Статии - Какви документи са нужни при лечение в чужбина?

Какви документи са нужни при лечение в чужбина?

Има някои по-специфични заболявания, които не подлежат на лечение в България. За щастие обаче в много случаи същото заболяване се лекува успешно в други страни. Често например пациентите биват насочвани за лечение в Турция. Когато провеждането на лечение в чужбина е наложително, т.е. ако то не може да ви бъде подсигурено в България, имате възможност да кандидатствате за формуляр S 2 за планово лечение.

За тази цел е необходимо да изберете клиника, където смятате да проведете лечението си. След това трябва да поискате от тях оферта и да кандидатствате в Национална здравноосигурителна каса. Другият вариант да го направите е в районната си здравна каса. В случай, че бъдете одобрени за планово лечение в чужбина, е добре да сте предварително запознати, че здравната каса не покрива пътните разходи, нито пък разходите за хотел. Ако се нуждаете от помощ за покриването на тези разходи, остава вариантът да създадете дарителска кампания. Има и процедури, които не се покриват от здравната каса на съответната държава. Когато те не са част от лечението, също ще се наложи да ги заплатите лично.

Отговорност при изготвяне на документи

Има няколко принципа, които трябва да бъдат спазени обезателно, за да може да разчитате, че документите ви са коректно изготвени.

За жалост понякога се стига до там, че ние или близки хора трябва да се подложат на лечение в чужбина. За да се пристъпи към успешно лечение – често, в някоя от най-добрите болници в Турция, се нуждаем от преведени, в някои случаи - и легализирани медицински документи.

Има и моменти, в които се явява необходимост от превод на медицинска документация. Това може да се наложи и без обезателно да сме болни. При преместване в друга държава например подобни документи също ще ни потрябват. Най-често необходимостта от съответните сведения възниква, за да могат деца от семейството да бъдат записани в учебно заведение. Тогава обезателно се изисква превод на техните имунизационни картони.

Превод на медицинска документация

За да може да получите най-доброто лечение в чужбина, трябва да осигурите на лекарите подробна и достоверна информация за състоянието си. Преводът на медицинска документация в никакъв случай не е лесна задача и е добре да бъде направен от професионалист с опит в областта на медицината. Преводачът трябва да е в състояние да прилага медицинската терминология правилно, т.е. трябва да притежава специфични умения и знания.

При превод на такъв тип документация отговорността е наистина много голяма, тъй като от него понякога могат буквално да зависят човешки животи.

Основни документи, нужни при лечение в чужбина

Без значение дали сте одобрени за лечение в чужбина по НЗОК, дали сами ще го финансирате или е организирана дарителска кампания, има документи, които при всички положения ще ви потрябват. Епикризата представлява най-основният документ, от превода на който може да се нуждаете при лечение в чужбина.

Информацията, която се съдържа в документа епикриза, всъщност дава пълна и детайлна информация за заболяването. Там е описано и лечението, проведените изследвания, престоите в болница на пациента и въобще – всичко, което трябва да знае лекарят, преди да поеме лечението. На определен етап от лечението си почти всеки пациент получава този документ.

Превод на епикриза обикновено се изисква, когато е взето решение даден пациент да продължи своето лечение в чужбина през здравна каса или чрез набиране на средства за лечение в чужбина. Ако сте в ситуация, в която НЗОК не може да ви помогне, винаги може да организирате онлайн  благотворителна кампания на PavelAndreev.BG. В някои случаи след проведено лечение в чужбина е необходим превод на български език на епикризата. Само по този начин лекарите в България ще могат да се запознаят със състоянието, а това е важно, за да продължат лечението по възможно най-подходящия начин.

В зависимост от заболяването на пациента, за стартиране на лечение в чужбина може да е необходим и превод на медицински справки, резултати от лабораторни изследвания, клинични картини, резултати от ПЕТ скенер или КТ, кръвни изследвания, диагнози и инструкции за лекарствени средства, медицинско свидетелство и имунизационен паспорт.

Кога е нужен превод на медицински документи?

Нуждата от превод на медицински документи се появява с цел да бъде осъществена комуникация между медицинските лица и пациентите им. В противен случай документите, представени от едната страна, няма да могат да бъдат разбрани от другата, а това ще възпрепятства процеса по лечение в чужбина.

Какво е важно при медицински преводи?

Извършването на превод на медицински документ е изключително отговорна задача. Той включва терминология, а точното й предаване касае човешки живот. Единствено по този начин медиците имат възможност да се информират за състоянието на пациента.

Преводачът на медицински документи поема огромна отговорност. Трябва да може правилно да предаде всеки един един термин. В медицинската сфера грешките са недопустими. Най-добрият вариант е преводачите да са специализирали в медицински преводи.

Също така много важна е и поверителността на чувствителната информация, която се съдържа в такъв тип документи. Тя може да бъде свързана със сериозни заболявания, ин-витро процедури и т.н.

В такива ситуации често се налага преводът да бъде спешно извършен. От голямо значение е спазването на договорените срокове. Всяко едно забавяне може да има отражение върху лечението на пациента.

Организиране на кампания за лечение в чужбина през фондация Павел Андреев

Ако се налага да заминете в чужбина за лечение, дори и да бъдете финансиран от НЗОК, със сигурност ще се появяват още много разходи. Често дори и само те се оказват непосилни за средностатистическите българи. За щастие обаче имате възможността да пристъпите към crowdfunding България. Споделете вашите идеи за дарения на Pavel Andreev. Осъществяването на лечение в чужбина е много по-лесно, ако споделите каузата на нашия сайт за дарения.

В случай, че терапията, която трябва да ви бъде приложена може да се осъществи в България, ще ви бъде отказано издаването на  S2. Тогава не може да се възползвате от лечение в чужбина през здравна каса. Възможността за организиране на благотворителна кампания обаче остава. Така например операция при раково заболяване, която може да бъде проведена в България, няма как да бъде одобрена за лечение на рак в Турция например. Ако все пак искате да се лекувате извън страната, създайте кампания на PavelAndreev.BG и се борете да получите най-доброто възможно лечение.

Сподели