Статии - Най-добрите съвети и насоки за набиране на средства за по-бързо осиновяване на дете

Най-добрите съвети и насоки за набиране на средства за по-бързо осиновяване на дете

Осиновяването често е дълъг процес, който може да бъде, както вълнуващ, така и плашещ, дори скъп! Тук ще ви запознаем с най-добрите съвети и насоки за набиране на средства по бързо осиновяване на дете. Ще научите как груповото финансиране може да ви помогне!

Съдържание:

 1. Как да финансирам процеса на бързо осиновяване на дете?
 2. Какво представлява кампания по бързо осиновяване?
 3. Подходящо ли е за мен набирането на средства за осиновяване?
 4. Кога да стартирам краудфъндинг кампания за осиновяване на дете?
 5. Какви ползи от набирането на средства за осиновяване на дете има
 6. Съвети за fundrising кампания за бързо осиновяване

Осиновяването е процес, при който някой човек приема друго дете като свое собствено. Това може да се случи по различни причини. Такива са от невъзможността на биологичните родители да се грижи за детето до желанието на семейството да помогне на дете без родителска грижа.

Осиновяването е процес, който гарантира нов дом, любов и грижи на детето. То му обещаван едно по-добро бъдеще. За осиновителите, това е възможност да приемат чуждо дете в дома и живота си, да му осигурят подходяща среда за живот, израстване и развитие. Те се ангажират да му подсигурят обучение, образование и по-добро бъдеще, като през цялото време обещават да се грижат за здравето, целостта и правилното му развитие. Осиновяването също така е акт на безрезервна любов, всеотдайност, грижи и отговорности, които променят живота на всички, които участват в процеса.

Да приемем, че вече сте взели решение да осиновите дете. Поздравления! Това да осиновите е чудесен ход!

1.Как да финансирам процеса на бързо осиновяване на дете?

Въпреки благородната кауза по осиновяване, добре е да си припомним, че тя е свързана с много финансови изисквания. Често се налага нуждата от финансова инжекция. В повечето случаи се очаква родителите сами да намерят тези средства. Това е тежка истина, която стопира много любящи хора и двойки по пътя към реализиране на тяхното желание.

Преди да насочим вниманието към начините за бързо осиновяване на дете, нека споделим за някои традиционни начини, по които хората финансират осиновяване:

Ипотекиране – често хората залагат недвижимото си имущество, за да могат да осигурят паричната сума, която им е нужна по пътя на осиновяването. Това, обаче не е разумен ход;

Заеми – често това е друг избор, който много двойки правят, а именно теглят кредити или търсят пари на заем, за да финансират осиновяването;

Кредитни карти – сходно на горното решение, но друг банков продукт, към който не малко кандидат-родители прибягват;

Ограничаване на други разходи – лишения от редица други проекти, разноски и разходи, с цел набавянето на необходимата сума;

Продажба на активи – в случай, че разполагат с такива, не са малко и семействата, които пристъпват към такъв изход.

Всички изброени са сериозни финансови решения, които невинаги и за всеки са достъпни. Нека, обаче не навлизаме в допълнителния стрес и притеснения, а насочим погледа ви към груповото финансиране.

Как работи груповото финансиране за бързо осиновяване на дете

Групово финансиране представлява съвременен начин, човек да създаде фъндрейзинг кампания. Такава има, за цел да осигури известна сума пари от дарители, които вярват в благотворителната кауза. Най-успешните fundrising кампании са тези, при които набирането на средства достига до всеки в неговата лична, социална, бизнес или обществена аудитория и така той иска дарения. С други думи, групово финансиране цели да достигне до хора, които вече познавате по някакъв начин.

Освен груповото финансиране, съществуват и други кампании за набиране на средства. Те могат да помогнат на хора и организации да осъществят своите идеи и проекти. Една от тях е краудфъндинг кампанията, която позволява на хората да събират средства от голям брой дарители, чрез онлайн платформи. Това може да бъде използвано за финансиране на благотворителност по бързо осиновяване на дете. Такава може да започне всеки от платформата PavelAndreev.BG.

Друга кампания за набиране на средства е индивидуалното финансиране, при което един човек търси подкрепа за своите цели, в случая осиновяване на дете. Това може да бъде постигнато, чрез лични дарения, спонсорства или сътрудничество с компании и организации. Това може да се започне с фондация Павел Андреев.

В сайта PavelAndreev.BG ще намерите, също така голям брой дарителски кампании с най-различна насока, от които може да почерпите идеи за благотворителност. Фондацията Павел Андреев съществува от години и е международна. Тя открива огромен потенциал, както за бенефициенти, така и за дарители и всеки в нужда от финансова подкрепа. Платформата има необятен капацитет и това дава шанс на всеки стартирал фъндрейзинг кампания да бъде чут, видян и подкрепян.

Важно: Независимо от избраната кампания за набиране на средства е добре да имате ясна стратегия за маркетинг и комуникация. Така ще може да привличате дарителите.

2.Какво представлява кампания по-бързо осиновяване на дете?

Кампанията по набиране на средства за осиновяване на дете е инициатива, чиято цял е да помогне на деца без родители, както и семейства, които искат да осиновят дете. Тази кампания се планира, с идеята за събиране на финансови средства от обществеността и дарителите, които желаят да помогнат.

Средствата, които се събират, се използват за покриване на различни цели, свързани с осиновяването на детето, включително юридически такси, медицински прегледи и процедури, образование и други необходими разходи.

Краудфъндинг кампания за осиновяване не само помага на детето да бъде осиновено по-бързо, но и създава надежда и подкрепа на тези, които се включват. Тя позволява на обществото да се обедини около една обща цел и да промени живота на детето, като му осигури любящо и стабилно семейство.

Важно е, да се подчертае, че crowdfunding кампания за бързо осиновяване на дете може да бъде започната от всеки и е за всеки, които желае да помогне или търси подкрепа, независимо от финансовите възможности. В такъв тип групово финансиране всеки дарител е важен и влияе, върху положителната промяна в живота на детето.

3.Подходящо ли е за мен набирането на средства за осиновяване?

Тук, в платформата PavelAndreev, ние помагаме на хората да станат родители от години! Ако до сега не сте обмисляли групово финансиране за осиновяване, ето няколко въпроса, които може да си зададете, преди самия старт:

 • Готови ли сте емоционално да помолите общността да ви помогне?
 • Имате ли ясна представа за необходимия фонд, който ще ви трябва и в плана имате ли представа за точните разходи и цели?
 • Вашите финанси към момента стабилни ли са?
 • Разполагате ли с време да инвестирате в организиране на благотворителна кампания за набиране на средства?

В Павел Андреев фондация препоръчваме на стартиращите кампании да отделят по едни 3 до 5 часа седмично, за своите благотворителни каузи (това включва социални медии, имейли, работа по външния вид на кампанията, както и самите актуализации, организиране на събития за набиране на средства и др.).Прочетете и нашата статия за:

5 начина да разпространите информацията за вашата кампания за набиране на средства и да достигнете до повече хора 

 • Разполагате ли с достатъчно време, за да позволите на кампанията си да расте и да набира скорост?

Колкото по-дълго се провежда краудфъндинг кампания, толкова по-големи са шансовете ви да съберете повече средства. Така ще имате повече време да разпространите новината и да наберете нужните финанси.

 • Имам ли подкрепа от страна на семейство, приятели, колеги, бизнес партньори

Те са важни, защото ще могат да ви помогнат, както по организирането, така и с мотивацията по идеи за дарения, така и със самите дарения за групово финансиране?

Ако отговорите на въпросите по-горе са „да“, то груповото финансиране по бързо осиновяване на дете е много добра опция за вас!

В случай, че мисълта за публично споделяне на вашата кампания ви притеснява, може да помислите за провеждане на частна кампания (от дадения пример в точка 2. Какво представлява кампания по бързо осиновяване на дете?). Така може дарителите да даряват само с покана и парола.

4.Кога да стартирам краудфъндинг кампания за осиновяване?

След вземане на решението за набиране на средства за осиновяване ще се появяват някои въпроси. Един от тях ще е: Колко скоро да започна crowdfunding кампания за осиновяване?

Тук е добре да запомните, че: Разширяването на вашето семейство изисква планиране, независимо, кой път поемате. И, както всички знаем, колкото по-рано започнете да планирате бюджета и да се подготвяте, толкова по-малко стресиращ може да е целият процес. По този начин, дори да срещнете неуспехи по пътя, те ще ви се сторят по-лесно разрешими и управляеми.

Много организации по набиране на средства за осиновяване започват своите кампании тихо и търпеливо, от много рано. Често това се случва, много преди да са стартирали самият процес на осиновяване. Това е добра тактика, защото са направили предварително проучвания, около целия процес и знаят, че веднага щом стартират, сметките също започват да пристигат.

Ето, защо ако и вие планирате бързо осиновяване на дете, създайте своя кампания за набиране на средства, чрез платформата на PavelAndreev.BG.

5.Какви ползи от набирането на средства за осиновяване на дете има

Освен съществената полза от осиновяването, съществуват и някои допълнителни. Какви ползи от набирането на средства за осиновяване на дете има, вижте тук:

 • Осиновяването е вълнуващо пътуване!

Приемането на новия, малък човек в семейството, съвсем не означава само да бъдете негов родител. Този процес прави и вашето обкръжение част от едно ново бъдеще за малкото. Така, около вашето осиновяване и други хора ще да станат лели, чичовци, баби и дядовци, кръстници, братя, сестри, братовчеди, племенници, братовчеди, а също така и приятели!

Фъндрейзинг кампания за групово финансиране, в която всички можете да споделите вашето уникално пътуване, ще създаде неповторима връзка и дълбоки чувства между вас, вашето семейство и по-широкия ви кръг роднини. Това действително може да промени живота на всеки. Ето, защо време е да се съберете, за да помогнете идеята за превръщането на вашето семейство в реалност. Сами ще видите в края на осиновяването, че всичко е било невероятно изживяване.

6.Съвети за fundrising кампания за бързо осиновяване

Ако искате да дадете ход на своята кампания за групово финансиране, ето как да започнете? По-долу сме споменали някои съвети за набиране на средства, които да ви помогнат да подготвите кампанията си и да пожънете успех:

Изберете красноречиво заглавие, което да грабне вниманието

Посочете ясно, за какво набирате средства. Съставете текст с кратки, пронизващи слова, които работят най-добре.

Разкажете личната си историята

Обяснете на потенциалните си дарители, какви са вашите цели, ценности и мечти. Опитайте се да направите всичко възможно най-лично. Не пропускайте да споделите и за какви разходи трябва да плащате в процеса по осиновяване.

Започнете навреме

Не чакайте последните дни. Дайте нужното време на вашите дарители да ви подкрепят. Тези хора могат дори да решат да даряват периодично, докато постигнете целта си.

Използвайте снимки и видеа

Снимките и видеоклиповете предават историята, чувствата, настроенията на мига. Те, често са портал към дарителя, който чете действителната ви fundrising кампания. Ето, защо трябва се уверете, че сте избрали нещо, което привлича и задържа вниманието.

Включете приятели и семейство

Не е нужно да набирате средствата сами. Може да включите своите приятелите и семейството си да помагат с разпространението на информацията.

Организиране на мероприятия по набиране на средства за осиновяване на дете

Събитията за набиране на средства могат да бъдат чудесен начин за привличане на внимание и native благотворителна кампания. Има толкова много видове събития, които можете да организирате. Вижте нашите идеи за дарения и потърсете своето вдъхновение.

Дръжте дарителите в час с всичко

Щом някой направи дарение, той се обвързва с вас и вашата кауза емоционално. Той е инвестирал във вашето пътуване, особено с този тип кампания по осиновяване на дете. Актуализирайте кампанията си, чрез новини най-редовно, за да знаят, как се развиват нещата.

В обобщение:

И така, да приемем, че сте способни на всичко, за да осиновите дете. Може да му дадете: любов, дом, грижи, упора в живота, защита, но единственото нещо, което ви пречи са извънредните разходи по осиновяването. Тогава груповото финансиране е отговорът.

Ако сте готови за едно ново начало и шанс да сбъднете мечтата си по бързо осиновяване на дете, защо не започнете своята кампания за набиране на средства още днес?

Фондация Павел Андреев ви приветства с: Добре дошли! Активирайте бутона: „Стартирай кампания“ по набирането на средства сега!

Сподели