да бъде по-ефективен в промяната. Ето как.  Филантропът е човек, който дарява време, пари, опит, умения или талант, за да помогне за създаването на по-добър свят. Всеки може да бъде филантроп, независимо от състоянието или нетната стойност. Какво е филантропия?  Гръцкият драматург Есхил въвежда термина филантропия през 5 век пр.н.е. Това означаваше „любов към човечеството“. Днес филантропията означава щедрост във...

Статии - Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?
4-ти май 2021
Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?

Ако основната ви цел е просто да отпечатате книгата си, използването на безплатни платформи за самостоятелно публикуване може да е правилното решение.  Самото писане е най-голямата награда за много хора, а публикуването може да е просто формалност.  Ако обаче искате да продадете книгата си и да достигнете до широка аудитория, трябва да инвестирате в професионални услуги.  Без тях е трудно да се конкурирате с традиционно публикуваните книги.  Таки...

Статии - Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона
11-ти април 2021
Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона

Писмото за набиране на средства е прост начин да издигнете на следващо ниво своята онлайн кампания за набиране на средства. Писменият призив към приятелите и членовете на семейството ви може да донесе нови, периодични дарения и най-важното - да помогне на всички да разберат по-добре защо вашата кауза за набиране на средства е важна за вас. Но преди да сложите перо на хартията или пръсти на клавиатурата и да изпратите писмото, е добре да отделите...

Статии - Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване
22-ри март 2021
Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване

Тъй като жилищната криза в България продължава да се влошава, а цените стават все по високи, въпреки пандемията от COVID-19, все повече хора и семейства са изправени пред финансова нестабилност и липса на дом. Всъщност над 500 000 души са без подслон в България, а за това официална статистика няма. В тази статия ще научите как помоща на бездомни хора във вашия град е възможна и можете наистина да промените ситуацията за някой човек. Фрапиращи фа...

Дари Стартирай кампания
Платформата започва процес по смяна на валутата от ЛЕВА в ЕВРО. Опцията "дарение по IBAN" е временно спряна, за да се сменят сметките към еврови. НЕ дарявайте по сметки на фондацията, които откривате извън платформата!