• Начало
  • Блог
  • Статии
  • Основни нужди на пострадалите след природни бедствия: Как да помогнем най-ефективно
Статии - Основни нужди на пострадалите след природни бедствия: Как да помогнем най-ефективно

Основни нужди на пострадалите след природни бедствия: Как да помогнем най-ефективно

Природните бедствия представляват разрушителни по своята същност и мащаби явления, които са заплаха за здравето и живота на хората. Освен това, те водят и до значителни материални щети и не подлежат на никакъв контрол от страна на човека. Под определението „природно бедствие“ се класифицират вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, лавините, горски пожари, тропическите циклони, ураганите и други. В някои случаи е възможно едно природно бедствие да породи след себе си друго. Пример за това са земетресенията, които са следствие от вулканичните изригвания или вълните цунами и наводненията, които са следствие на земетресение.

Какви мерки се предприемат след природно бедствие

Размерът на загубите при природни бедствия най-общо зависи от това до колко хората са подготвени за тях и от способността им да реагират своевременно и адекватно в създалата се ситуация. Предприетите мерки зависят най-вече от ефективното управление при извънредни ситуации на всички нива и на участието на всички правителствени и неправителствени организации. Обикновено отговорността за управлението на обществени извънредни ситуации се носи от агенциите за гражданска защита или службите за спешна помощ. Международните хуманитарни асоциации, каквато е Червения кръст, предоставят помощ на жертвите на природни бедствия по целия свят.

Отговорността и съпричастността на хората

Природните бедствия по дефиниция са трагични явления, които често водят до големи загуби не само на покъщнина, но и на човешки животи. Съпричастността и помощта при бедствия е наистина наша отговорност, тъй като нито един не е застрахован, че няма да пострада при природно бедствие. Затова е важно да бъдем единни в такива ситуации и да не забравяме, че заедно можем да излезем от всяка ситуация много по-бързо и лесно, отколкото сами. Нека разгледаме какви са основните нужди на пострадалите след природни бедствия и как да помогнем най-ефективно.

Основни нужди на пострадалите след природно бедствие

Всяко едно природно бедствие носи със себе си мащабни загуби, които се изразяват в разрушени жилищни сгради и пътна инфраструктура, ограничени количества или липса на хранителни продукти и чиста питейна вода, медицински услуги и други.  Основните нужди на пострадалите при природни бедствия се изразяват в осигуряването на временен подслон, храна, вода, лекарства, дрехи, обувки, оказване на медицинска помощ и т.н.

В какво се изразява  помощта при природни бедствия

Управлението на природните бедствия е силно зависимо от икономическите и социалните условия, възникнали при извънредната ситуация или бедствието. Цикълът на управление в тези случаи, трябва да включва дългосрочна работа по инфраструктурата, обществената осведоменост и помощ за пострадалите. Процесът на управление на извънредни ситуации при природни бедствия включва няколко фази: смекчаване, готовност, реакция и други.

Смекчаване на щетите и овладяване на положението

Фазата на смекчаване се различава от другите фази по това, че се фокусира върху дългосрочните мерки за намаляване или премахване на риска. Прилагането на различни стратегии е част от процеса на възстановяване, ако се прилагат след настъпването на бедствие.

Готовност

Готовността е тази фаза в процеса на управление, при която се изработват планове за действие, при възникване на природно бедствие. Общите мерки за готовност включват съобщаване на плановете, както и координация и управление на инцидентите. Правилната поддръжка и обучението на лицата за спешно реагиране също са важни. Разработването и прилагането на планове за осигуряване на подслон и вещи от първа необходимост са от особено значение. Оцеляването на пострадалите след природно бедствие зависи също и от натрупването на инвентар и доставки, в необходимите количества.

Доброволческа помощ

Друга мярка за готовност е да се развие кампания за набиране на доброволци, сред цивилното население. Тъй като доброволната реакция не е толкова предвидима и координирана, колкото професионалната реакция, доброволците са най-ефективно разположени в периферията на извънредна ситуация. Тяхната помощ на пострадалите при природни бедствия се изразява в настаняването на хората във временни убежища, набавянето на всички средства от първа необходимост, като запаси от храна, питейна вода, лекарства, дрехи и други. Доброволците могат да участват и в почистването на речните корита, при наводнение, разчистването на отломки, при земетресение, транспортирането на пострадалите до болнично заведение и т.н.

Набиране на средства

Набирането на средства е още един начин да помогнем ефективно на хората, пострадали след природно бедствие. Един от основните методи е, чрез организирането на благотворителни кампании или участието в такива, като дарител.

Набиране на средства, чрез дарителски кампании

При настъпило природно бедствие, основните неща, от които се нуждаят хората са подслон, дрехи, храна и вода. БЧК е организация, която създава дарителски кампании за тяхното набиране. Освен него, у нас има и много други фондации и дружества, които организират или участват в благотворителност, под формата на дарения, изразяващи се в предоставянето на хуманитарна помощ, доброволческа дейност, медицински услуги, парични средства и други. Дарителска кампания за набиране на средства можете да стартирате, както като физическо лице, така и от името на организацията, която представлявате. Събраната сума ще бъде преведена към съответната агенция за управление на извънредните ситуации, в помощ на пострадалите след природни бедствия.

Организирайте събитие

Идеята за организиране на събитие за набиране на средства за засегнатите от природни бедствия е начин участниците в него да се докоснат до загубата, която е променила живота на пострадалите хора. Събитието, с което целите да популяризирате своите идеи за благотворителност може да бъде концерт, спортно мероприятие, изложба и други.  Който и от вариантите да изберете, основната цел е да съберете достатъчно средства, с които да бъдат осигурени необходимите ресурси в засегнатите от природно бедствие зони.  

Набиране на средства, чрез медиите

Благотворителни кампании за набиране на средства, могат успешно да се организират и онлайн. Създаването на сайт за дарения или използването на вече съществуващата такава платформа ще ви помогне много бързо да достигнете до колкото се може повече хора, които могат да ви помогнат със средства или идеи за благотворителност.

Как ние от фондация Павел Андреев можем да помогнем

Фондация Павел Андреев е една от малкото, която участва и организира благотворителни кампании, в помощ на засегнатите от природни бедствия райони. През нашият сайт за дарения можете да се включите в различни инициативи или да организирате съвместно с нас дарителска кампания. Фондация Павел Андреев има възможността да достигне до голям брой хора и успява да набере достатъчно средства за всяка една кауза и то в най-кратки срокове.  Организацията, в лицето на Павел Андреев организира, различни благотворителни събития, като концерти, разпродажби, състезания, маратони и различни образователни събития за привличане на дарители.

Сподели