Статии - Какви са данъчните облекченията за компаниите (фирмите) и физическите лица, които даряват?
6-ти май 2023

Какви са данъчните облекченията за компаниите (фирмите) и физическите лица, които даряват?

Когато става дума за благотворителни кампании и даряване, със сигурност това, което движи хората, е доброто сърце, състраданието и желанието да са в помощ на другите. Ние от платформата Павел Андреев категорично и непоколебимо вярваме в човешката доброта. Какво по-нормално от това да поискаш да помогнеш на човек в нужда? Нашият начин да помагаме на възможно най-много хора е именно чрез нашата платформа. Така даваме възможност на всеки в нужда да си създаде дарителска кампания, чрез която да събере средствата, от които се нуждае. Също така има възможност трето лице да създаде кампанията в полза на нуждаещия се.

Въпреки че даренията са базирани на добротата, все пак считаме за нужно да ви информираме, че компаниите (фирмите), които даряват, имат възможността да се възползват от данъчни облекчения. Ако спадате в тази графа, не се колебайте да се възползвате от правото си.

Данъчни облекчения за физически и юридически лица в България

Физическите и юридически лица имат възможност да получат данъчни облекчения при направено дарение в платформата PavelAndreev.BG. Те са както следва:

  • Данъчни облекчения за физически лица при дарение, съгласно чл. чл. 22 от ЗДДФЛ лицата дарили средства на юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза могат да ползват данъчно облекчение в размер на до 5 на сто от общата сума на данъчните основи по ЗДДФЛ.За целта същите трябва да приложат служебна бележка (сертификат) за направеното дарение издадена от Фондация Павел Андреев при подаване на данъчната декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Общата сума на направените дарения/дарение през годината се записва в Приложение 10 на данъчната декларация в част IX ред 5 колона 4.
  • Данъчни облекчения за Юридически лица при дарение, съгласно чл. 31 от ЗКПО, на задължените за корпоративния данък ЮЛ се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба).

Нужните за целта сертификати за направено дарение се изискват както следва:

  • при дарение с автоматичните методи на платформата (карта, paypal, applepay, googlepay, revolut) - от страницата за успешно дарение или от имейла-разписка за успешно дарение
  • при дарение по IBAN сметка на фондацията - като се свържете с нас по имейл.

Данъчно облекчение за направени дарения

При направени дарения имате възможност да получите данъчно облекчение, чрез което данъчната основа се намалява с общо до 65%. От PavelAndreev.BG считаме, че е редно да ви запознаем с тази особеност, защото не всеки знае, че има такова право, ако е дарител. Съществува лимит, до който е възможно да бъде приложено това облекчение и той е в размер на 5, 15 или 50% от размера на данъчната ви основа. Какъв ще е точният размер зависи от типа на организациите, които вашата компания е подкрепила:

От облекчение в максимален размер, т.е. до 50% от данъчната основа имате право да се възползвате, ако дарявате в полза на Националната здравноосигурителна каса. Става дума за дарения за дейности, които са свързани с лечението на деца и се финансират с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, или пък „Център за асистирана репродукция”. В платформата pavel andreev редовно може да откриете подобни идеи за дарения.

Ако извършвате дарения в полза на културата, това ви позволява да приспаднете до 15% от своята данъчна основа.

Данъчните облекчения, които се предвиждат за дарения в полза на други организации, стига да са посочени в закона, са с лимит до 5%. Такива са лечебни и здравни заведения, детски ясли, градини и училища, Български Червен кръст и т.н.

В случай, че подкрепяте организации, които спадат към повече от една категория, общият размер на облекчението няма възможност да надвишава 65% от размера на вашата годишна данъчна основа.

Има вариант даренията ви да бъдат в натура. Тогава възможността е да приспаднете покупната цена на дарените предмети или пазарната им цена. Това важи, ако са закупени до три месеца преди датата на извършването на дарението.

Как да се възползвате от данъчни облекчения придарения?

За да се възползвате от тази възможност е необходимо да попълните данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. След това към нея се прилагат документи, които удостоверяват статута на лицето, получаващо дарението, както и че предметът на дарението е действително получен. Ако се колебаете имате ли право компанията ви да се възползва от данъчни облекчения като дарител, може да попитате за насока някой от служителите в платформата Павел Андреев.

Документ за дарители

Ние от PavelAndreev.BG можем да ви предоставим документ, удостоверяващ направено дарение или дарения. Този документ ви дава право да се възползвате от полагаемото ви се данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация. Нарича се сертификат за направено дарение и в случаите, когато дарявате с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay или Revolut, то можете да го изискате автоматично от страницата за успешно дарение или от имейла-разписка, който ви изпращаме.

Данъчно облекчение 5%

Данъчната ви основа може да бъде намалена с до 5 на сто, ако направите дарение в полза на лечебни или здравни заведения, както и на различни специализирани институции за предоставяне на социални услуги. Същото облекчение важи и ако дарите в полза на Агенцията за социално подпомагане или на Фонд „Социално подпомагане“. Това полагаемо облекчение е валидно и при осъществяване на дарение в полза на специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето. Важи и ако финансирате дарителски кампании  в подкрепа на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

Това е едно от облекченията, от които компаниите най-често се възползват.

Данъчно облекчение 15%

Възможността да намалите до 15 на сто данъчната си основа е, ако изберете да направите дарение в полза на културата и нейното развитие.

Данъчно облекчение 50%

С до 50 на сто може да намалите данъчната си основа, ако осъщественото от вас дарение е в полза на Център „Фонд за лечение на деца“, Център „Фонд за асистирана репродукция“ и Център „Фонд за трансплантация“.

Също, може да разгледате и Фонда за лечение на деца в чужбина към платформата PavelAndreev.BG и да го подкрепите с месечно дарение с карта и PayPal или единично дарение с карта.

Други възможности за данъчно облекчение при дарения

Интересна е и възможността да бъдат ползвани български данъчни облечения за дарения, извършени в полза на организации и граждани, които се намират в друга държава от ЕС или от Европейското икономическо пространство. Тази възможност е актуална, ако те са сходни на преференциалния кръг български получатели на дарения. В този случай е задължително условие дарителят да разполага с официален документ за статута на получателя на дарението от компетентен орган, който да бъде преведен на български език от заклет преводач.

Не пропускайте да се възползвате от своето данъчно облекчение

Въпреки че вече споменахме, че твърдо вярваме, че във всеки човек живее доброто, все пак също така вярваме, че добротата трябва да се възнаграждава. Ако имате възможност да се възползвате от данъчно облекчение – не се колебайте, а го направете. Някои хора обмислят дълго тази възможност – редно ли е да получават финансова облага заради това, че са решили да помогнат. Различните нации имат много мъдрости, свързани с правенето на добрини, които общо взето създават идеята, че не е приемливо да правиш добро, като в замяна да очакваш добро да бъде направено и на теб. Но защо не? Какво по-хубаво от това добротата да заразява – всеки човек, за който се извърши жест, да отговаря, като прави жест на някой друг? Тогава със сигурност светът ще бъде едно още по-прекрасно и добронамерено място.

Ако пък сте твърдо убедени, че не желаете да получавате пари в замяна на участие в благотворителни акции, тогава можете все пак да кандидатствате за въпросните средства, които ви се полагат, и с тях да подкрепите някоя от активните кампании на pavelandreev.bg.

Статии - Какво е филантроп и филантропия?
9-ти януари 2021
Какво е филантроп и филантропия?

Всеки може да бъде филантроп и да бъде по-ефективен в промяната. Ето как.  Филантропът е човек, който дарява време, пари, опит, умения или талант, за да помогне за създаването на по-добър свят. Всеки може да бъде филантроп, независимо от състоянието или нетната стойност. Какво е филантропия?  Гръцкият драматург Есхил въвежда термина филантропия през 5 век пр.н.е. Това означаваше „любов към човечеството“. Днес филантропията означава щедрост във...

Статии - Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?
4-ти май 2021
Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?

Ако основната ви цел е просто да отпечатате книгата си, използването на безплатни платформи за самостоятелно публикуване може да е правилното решение.  Самото писане е най-голямата награда за много хора, а публикуването може да е просто формалност.  Ако обаче искате да продадете книгата си и да достигнете до широка аудитория, трябва да инвестирате в професионални услуги.  Без тях е трудно да се конкурирате с традиционно публикуваните книги.  Таки...

Статии - Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона
11-ти април 2021
Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона

Писмото за набиране на средства е прост начин да издигнете на следващо ниво своята онлайн кампания за набиране на средства. Писменият призив към приятелите и членовете на семейството ви може да донесе нови, периодични дарения и най-важното - да помогне на всички да разберат по-добре защо вашата кауза за набиране на средства е важна за вас. Но преди да сложите перо на хартията или пръсти на клавиатурата и да изпратите писмото, е добре да отделите...

Статии - Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване
22-ри март 2021
Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване

Тъй като жилищната криза в България продължава да се влошава, а цените стават все по високи, въпреки пандемията от COVID-19, все повече хора и семейства са изправени пред финансова нестабилност и липса на дом. Всъщност над 500 000 души са без подслон в България, а за това официална статистика няма. В тази статия ще научите как помоща на бездомни хора във вашия град е възможна и можете наистина да промените ситуацията за някой човек. Фрапиращи фа...