Статии - Менталното здраве при мъжете
19-ти март 2024

Менталното здраве при мъжете

Как да преодолеем стереотипите и да говорим открито за менталното здраве при мъжете

Може би сте чували, че мъжете не плачат, не се оплакват и не се нуждаят от помощ. Навярно сте си мислили, че мъжете са по-силни, по-смели и по-независими от жените. Може би смятате, че мъжете са по-малко податливи на психични проблеми, като тревожност, депресия или стрес. Но всичко това са митове, които вредят на мъжкото ментално здраве и пречат на мъжете да живеят пълноценно и здраво.

1.Проблеми с ментално здраве при мъжете

Менталното здраве при мъжете е важна и актуална тема, която заслужава повече внимание и дискусия. Ето, защо е добре да се информирате за това, с какви психологични проблеми се сблъскват мъжете:

  • Депресия

Депресията е едно от най-разпространените заболявания, на психиката, което се характеризира с продължително и тежко понижено настроение, загуба на интерес и удоволствие от живота, ниска самооценка, вина, безнадеждност, безсилие и други. Депресията може да се дължи на различни причини като хормонални дисбаланси, хронични заболявания, загуба на близък човек, развод, безработица, финансови проблеми и други. Според Световната здравна организация, около 264 милиона души по света страдат от депресия като за мъжете е по-вероятно да я скриват или да я отричат, отколкото жените.

  • Тревожност

Тревожността е естествена реакция на стрес, опасност или неизвестност, която ни подготвя за бягство или борба. Но когато тревожността става прекалена, честа или неадекватна, тя може да се превърне в психичен проблем, който пречи да функционираме нормално. Тревожността може да има различни форми. Такива са паник атаки, обсесивно-компулсивно разстройство, генерализирано тревожно разстройство, социална фобия и други. Тревожността може да бъде отключена от различни фактори, като генетика, личност, травми, стрес, конфликти, здравословни проблеми и др. Според Световната здравна организация, около 264 милиона души по света страдат от тревожност, а сред тях са мъжете, които са по-склонни да я изпитват като соматични симптоми, отколкото жените.

2.Предизвикателствата с менталното здраве при мъжете

Мъжете са изправени пред множество предизвикателства, свързани с тяхното ментално здраве. Такива често остават незабелязани, пренебрегнати или потиснати. Това може да доведе до сериозни последствия над тяхното благополучие, работоспособност, отношения и здраве. За това как да разпознаем предизвикателствата с менталното здраве при мъжете и как да ги преодолеем ви предлагаме да научите сега:

  • Стереотипите за мъжката роля

Един от основните фактори, които влияят на менталното здраве при мъжете, са социалните и културни стереотипи за мъжката роля. Тези стереотипи създават очаквания и натиск върху силната половина от човечеството. Те ги подтикват да бъдат силни, смели, конкурентоспособни, успешни, независими, рационални и да не показват слабост, емоции или уязвимост. Тези стереотипи могат да пречат на мъжете да изразяват и споделят своите чувства, да търсят помощ или подкрепа, да се грижат за себе си или да признаят, че имат проблем. Това често пъти води до изолация, самоотрицание, саморазрушение или агресия.

  • Стресът и изгарянето

Сред предизвикателствата с менталното здраве при мъжете, с което се сблъскват още са и стресът и изгарянето (Синдрома Бърнаут). Стресът е реакция на организма на външни или вътрешни фактори, които представляват заплаха или предизвикателство у мъжа. Изгарянето е форма на хроничен стрес. Такова води до физическо, психическо и емоционално изтощение. Мъжете могат да изпитват стрес и изгаряне поради различни причини, като работа, финанси, семейство, здраве, конфликти, кризи и други. Според проучване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, около 40% от мъжете в Европа са изложени на високи нива на стрес на работното място.

3.Как стигмата свързана с въпроса за менталното здраве влияе върху мъжете

Знаете ли, какво е стигмата?

Стигмата е съвкупност от негативни нагласи и вярвания, които мотивират обществото да се страхува от нещо, да отхвърля и дискриминира хората с ментални проблеми. Стигмата не е просто използване на грешната дума или действие. Става въпрос за неуважение. Тя е в използването на негативни епитети, за да се посочи човека с ментални проблеми. Тя е бариера. Страхът от стигмата и последващата дискриминация обезкуражават много хора и техните семейства да потърсят помощта, от която имат нужда.

Стигмата може да бъде сведена до 2 вида:

Тя е публична и самостигматизация. Публичната стигма се характеризира с вредни нагласи и дискриминационно поведение, насочено към хора с ментални проблеми в резултат на етикета, който им е даден. Самостигматизацията се отнася до вътрешния процес, при който хората с ментални проблеми приемат и визират на негативните стереотипи и убеждения, свързани с тяхното състояние. По този начин те се чувстват по-малко достойни, компетентни или способни.

Как се формира и поддържа стигмата?

Стигмата се формира и поддържа от различни фактори, като:

- Незнание и неразбиране;

- Страх и отбягване;

- Дискриминация и изключване.

Как стигмата влияе върху мъжете?

Стигмата влияе върху мъжете по различни начини, като:

- Подкопава самочувствието и самоуважението;

- Влошава симптомите и състоянието;

- Отблъсква от търсене на помощ или подкрепа.

Как може да се преодолее стигмата?

За да се преодолее стигмата, свързана с психичното здраве е необходимо да се работи на три нива: индивидуално, социално и институционално. Сред някои от стъпките, които могат да помогнат за преодоляването на стигмата, са:

Информиране и образование;

Комуникация и връзка;

Застъпничество и действие.

4.Как фондация Павел Андреев може да помогне за привличане на обществения фокус върху психичното здраве на мъжете

Според Световната здравна организация всяка година, около 800 000 души по света имат мисли за самоубийство. Сред тях мъжете са четири пъти по-склонни да го направят, отколкото жените. Наред с това, мъжете са по-уязвими към различни психични проблеми, като стрес, тревожност, депресия, изгаряне, зависимости и други фактори, които оказват негативно въздействие над тяхното благополучие, работоспособност, отношения и здраве.

За съжаление, много мъже не получават адекватна помощ или подкрепа за своето психично здраве, поради различни причини. Това води до по-лошо качество на живот и да доведе до по-висока смъртност сред мъжката популация.

Ето защо е необходимо да се повиши осведомеността за менталното здраве при мъжете и да се привлече общественият фокус върху него. Необходимо е да се предоставят ефективни и достъпни решения за подобряването и поддържането им. Една от организациите, които се стремят да направят това е фондация Павел Андреев.

Фондация Павел Андреев е създадена през 2022 година от самия Павел Андреев. Фондацията има за цел да подпомага хора в нужда. В нея всяка кампания изразява вярата, че нашето общество е основано на база доброта, човечност и солидарност. Създателите на платформата искат да подкрепят тези ценности, като помагат на нуждаещи се хора и животни. Те смятат, че не можем да останем равнодушни към проблемите на другите, защото такива могат да засегнат и нас като общество. Ето, защо екипът на фондацията призовава всеки да се включи активно с дарение или като сам стартира своя благотворителност.

Бързо и лесно стартирай своя кампания  още сега.

А тук разгледай всички кампании  и подкрепи някои в нужда.

Как фондация Павел Андреев може да помогне за привличане на обществения фокус върху психичното здраве на мъжете:

- Платформата за дарения може да осветли, разбие митовете и стереотипите, около мъжкото психично здраве. Чрез организиране на благотворителни кампании може да се постигне много, в това число да се подобри менталното здраве на мъжа, като се покаже, че независимо от възраст, професия, социален статус или култура всеки може да изпадне в затруднено положение и да потърси помощ.

- Стартирането на кампания в платформата на Павел Андреев, цели да насърчи и облекчи силната половина от човечеството да говорят открито за своите чувства, проблеми и нужди, както и да потърси помощ или подкрепа, когато такава е необходима. Това може да става от всеки, без да се страхува или да се срамува от това да поиска дарения;

- Фондацията може да предостави информация за даряването на средства, чрез кампании с качествени и достъпни психологически услуги и програми за мъжете;

- Чрез нея може да се подкрепят и популяризират здравословните навици и стратегии за справянето с подобни проблеми. Това е така, защото чрез фондацията се реализира всякакви благородни каузи и благотворителни цели;

- Фондация Павел Андреев си сътрудничи с много неправителствени организации, агенции, има партньорства с други, в това число институции и експерти, които се занимават с менталното здраве на мъжете. Това може значително да допринесе всеки да подкрепя инициативи и проекти, които имат за цел да повишат осведомеността и да предотвратят проблемите с психичното здраве на мъжете.

За повече информация за фондация Павел Андреев и нейната дейност, можете да посетите уебсайта на адрес: PavelAndreev.BG, откъдето и самите вие може да стартирате своя дарителска кампания. 

Статии - Какво е филантроп и филантропия?
9-ти януари 2021
Какво е филантроп и филантропия?

Всеки може да бъде филантроп и да бъде по-ефективен в промяната. Ето как.  Филантропът е човек, който дарява време, пари, опит, умения или талант, за да помогне за създаването на по-добър свят. Всеки може да бъде филантроп, независимо от състоянието или нетната стойност. Какво е филантропия?  Гръцкият драматург Есхил въвежда термина филантропия през 5 век пр.н.е. Това означаваше „любов към човечеството“. Днес филантропията означава щедрост във...

Статии - Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?
4-ти май 2021
Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?

Ако основната ви цел е просто да отпечатате книгата си, използването на безплатни платформи за самостоятелно публикуване може да е правилното решение.  Самото писане е най-голямата награда за много хора, а публикуването може да е просто формалност.  Ако обаче искате да продадете книгата си и да достигнете до широка аудитория, трябва да инвестирате в професионални услуги.  Без тях е трудно да се конкурирате с традиционно публикуваните книги.  Таки...

Статии - Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона
11-ти април 2021
Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона

Писмото за набиране на средства е прост начин да издигнете на следващо ниво своята онлайн кампания за набиране на средства. Писменият призив към приятелите и членовете на семейството ви може да донесе нови, периодични дарения и най-важното - да помогне на всички да разберат по-добре защо вашата кауза за набиране на средства е важна за вас. Но преди да сложите перо на хартията или пръсти на клавиатурата и да изпратите писмото, е добре да отделите...

Статии - Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване
22-ри март 2021
Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване

Тъй като жилищната криза в България продължава да се влошава, а цените стават все по високи, въпреки пандемията от COVID-19, все повече хора и семейства са изправени пред финансова нестабилност и липса на дом. Всъщност над 500 000 души са без подслон в България, а за това официална статистика няма. В тази статия ще научите как помоща на бездомни хора във вашия град е възможна и можете наистина да промените ситуацията за някой човек. Фрапиращи фа...