Статии - Какви усилия и средства са нужни за възстановяване след бедствие

Какви усилия и средства са нужни за възстановяване след бедствие

Бедствията, били те природни или в следствие на човешка грешка, водят до нанасяне на огромни щети на околната среда, разрушаване на инфраструктурата и загуба на човешки животи.

Много важно в такива ситуации е организирането на дейности с цел по-бързото подпомагане и възстановяване. Те са отговорност, както на държавата, така и на обществото. Основната цел след бедствие  е възстановяване на нормалния начин на живот и оказване на помощ на пострадалите. За това е необходимо да се координират общите действия, за да се реагира възможно най-бързо и ефективно. Това включва организиране на спасителни операции, оказване на медицинска помощ за пострадали, евакуация и настаняване на хората на безопасно място, ремонт и възстановяване на инфраструктурата, осигуряване на храна и питейна вода, както и психологическа и финансова подкрепа. Но какви усилия и средства са нужни за възстановяване след бедствие?

Необходими усилия за възстановяване след бедствие

Усилията за възстановяване след бедствие първоначално са насочени към определяне на приоритетите, от страна на държавните организации. Те трябва бързо да определят какви действия трябва да се предприемат, за да се намалят щетите и да се окаже помощ на пострадалите хора. В този случай, те трябва да вземат под внимание следните принципи:

  • Спасяване на човешки животи и предотвратяване на по-нататъшни загуби. Тук усилията са насочени към спасяването на хората в опасните зони и предотвратяване на по-нататъшна загуба на живот. Това може да включва гасене на пожар, почистване на речни корита, или предотвратяване изтичането на газ или други опасни вещества;
  • Гарантиране безопасността на всички хора в засегнатите от бедствието райони. Това включва установяване на безопасни зони, временен подслон, тестване за опасни вещества и наблюдение на безопасността на храните и водата;
  • След природно бедствие, голяма част от усилията са насочени и към възстановяване на инфраструктурата. Това може да включва възстановяване на електрозахранването, водоснабдяването, възстановяване на разрушени пътищата, мостовете и други;

Средства за възстановяване след бедствие

Освен от медицинска и хуманитарна помощ и психологическа подкрепа, пострадалите след бедствие се нуждаят и от не малко средства. Финансовата помощ е необходима за:

  • Възстановяване на срутени, наводнени или опожарени жилищни и обществени сгради;
  • Възстановяване на пътната инфраструктура, срутени пътища, мостове и други;
  • Средства за медицински разходи, разходи за почистване на отломки, изграждане на разрушени язовирни стени и други;
  • Средства за възстановявате електрозахранването, водоснабдяването и комуникациите;
  • Средства за набавяне на храна, вода, дрехи и други стоки от първа необходимост;
  • Средства за осигуряване на временен подслон за хората, загубили домовете си при земетресение, наводнение или пожар.

Държавата отпуска средства на пострадалите, но честно казано те са твърде недостатъчни, за да покрият изцяло щетите. Затова са необходими още средства, които най-бързо и лесно могат да бъдат събрани чрез фъндрайзинг кампания.

Как да организирате дарителска кампания

Стартирането на такава благотворителна кауза, за събиране на средства за възстановяване след бедствие, изисква създаването на план, обсъждането на различни идеи за благотворителност и споделянето им с различни организации. За целта могат да се използват медиите, социалните мрежи или сайтове за дарения. Дарителска кампания  може да се организира по различни начини, като крайната цел на всяка от тях е средствата да бъдат събрани максимално бързо и предоставени на нуждаещите се от най-засегнатите райони.

Определете цел на организираната от вас дарителската кампания

Първата стъпка при организирането на кампания за набиране на средства за пострадалите след бедствие е създаването на цел и определяне на сумата, която искате да съберете и дарите. Тя може да е за закупуване на стоки от първа необходимост, като: храна, дрехи, лекарства, комплекти за първа помощ и други. Средства могат да се използват още и за финансиране на медицински разходи, терапевтични услуги, за почистване на разрушенията или на наводнените сгради и т.н.

Избор на платформа за организиране на дарителска кампания

За организиране на своята благотворителна кауза можете да използвате националните и онлайн медии, социалните мрежи или да се свържете с организациите, на чиято онлайн платформа можете да организирате краудфъндинг кампания за събиране на средства. Една от тези организации е фондация Павел Андреев, която дава възможност на всеки решил да се включи в вече съществуваща дарителска кампания или сам да създаде такава. Чрез нашата платформа да открие хора, готови да помогнат на нуждаещите се пострадали след бедствие.

Създаване на дарителска кампания

При създаване на дарителска кампания, трябва много ясно да се обясни какви са нейните цели и каква е необходимостта от финансови средства на пострадалите след бедствие. Посланието към дарителите може да бъде подсилено и със снимки показващи какви са нанесените вреди и какви са реалните нужди на хората в зоната на бедствието. 

Организиране на дарителска кампания, чрез социалните мрежи

Социалните мрежи са мястото, където можете да споделите за организираната от вас крауфъндинг кампания за набиране средства на средства за пострадалите при природно бедствие. Споделете за какво планирате да бъде използвана събраната сума. Като например за възстановяване на жилища, за медицинска помощ, за закупуване на храна, дрехи и лекарства за нуждаещите се.

С помощта на социалните мрежи ще достигнете до много повече хора, които са готови да се включат с благотворителност във вашата инициатива.  

Събиране на средства за възстановяване след бедствие чрез фондация Павел Андреев

Планирането, управлението и реализацията на вашата дарителска кампания може да се осъществи и чрез сайта на фондация Павел Андреев. На нашата платформа PavelAndreev.BG можете да споделите своите идеи за благотворителност и какви са необходимите средства за възстановяване след бедствие. Павел Андреев и целият ни екип заставаме зад всяка благотворителна кауза, която цели да помогне на хората, нуждаещи се от подкрепа.

Ако искате да съберете средства чрез създаване на фъндрейзинг кампания можете да обмените идеите си с нас, за да може вашата кампания да бъде максимално ефективна. В нашия сайт за дарения можете да споделите какви са разходите и какъв е срокът за събиране на необходимата сума, към която се стремите да достигнете.

Сподели