Статии - Ментално здраве: Как да разберем, че имаме нужда от помощ?
27-ми февруари 2024

Ментално здраве: Как да разберем, че имаме нужда от помощ?

1.Какво е ментално здраве? 

Световната здравна организация нарича менталното здраве „състояние на благополучие“. При това състояние, индивидът може да определи собствените си способности, може да се справи със стресовите фактори в нормални условия на живот, може да бъде продуктивен и е в състояние да допринесе за развитието на общността, от която самият той е част. 

  1. Ментално здраве - основни характеристики:

   - Менталното здраве се отнася до нашето емоционално и психологическо благополучие; 

   - То включва способността да се справяме с ежедневните стресови ситуации и да се адаптираме към промените в живота; 

   - Менталното здраве включва и нашата самооценка. То е още способността да се справяме с емоциите си и да поддържаме здрави отношения с другите. 

  1. Менталното здраве влияние върху живота ни чрез:

   - Пряко влияе върху нашите мисли, поведение и физическо здраве; 

   - Доброто ментално здраве ни помага да се справяме с ежедневните предизвикателства и да постигаме своите цели; 

   - Липсата на ментално здраве може да доведе до различни проблеми, като депресия, тревожност, зависимост и социална изолация. 

  1. Как да поддържаме добро ментално здраве:

   - Редовна физическа активност и здравословен начин на живот; 

   - Поддържане на баланс между работа и отдих; 

   - Защита на здравите междуличностни отношения и подкрепа от страна на близки и семейство; 

   - Търсене на помощ от професионалисти, при възникване на нарушения в менталното здраве; 

Важно е да се осъзнае значимостта на менталното здраве и нуждата от целенасочени и постоянни усилия към подобряване и поддържането му.. 

2.Проблеми свързани с нарушеното ментално здраве 

В резултат на заседналия начин на живот, стреса, социалната изолация и други негативни фактори на средата, в днешно време все повече хора имат нарушено ментално здраве. Според Световната здравна организация (СЗО), около 450 милиона души по света страдат от някакъв вид нарушение на менталното здраве. Това представлява сериозна трудност, която изисква повече внимание и разбиране от страна на обществото. 

 Най-честите проблеми, свързани с нарушено ментално здраве са: 

1.Стрес и тревожност: 

Стресът е нормална реакция на организма, но продължителните нива на стрес могат да доведат до тревожност и депресия. Специалистите препоръчват редовна физическа активност, здравословен начин на хранене и практики като медитация и йога, които да помогнат за справяне с тревожността. 

2.Депресия: 

Депресията е сериозно психично състояние, което засяга милиони хора по света. Важно е да се отбележи, че депресията не е просто "лошо настроение" и изисква професионална помощ. Психотерапия, медикаментозно лечение и подкрепа от близките са често препоръчвани методи за лечение на депресията. 

3.Стигма и дискриминация: 

Живеем в общество, което все още среща предразсъдъци и дискриминация спрямо хората с нарушено ментално здраве. Важно е да се борим с тази стигма и да подкрепяме хората, които се борят с психични проблеми. Образованието и осведомеността са ключови фактори за промяна в отношението на обществото към психичното здраве. 

4.Подкрепа и лечение: 

Важно е хората с нарушено ментално здраве да получат подкрепа от своите близки, приятели и специалисти. Психотерапия, консултации с психиатър или психолог и присъединяване към подкрепящи групи могат да помогнат на хората да се справят със своите проблеми и да намерят начини за възстановяване на менталното си здраве. 

Усложненията свързани с нарушено ментално здраве са сериозна и все по-разпространена тема в нашето общество. Тук ви предоставяме и този: 

3.Списък на менталните болести 

За да дефинират различни видове състояния, специалистите използват термина „разстройство“. Това е термин, който се среща и в два от най-важните справочници в областта на психологията и психиатрията: „Диагностичен и статистически наръчник за психични разстройства“ (DSM) на Американската психиатрична асоциация и „Класификация на психичните и поведенческите разстройства“ (ICD) на Американската психиатрична асоциация и Световната здравна организация, където се казва, че разстройството е: „набор от клинично разпознаваеми симптоми или поведение, свързани в повечето случаи с дискомфорт или намеса във функционирането на човека“. 

Класификациите в отделни категории се правят като се вземе предвид периодът, в който се появяват, причините или онази функция от организма, която засяга. 

Ако трябва да се систематизират в списък менталните болести, то той може би ще изглежда ето така: 

  1. Депресия:

   - Депресията е често срещано психично състояние, отличаващо се със загуба на интерес и удоволствие от живота, намалена енергия и настроение; 

   - Тя може да доведе до значителни функционални проблеми и да засегне всички аспекти от живота на засегнатите лица. 

  1. Тревожност:

   - Тревожността е друга обща психична болест, която се отличава със силно безпокойство, страх и напрежение; 

   - Тревожността може да се прояви в различни форми. Такава може да е обща тревожност, панически атаки, социална тревожност и фобии. 

  1. Шизофрения:

   - Шизофренията е друго сериозно психично разстройство, което покрусва мисленето, възприемането и поведението на засегнатите; 

   - Характеризира се с наличие на халюцинации, параноя, разстройства на мисленето и социално изолиране. 

  1. Биполярно разстройство:

   - Биполярното разстройство е психично показана промяна, която се характеризира с настроението между епизоди на депресия и мания; 

   - Възможните симптоми включват еуфория, намалена нужда от сън, раздразнителност и необуздано поведение. 

  1. Психоза:

   - Психозата е състояние, при което засегнатите лица губят контакт с реалността и изпитват халюцинации и илюзии; 

   - Това състояние може да бъде причинено от различни фактори, включително шизофрения и наркотици. 

Както сами се убеждавате, менталните болести са сериозни и обхващат много хора. Тук сме споменали само някои най-разпространените психични заболявания, но списъкът съвсем не е изчерпателен. Важно е да осъзнаем, че менталните нарушения са реални и трябва да се лекувате със сериозно, отговорно и подходящо лечение. Такова може да получи, чрез: 

4.Подкрепа за организации, занимаващи се с менталното здраве чрез платформата PavelAndreev.BG 

Във времето, когато все повече хора се сблъскват с проблеми с менталното здраве, подпомагането на организациите, работещи в тази сфера, има все по-важна роля в  общество. Тези организации имат за цел да предоставят информация, съвети и подкрепа на хора, които се борят с различни психически предизвикателства. 

Важно е всеки да разбере как може да помогне на хората да постигнат по-добро психическо благополучие. 

Прочетете повече в нашата статия за:

Първо и най-важно е да се организират кампании за набиране на средства в подкрепа на организации, занимаващи се с проблемите на менталното здраве. Такива предоставят ценна информация за различни психични състояния и това как човек да ги дефинира и да се опита да се справи с тях. 

Организациите осигуряват достъп до научни изследвания, статистика и практически съвети, които помагат на хората да разберат и управляват своите емоции и мисли. Тази информация е от водеща роля за постигането на по-добро разбиране и осведоменост за менталното здраве. 

Предлагат се и конкретни услуги в подкрепа на хората с ментални проблеми. Може да се планира благотворителна кампания за предоставяне на безплатни консултации с психолози и психиатри, които да помогнат на хората да се справят със своите проблеми и да развият ефективни стратегии за управление на стреса и тревожността.  

Наред с това, някои организации предлагат групови сесии за подкрепа, които позволяват всеки да сподели своите преживявания и да намери помощ от хора, които преживяват подобни на него ситуации. Това също може да бъде финансирано, чрез благотворителни кампании. 

Организациите също така играят важна роля в борбата със стигмата за менталното здраве. Хората често се страхуват да говорят открито за своите проблеми или да потърсят помощ, поради страх от осъждане и отхвърляне. Работата активно над благотворителни кампании за повишаване на осведомеността за ментално здраве и в посока промяна на общественото мнение, допринася за създаване на по-толерантна и разбираща среда. Провеждането на благотворителни кампании с цел информиране, имат за цел да разрушат стереотипите и да насърчат откритата комуникация за менталното здраве. 

Разгледайте всички кампании в PavelAndreev.BG или  стартирайте вашата още сега.

Могат, също така да бъдат организирани дарителски кампании, които да са насочени към подпомагане на личности с влошено ментално здраве или организации, работещи в областта на психичното здраве. Такива кампании могат да бъдат стартирани през платформата за дарения PavelАndreev.BG 

Подкрепата за организациите, занимаващи се с ментално здраве е от съществено значение за нашето общество. Тези организации предоставят ценна информация, консултации, групови сесии за подкрепа и се борят със стигмата относно психологичните проблеми и заболявания. Те, също така, се ангажират с превенцията на психични болести, като предоставят средства за здравословен начин на живот.  

Само чрез полагане на съвместни усилия на организациите и обществото е възможно да се постигне по-добро разбиране и подкрепа за хората, които се борят с ментални проблеми. Бъди активен, включи се и ти, дари средства или стартирай своя дарителска кампания още сега! 

Статии - Какво е филантроп и филантропия?
9-ти януари 2021
Какво е филантроп и филантропия?

Всеки може да бъде филантроп и да бъде по-ефективен в промяната. Ето как.  Филантропът е човек, който дарява време, пари, опит, умения или талант, за да помогне за създаването на по-добър свят. Всеки може да бъде филантроп, независимо от състоянието или нетната стойност. Какво е филантропия?  Гръцкият драматург Есхил въвежда термина филантропия през 5 век пр.н.е. Това означаваше „любов към човечеството“. Днес филантропията означава щедрост във...

Статии - Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?
4-ти май 2021
Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?

Ако основната ви цел е просто да отпечатате книгата си, използването на безплатни платформи за самостоятелно публикуване може да е правилното решение.  Самото писане е най-голямата награда за много хора, а публикуването може да е просто формалност.  Ако обаче искате да продадете книгата си и да достигнете до широка аудитория, трябва да инвестирате в професионални услуги.  Без тях е трудно да се конкурирате с традиционно публикуваните книги.  Таки...

Статии - Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона
11-ти април 2021
Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона

Писмото за набиране на средства е прост начин да издигнете на следващо ниво своята онлайн кампания за набиране на средства. Писменият призив към приятелите и членовете на семейството ви може да донесе нови, периодични дарения и най-важното - да помогне на всички да разберат по-добре защо вашата кауза за набиране на средства е важна за вас. Но преди да сложите перо на хартията или пръсти на клавиатурата и да изпратите писмото, е добре да отделите...

Статии - Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване
22-ри март 2021
Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване

Тъй като жилищната криза в България продължава да се влошава, а цените стават все по високи, въпреки пандемията от COVID-19, все повече хора и семейства са изправени пред финансова нестабилност и липса на дом. Всъщност над 500 000 души са без подслон в България, а за това официална статистика няма. В тази статия ще научите как помоща на бездомни хора във вашия град е възможна и можете наистина да промените ситуацията за някой човек. Фрапиращи фа...