Статии - Какви мерки за първа помощ при земетресение да приложим: Как да запазим живот

Какви мерки за първа помощ при земетресение да приложим: Как да запазим живот

Земетресенията са едни от най-разрушителните природни бедствия, които заемат първо място в статистиките по брой на смъртните случаи и нараняванията, обема и тежестта на разрушенията и размера на материалните щети.

Спасяването на хора при земетресение е много трудно и се дължи на това, че то възниква внезапно, което съкратява сериозно времето за реакция, а при подобни бедствени случаи е важно да се действа мигновено. Всяка секунда е важна и може да струва човешки живот! Трудност представляват и  разполагането на сили и разгръщането на операции за търсене и спасяване на пострадалите в зоните в най-силно засегнатите райони, наличието на голям брой жертви или нуждаещи се от спешна помощ, ограниченото време, което имат хората за оцеляване в развалините, тежки условия на работа на спасителите и т.н.

Какви мерки за първа помощ да приложим

Пред хората, искащи да помогнат на пострадалите, изниква въпросът какви мерки за първа помощ при земетресение да приложим: Как да запазим живот?

Основното правило е че спасителните операции по време на земетресения трябва да се извършват незабавно, по всяко време на денонощието, независимо от метеорологичните условия. Само така може да се осигури спасяването на жертвите в рамките на периода на тяхното оцеляване в развалините. Първа помощ на пострадалите при земетресение може да се окаже и с доставянето на неща от първа необходимост, като дрехи, храна, вода, лекарства или набирането на средства, чрез благотворителност, за изграждане на нови жилища и инфраструктура.  

Етапи на спасителни операции в зони на земетресение

Извършването на спасителни операции трябва да е строго координирано и да се спазват всички препоръки на властите, на организациите за борба с бедствията и спасителните служби. Цялата операция се състои от няколко етапа.

Оценка на зоната на земетресението

Тя се състои в издирване на пострадали в района на бедствието, били те на повърхността или сред отломките.  Освен това трябва де извърши и оценка на устойчивостта на строителните конструкции и безопасността на самата спасителна операция. Всички битови комуникации също се проверяват за безопасност.

Грижа за всички жертви на повърхността

Вторият етап от спасителната операция се състои в бързата организация на всички жертви на повърхността. Особено внимание трябва да се обърне на безопасността на спасителите, които работят сред отломките и на конструкцията, която може да няма необходимата опора и да доведе до внезапно вторично срутване. При изваждането на жертвите, блокирани в развалините, може да се наложи и частично отстраняване на отломките с помощта на специални инструменти и техники, за да се осигури достъп до тях.

Търсене на оцелели

Търсенето на оцелели във всички вътрешни кухини и достъпни пространства, създадени в резултат на разрушението е сред основните неща, при оказване на първа помощ след земетресение. В тази операция могат да участват само специално обучени спасители. Събирането на информация от местното население за местонахождението на други възможни жертви може значително да допринесе за операцията.

Последователност за оказване на първа помощ на пострадалите

Степента на нараняване при жертвите на земетресение е много относителна. Последователността на предоставяне на основна първа помощ трябва да бъде съобразена с пораженията и опасността за живота им. На кого първо да помогнем?

  • На хората, които се задушават;
  • Следват жертвите с прорезни и други рани със силно кървене;
  • От навременна първа помощ се нуждаят и тези с открита рана на корема или гръдната кухина;
  • Жертвите, които са в безсъзнание или в шок.

Основи на първата помощ

Основите на първа помощ на жертвите при земетресение, представляват набор от мерки, извършвани от спасителите. Това те правят директно на мястото на нараняването, използвайки стандартни и импровизирани средства. Помощта може да се изрази и между самите жертви, под формата на само- и взаимопомощ. Основната цел на предоставянето на първа помощ е да се спаси и запази живота на хората, да се елиминира по-нататъшното излагане на опасност и увреждащи фактори и да се подготви пострадалия за транспортиране извън засегнатата зона.

Етапи на оказване на първа помощ

Оказването на първа помощ започва с установяване дали пострадалият е жив или мъртъв. Какво трябва да направите, за да установите това?

  • Първо трябва да установите дали жертвата е в съзнание и да се опитате да напипате пулса на радиалната, на бедрената или сънната артерия. Пулсът се определя в долната част на предмишницата на 23cм над ставата на китката по повърхността на дланта;
  • Проверете дишането на жертвата, като имате предвид, че здрав човек прави 16-20 вдишвания и издишвания в минута. Дишането при хора, които са били ранени, може да бъде по-слабо;
  • Проверете реакцията на зеницата към светлина, определете нейния размер. При липса на пулс, дишане и съзнание и широка зеница, която не реагира на светлина, се обявява смъртта на пострадалия. Ако зеницата реагира на светлина и пострадалият няма дишане, пулс или съзнание, тогава трябва да му се окаже първа помощ, тъй като той все още е жив.

Организиране на благотворителни кампании

Освен от медицинска помощ, оцелелите след земетресение се нуждаят и от осигуряването на подслон и доставянето на неща от първа необходимост. Това включва дрехи, обувки, храна, питейна вода, лекарства, хигиенни материали и други. Всеки желаещ може да участва в тази инициатива, като доброволец или дарител, при организирането на благотворителни кампании за набиране на средства, за закупуване на необходимото.

Дарителски кампании могат да се организират от физически лица или обществени организации, чрез използването на сайтове за дарения, различни медии или социални мрежи. Това е най-бързият и лесен начин, да достигнете до повече хора, които да бъдат съпричастни с пострадалите при земетресението и да се включат в тази благотворителна кауза.

Стартирайте кампания още сега на PavelAndreev.BG. 

А в нашия помощен център може да разгледате Какви са условията за стартиране на кампания? 

Подобна кампания е Подкрепа за Турция и Сирия. С подкрепата на дарителите успяхме да помогнем на бедстващите с неща от първа необходимост- храна, вода, провизии, палатки, лекарства и др. 

Фондация Павел Андреев в помощ на пострадалите при земетресения

Фондация Павел Андреев организира и участва активно в редица инициативи, за предоставяне на първа помощ на пострадали при земетресения и други природни бедствия. Сайтът PavelAndreev.BG е мястото, където и вие можете да се включите, като организатор или дарител в различните дарителски кампании. Ние вярваме, че предоставянето на първа помощ при земетресение е дълг на всеки човек, като целта е да запасим живота на хората, пострадали в подобно бедствие.

Сподели