Статии - Помощ при война: Конкретни стъпки, които можем да предприемем

Помощ при война: Конкретни стъпки, които можем да предприемем

Военната помощ e тази, която се дава за подпомагане на дадена страна и нейния народ, в усилията им за отбрана. Голяма част от страните по света получават военна помощ в подкрепа за борба с бунтовниците, различни терористични групировки и други. Тази помощ се изразява в предоставянето на пари за закупуване на оръжие или на военно оборудване.

По време на военни действия, поради несигурност по пътищата се прекъсват линиите за доставка на различни продукти, като храна, лекарства и други стоки от първа необходимост. Това води до изкупуване и разграбване на наличностите от тях количества в магазинната мрежа, а оттам и до техния недостиг. Причината е в това, че големите градове са много голям потребител на храна, но не и производител и е въпрос на  време след привършване на хранителните запаси да започне гладът.

Същото се отнася и за лекарствата, особено тези, които са животоподдържащи и от които имат нужда хората болни от диабет, раково болните, сърдечно болните и други. Без животоподдържащи лекарства остават и хората с бъбречна недостатъчност, нуждаещи се от диализа, ако няма болници или ток в болниците.

Правителството и службите правят всичко възможно да сведат до минимум броя на жертвите и се грижат да осигурят доставянето на храна, вода и лекарства. Грижата за оцеляване по време на война до известна степен е и в ръцете на самите хора, които освен на държавата е добре да разчитат и себе си.

Този тип помощ обаче, е на държавно ниво и се определя от правителствата по света, които преценяват как и с какво да помогнат. Ние като обикновени граждани също можем да окажем помощ при война, като се погрижим да осигурим стоки от първа необходимост или да помогнем на бягащите от войната да се установят на ново, безопасно място. Стресът, който преживяват тези хора е огромен и имат нужда от всякаква помощ. Буквално за миг животите им се променят и им се налага да напуснат домовете си, за да оцелеят. За тях животът вече не е същия и никой не може да им гарантира, че някой ден отново ще се върнат в бащината къща и всичко ще бъде постарому. Затова е важно да се погрижим за тях и да им осигурим всичко необходимо, за да се чувстват спокойни и сигурни, доколкото е възможно това в такава ситуация.

Осигуряване на стоки и продукти от първа необходимост

Първото и най-важно нещо е да поддържате в дома си достатъчно запаси от храна, вода и необходимите ви лекарства за поне три месеца. Храната трябва да бъде добре пакетирана в буркани, консерви или вакуумирана и да бъде в срок на годност. Продуктите, които могат да се съхраняват за дълго време са брашно, ориз, боб, леща, захар, макаронени изделия, консервирани меса, зеленчуци и плодове, сокове, подправки, олио и други. Освен храна, е добре да имате и запаси от определени количества чиста питейна вода, лекарства, хигиенни материали, комплекти за първа помощ и други стоки от първа необходимост, като количеството им трябва да е съобразено с броя на членовете в семейството.

Второто важно условие е да имате едно или повече сигурни убежища, където може да останете за дълго, в случай на война. Направете семеен план какво ще правите в случай на извънредна ситуация. Къде ще отидете? Как ще се съберете, ако се разделите?  Научете се как да лекувате вероятни болести и да оказвате първа помощ на ранени или на хора с травми.

Предоставяне на хуманитарна помощ при война

Предоставянето на хуманитарна помощ, на държави, в които има военен конфликт е от изключително важно значение. Тя се изразява в изпращането на храна, лекарства и други необходими провизии, както и в набирането на средства.

Избор на организация за събиране на помощ

Първата стъпка към събирането на хуманитарна помощ е изборът на надеждна и реномирана организация. Тя се изразява в преглед на списъка с организации, подкрепящи войници и предоставяща хуманитарна помощ за нуждаещите се. От нея се изисква да има прозрачни финансови отчети и подробна информация за това как се използва събраната помощ.

Набиране на средства

За успешно събиране на хуманитарна помощ е необходимо да се разработи план, в който да се включат възможно най-много хора. Начинът да го направите е като създадете сайт за дарения или страница в социалните мрежи, чрез които да предоставите информация за вашите идеи за благотворителност и организирането на дарителска кампания за набиране на средства. Освен това, в тях можете да публикувате редовни актуализации със снимки и видеоклипове за доставката и разпределението на помощта за войниците. Може би можете също да организирате благотворителни каузи, където хората могат да направят дарение и да се срещнат с представители на организацията.

Освен със собствена инициатива, можете да помогнете на войниците и като се обърнете за съдействие към местните фирми и организации. Разпространете листовки и брошури с информация за вашата дарителска кампания, за да успеете да разширите мрежата си от доброволци.

Стартирайте кампания още сега на PavelAndreev.BG. 

А в нашия помощен център може да разгледате Какви са условията за стартиране на кампания? 

Материална подкрепа

Освен финансови средства, войниците се нуждаят и от материална подкрепа. Сами или чрез различни фондации може да организирате събирането на храна, топли дрехи, спални чували, комплекти за първа помощ, продукти за лична хигиена, лекарства и други. Важно е да запомните, че условията, в които се намират войниците са много трудни и всяка помощ би им била от полза.

Фондация Павел Андреев в помощ при война

Ние от фондация Павел Андреев, заставаме зад всеки проект за предоставяне на помощ на пострадали, по време на война или на войниците, воюващи на първа линия. Павел Андреев, като създател на платформата PavelAndreev.BG, повече от 10 години създава проекти, които да бъдат в полза на нуждаещите се. Нашият екип работи денонощно за организирането на различни дарителски кампании и благотворителност. Част от нашата инициатива е и да бъдем в помощ на нуждаещите се при война. В сайта на фондация Павел Андреев можете да създадете собствена благотворителна кампания,  като предоставите необходимата информация за необходимостта от оказване на хуманитарна, медицинска или финансова помощ на нуждаещите се.

Сподели