Статии - Какво е краудфъндинг (crowdfunding)?

Какво е краудфъндинг (crowdfunding)?

Какво е краудфъндинг (crowdfunding)? Кратко описание на краyдфъндинга. Значение на краудфъндинга.

Краудфъндингът е метод за набиране на финансови средства, капитал, чрез колективни усилия на познати или непознати хора, приятели, семейство, клиенти и индивидуални инвеститори. Този подход използва колективните усилия на голям набор от хора - предимно онлайн чрез социални мрежи и платформи за краудфъндинг. В превод crowd (крауд) - тълпа и funding (фъндинг) - финансиране. Краудфъндинг - благотворително набиране на средства от група хора.

Какво е различното при краудфъндинга (crowdfunding)?

Краудфандингът е по същество противоположността на основния подход към бизнес финансите. Традиционно, ако искате да наберете капитал, за да стартирате бизнес или да пуснете нов продукт на пазара, ще трябва да подготвите бизнес плана си, проучването на пазара и прототипите на продукта си и след това да презентирате идеята сипред финансови институции (напр. банки) или пред инвеститори (хора с финансови възможности). Тези източници на финансиране включват банки, инвеститори и фирми за рисков капитал, което наистина ограничава възможностите ви до няколко ключови играчи. 

Платформите за краудфъндинг,  от друга страна, превръщат това набиране на стартов капитал по-лесно. Те предоставят на предприемача платформа и поле за изява, демонстриране и споделяне на бизнес плана и продуктите, за които търси финансиране. Този подход драстично рационализира традиционния модел. Традиционно бихте прекарвали месеци, преглеждайки личната си мрежа, проверявайки потенциални инвеститори и инвестирайки собственото си време и пари, за да се презентирате добре пред тях. С краудфъндинга ви е много по-лесно да получите възможността да се покажете  пред повече заинтересовани страни и да им дадете повече начини да помогнат за растежа на вашия бизнес, от инвестиране на хиляди в замяна на собствен капитал до внасяне на 20 долара в замяна на първоначален продукт или друга награда.

Също така освен за финансиране на бизнес идеи, краудфъндинга може да се използва успешно за благотворително набиране на средства. В сайта за дарения PavelAndreev.BG това е факт. Разгледайте всички наши благотворителни кампании.

Какви са ползите от краудфъндинга (crowdfunding)?

От включването в по-широк фонд за инвеститори до ползването на по-гъвкави възможности за набиране на средства, има редица предимства на краудфъндинга пред традиционните методи. Ето само няколко от многото възможни предимства, които ще разгледаме по-подробно по-натам в това ръководство:

- Достигнете (reach) - Използвайки платформа за краудфъндинг като PavelAndreev.BG, имате достъп до хиляди акредитирани инвеститори или дарители, които могат да видят, взаимодействат и споделят вашата кампания за набиране на средства.

- Презентация - Създавайки кампания за краудфъндинг, вие преминавате през безценния процес на разглеждане на вашия бизнес или благотворителна кампания от най-високо ниво - неговата история, взаимодействие, предложения, адресируем пазар, предложение за дарения и други.

- PR и маркетинг - От стартирането до приключването на кампанията си можете да  я споделяте и популяризирате чрез социалните мрежи, имейл бюлетини и други онлайн тактики за маркетинг. 

Разгледайте нашите статии свързани със социалните мрежи:

- Валидиране на концепцията - Представянето на вашата благотворителна кампания, концепция или бизнес пред масата от дарители предоставя отлична възможност за валидиране и усъвършенстване на вашето предложение. Тъй като потенциалните дарители и инвеститори започват да изразяват интерес и да задават въпроси, вие бързо ще видите дали липсва нещо, което да ги направи по-склонни да даряват.

- Ефективност - Едно от най-добрите неща на онлайн краудфъндинга е способността му да централизира и рационализира усилията ви за набиране на средства. Чрез изграждането на един цялостен профил, към който можете да насочите всичките си перспективи и потенциални дарители или инвеститори, вие премахвате необходимостта да преследвате всеки от тях поотделно. Така че, вместо да дублирате усилията чрез отпечатване на документи, компилиране на свързващи файлове и ръчно актуализиране на всеки един, когато има актуализация, можете да представите всичко онлайн в много по-достъпен формат, оставяйки ви повече време да управлявате кампанията си или бизнеса си, вместо да набирате средства.

Разгледайте нашата статия как да:

Стартирате кампания за набиране на средства? Как да поискате дарения в 7 лесни стъпки.

Направете го още сега на PavelAndreev.BG. 

В нашия помощен център може да разгледате Какви са условията за стартиране на кампания?

Какви видове краудфъндинг (crowdfunding) има?

Краудфъндинга по своята същност бива краудфъндинг за благотворителни цели (който се развива успешно от сайта за дарения PavelAndreev.BG) и краудфъндинг за бизнес цели.

Кой метод за краудфъндинг ще изберете зависи от вида на кампанията, продукта или услугата, които предлагате, и от вашите цели за растеж.

Трите основни типа са:

- основани на дарения

- базирани на възнаграждения

- капиталово финансиране 

Краудфъндинг (crowdfunding) базиран на дарения

Най-общо казано, можете да помислите за всяка кампания за краудфъндинг, при която няма финансова възвръщаемост за инвеститорите или дарителите, като краудфъндинг, основан на дарения. Общите инициативи за масово финансиране, основани на дарения, включват набиране на средства за помощ при бедствия, благотворителни организации, организации с нестопанска цел и медицински сметки. Такава платформа е и PavelAndreev.BG

Краудфъндинг (crowdfunding) базиран на възнаграждения

Базирания на награди краудфъндинг включва лица, които допринасят за вашия бизнес в замяна на „награда“, обикновено форма на продукта или услугата, които вашата компания предлага. Въпреки че този метод предлага на поддръжниците награда, той все още обикновено се счита за подмножество на дарителския краудфъндинг, тъй като няма финансова възвръщаемост или доходност. 

Краудфъндинг (crowdfunding) базиран на капиталовото финансиране

За разлика от методите, основани на дарения и награди, колективното финансиране, основано на акции, позволява на участниците да станат частни собственици на вашата компания, като търгуват капитал за акции. Като собственици на акции, вашите вносители получават финансова възвръщаемост на инвестициите си и в крайна сметка получават част от печалбата под формата на дивидент.

Готови ли сте да стартирате вашата краудфъндинг (crowdfunding) кампания още сега?

Както вече споменахме, сайтът PavelAndreev.BG е краудфъндинг платформа базирана на благотворителни дарения и се бори за добри каузи. Ако имате добра кауза и искате да я осъществим заедно се свържете с мен!

Сподели