Статии - Нарцистично психично разстройство: Симптоми, лечение и как можем да помогнем
5-ти юли 2024

Нарцистично психично разстройство: Симптоми, лечение и как можем да помогнем

Психичното здраве заема все по-важно място в обществото, а интересът към тази тема значително нараства. Психичните заболявания засягат огромен брой хора в световен мащаб. Едно от по-малко известните заболявания, засягащи психичното здраве е нарцистичното личностно разстройство.

Нарцистичното личностно разстройство е състояние, което често остава не диагностицирано, а това води до още по-голямо страдание за засегнатите лица. Хората с това ментално състояние изпитват големи трудности в изграждането на нормални взаимоотношения с околните, тъй като техните високи изисквания и липса на емпатия често водят до конфликти и разочарования. Добре е да знаем, че засегнатите не са просто егоистични или самовлюбени, а страдат от дълбоко вкоренени психологически проблеми, които изискват професионална помощ.

Какво е нарцистично психично разстройство

Нарцистичното психично разстройство е психично състояние, при което индивидът проявява прекомерна нужда от себеизява и липса на емпатия към другите. Хората нарцисисти чувстват, че превъзхождат другите и очакват специално отношение и признание от околните, независимо от постиженията си. Това разстройство може да доведе до значителни затруднения в междуличностните отношения и професионалния живот.

Терминът „нарцисизъм“ произлиза от гръцката митология. Нарцис е бил красив младеж, който се влюбва в собствения си лик, отразен във водата и в крайна сметка загива, запленен от собствения си образ. Тази легенда е олицетворение на прекомерната самолюбивост и липсата на емпатия към другите.

Зигмунд Фройд, основателят на психоанализата, е първият, който използва термина „нарцисизъм“ в научен контекст. Фройд разглежда нарцисизма като естествен етап от развитието на личността, при който детето насочва любовта и вниманието си към себе си.

Хайнц Кохут, американски психоаналитик, прави значителен принос в разбирането на нарцисизма. Той разглежда нарцистичното психично разстройство като резултат от нарушени взаимоотношения в детството, които водят до дефицити в самоуважението и емоционалната стабилност.

Днес разбирането за нарцистичното психично разстройство продължава да се развива. Съвременните изследвания подчертават значението на различните фактори, които могат да повлияят върху състоянието. Сред тях са генетични, биологични и социални фактори.

Важно е да се направи разлика между естествения и патологичен нарцисизъм. Естественият нарцисизъм е позитивния аспект на личността, който включва себеуважение и амбиция. Това е естествена част от самочувствието на всеки човек. Патологичният нарцисизъм, от друга страна, е дисфункционален и води до егоцентрично поведение и неспособност за съчувствие и разбиране на другите. Хората с НПР не могат да приемат критика и често се държат манипулативно, за да постигнат своите цели.

Видове нарцистично психично разстройство

Нарцистичното психично разстройство може да се прояви по различни начини, които могат да бъдат класифицирани в два основни вида: грандиозен и уязвим нарцисизъм.

 • Грандиозен нарцисизъм: Хората с грандиозен нарцисизъм демонстрират прекомерно чувство за собствената си важност и превъзходство. Тези хора са самоуверени, но могат да бъдат арогантни и манипулативни. Те имат нужда да бъдат възхвалявани и не приемат критика лесно. Пример за грандиозен нарцисизъм може да бъде успешен бизнесмен, който непрекъснато изтъква своите постижения и изисква специално отношение от околните.

 • Уязвим нарцисизъм: За разлика от грандиозния, уязвимият нарцисизъм се характеризира с несигурност и чувствителност към мнението на другите. Тези хора са интровертни и изпитват несигурност. Въпреки че могат да имат високи амбиции и очаквания, те се чувстват несигурни в себе си и са склонни да реагират остро на критика. Пример за уязвим нарцисизъм може да бъде човек, който външно изглежда скромен и тих, но вътрешно изпитва силна нужда от одобрение и признание.

Тези примери подчертават колко различни могат да бъдат проявленията на нарцисизма и колко е важно да се разграничат нюансите му, за да може да се предприеме подходящо лечение.

Нарцистично психично разстройство: симптоми

Заболяването се характеризира с набор от симптоми, които оказват значително влияние върху ежедневния живот и взаимоотношенията на засегнатите хора с околните.

 • Прекалено чувство за важност

 • Необходимост от възхищение

 • Липса на емпатия

 • Фантазии за успех и власт

 • Вяра в собственото превъзходство

 • Постоянно търсене на специално отношение

 • Манипулативни взаимоотношения

 • Завист

 • Арогантно поведение

Как се проявяват тези симптоми в ежедневието:

Нарцисистите често са обсебени от собствените си успехи и се стремят да привлекат вниманието на другите. Те могат да игнорират чувствата и нуждите на близките си, което води до проблеми в личните им взаимоотношения. В работната среда тези хора могат да проявяват доминиращо и манипулативно поведение, което затруднява сътрудничеството с колегите им.

Как да се държим с човек, страдащ от нарцистично психично разстройство?

Общуването с хора, страдащи от нарцистично психично разстройство, може да бъде предизвикателство. Важно е да се сложат граници в общуването, за да се защитим от манипулативно поведение.

Полезни стратегии за общуване:

 • Проявете търпение: Хората с НПР често имат нужда от повече време, за да приемат и обработят информация, особено ако тя не отговаря на техните очаквания.

 • Избягвайте конфронтация: Конфронтацията може да предизвика защитна реакция и агресивно поведение. Опитайте се да водите разговорите в спокойна и конструктивна посока.

 • Определете своите граници: Бъдете наясно с личните си граници и стойте твърдо зад тях.

 • Не позволявайте манипулация: Бъдете бдителни за признаци на манипулативно поведение и не се поддавайте на опити за контрол или злоупотреба.

Нарцистично психично разстройство: лечение

Лечението на това личностно разстройство изисква многопластов подход, който включва психотерапия, медикаментозно лечение и поддържаща терапия. Целта на лечението е да помогне на страдащите от нарцисизъм да развият по-здравословни взаимоотношения и да подобрят своето самочувствие и емоционално благополучие.

 • Психодинамична терапия: Този подход се фокусира върху разбирането на несъзнателните процеси и емоции, които влияят на поведението. Целта е да се изследват ранните детски преживявания и да се работи върху разрешаването на вътрешните конфликти.

 • Когнитивно-поведенческа терапия (КПТ): Тя помага на засегнатите да разпознават и променят негативните мисловни модели и поведения. Този подход е полезен за развиване на по-реалистични възприятия за себе си и другите.

 • Диалектична поведенческа терапия (ДПТ): Тази терапия е особено ефективна за управление на емоционалната нестабилност и подобряване на междуличностните умения. Тя комбинира когнитивно-поведенчески техники с майндфулнес практики.

Освен психотерапията, медикаментозното лечение може да се използва за управление на съпътстващи симптоми като депресия и тревожност, но не е основен метод за лечение на на проблема. Поддържащата терапия, включваща редовни сесии с терапевт, участие в групи за подкрепа и развитие на здравословни навици.

Как можем да помогнем на човек, страдащ от нарцистично психично разстройство чрез кампания на PavelAndreev.BG?

Фъндрайзинг платформата PavelAndreev.BG предлага отлична възможност за организиране на кампании, насочени към подпомагане на хора, страдащи от нарцистично психично разстройство.

Разгледай всички кампании, за да помогнем на някого с такъв проблем или стартирай своя кампания за набиране на средства на PavelAndreev.BG. 

Платформата позволява на организаторите да създават и управляват кампании за набиране на средства за различни каузи, свързани с нарцистично психично разстройство. Сред възможностите са:

 • Консултации с психолози и терапевти: Финансиране на скъпоструващи сесии с квалифицирани специалисти, които могат да предложат професионална помощ на засегнатите хора.

 • Уебинари и образователни програми: Организиране на онлайн събития, водени от експерти, които ще предоставят ценна информация и стратегии за справяне с психичното разстройство.

 • Поддържащи групи и форуми: Създаване на онлайн платформи за взаимопомощ, където хората могат да споделят опит и да получават подкрепа от други хора, които се борят с НПР.

 • Образователни материали и ресурси: Разработване и разпространение на брошури, книги и онлайн материали, които информират за НПР и начините за справяне с това състояние.

Как можете да допринесете към процеса:

Читателите могат да се включат в кампаниите на PavelAndreev.BG по няколко начина:

 • Създаване на кампания: Стартирайте своя собствена кампания за набиране на средства на платформата. Опишете целите на кампанията и как събраните средства ще бъдат използвани.

 • Дарения: Направете дарение към съществуваща кампания, която подкрепя хора с нарцистично психично разстройство. Всяко дарение, независимо от размера, ще допринесе за осигуряване на необходимата помощ.

 • Споделяне на кампанията: Разпространете информация за кампанията в социалните мрежи и сред вашите приятели и колеги. Колкото повече хора знаят за инициативата, толкова по-голяма ще бъде подкрепата.

 • Доброволчество: Включете се като доброволец в организирането и популяризирането на кампанията. Вашето време и усилия могат да помогнат за успешното събиране на средства, за някой, който има силна необходимост от подкрепа.

С Ваша помощ можем да променим живота на хора, страдащи от нарцистично разстройство. Присъединете се към PavelAndreev.BG и бъдете част от промяната.

 

Статии - Какво е филантроп и филантропия?
9-ти януари 2021
Какво е филантроп и филантропия?

Всеки може да бъде филантроп и да бъде по-ефективен в промяната. Ето как.  Филантропът е човек, който дарява време, пари, опит, умения или талант, за да помогне за създаването на по-добър свят. Всеки може да бъде филантроп, независимо от състоянието или нетната стойност. Какво е филантропия?  Гръцкият драматург Есхил въвежда термина филантропия през 5 век пр.н.е. Това означаваше „любов към човечеството“. Днес филантропията означава щедрост във...

Статии - Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?
4-ти май 2021
Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?

Ако основната ви цел е просто да отпечатате книгата си, използването на безплатни платформи за самостоятелно публикуване може да е правилното решение.  Самото писане е най-голямата награда за много хора, а публикуването може да е просто формалност.  Ако обаче искате да продадете книгата си и да достигнете до широка аудитория, трябва да инвестирате в професионални услуги.  Без тях е трудно да се конкурирате с традиционно публикуваните книги.  Таки...

Статии - Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона
11-ти април 2021
Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона

Писмото за набиране на средства е прост начин да издигнете на следващо ниво своята онлайн кампания за набиране на средства. Писменият призив към приятелите и членовете на семейството ви може да донесе нови, периодични дарения и най-важното - да помогне на всички да разберат по-добре защо вашата кауза за набиране на средства е важна за вас. Но преди да сложите перо на хартията или пръсти на клавиатурата и да изпратите писмото, е добре да отделите...

Статии - Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване
22-ри март 2021
Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване

Тъй като жилищната криза в България продължава да се влошава, а цените стават все по високи, въпреки пандемията от COVID-19, все повече хора и семейства са изправени пред финансова нестабилност и липса на дом. Всъщност над 500 000 души са без подслон в България, а за това официална статистика няма. В тази статия ще научите как помоща на бездомни хора във вашия град е възможна и можете наистина да промените ситуацията за някой човек. Фрапиращи фа...

Дари Стартирай кампания