Статии - Помощ за приятели, които ще осиновяват дете и планиране на краудфъндинг кампания за осиновяване
6-ти октомври 2023

Помощ за приятели, които ще осиновяват дете и планиране на краудфъндинг кампания за осиновяване

Когато семейство или приятел е в нужда, естествено е да искате да му помогнете. В тази статия ще разгледаме едно от тези значими събития, а именно оказване на помощ за приятели, които ще осиновяват дете. Ще ви насочим и в процеса по планиране на краудфъндинг кампания за осиновяване.

Как да помогнете на приятели, които искат да осиновят дете и как да планирате кампания за набиране на средства за осиновяване, вижте в следващите редове.

Съдържание:

  1. Помощ за приятели, които ще осиновяват дете
  2. Планиране на краудфъндинг кампания за осиновяване
  3. Защо краудфъндинг кампания за осиновяване може да е по-успешна
  4. Международна платформа за групово финансиране PavelAndreev

1.Помощ за приятели, които ще осиновяват дете

За много двойки или семейства, осиновяването е начин да се създаде семейна общност и да се предоставят любов и грижи на дете, което се нуждае от тях.

Съществуват някои важни аспекти, за които ще се постараем да дадем съвети. Последните може да помогнат на вас или вашите приятели, да се адаптирате успешно в процеса по осиновяване на дете.

Как да окажете помощ на близък, който ще осиновява дете

За да окажете подкрепа и помощ, сред най-важните неща, които трябва да вземете предвид са:

  • Информираност и подготовка

Един от най-важните фактори за успешно осиновяване е набавянето на пълна информация и самата подготовка. Помогнете на вашите приятели да се запознаят с процеса по осиновяване, както и с всички права и отговорности свързани с това. Добре е да ги посъветвате да се присъединят към специализирани семинари и обучения, които ще им предоставят полезна информация и практически умения.

  • Емоционална подкрепа

Осиновяването може да бъде емоционално предизвикателство, както за родителите, така и за детето. Подкрепете своите приятели, като им предоставите възможността да споделят своите чувства и притеснения около процеса. Слушайте ги с внимание и им покажете разбиране. Подкрепете ги, за да потърсят професионални консултанти или психолози, ако се появят трудности или стресови ситуации и когато това се налага. Разбира се това, както и много от съветите, тук може да са свързани с финансово обезпечение. Ако вашите приятели, които искат да осиновят дете нямат такова, не се тревожете. В статията ще ви дадем пълни насоки, как да организирате благотворителна кампания за набиране на средства за бързо осиновяване на дете.

В редовете по-долу ще откриете разяснения за груповото финансиране. Ще научите и как с фондация Павел Андреев може сами да започнете краудфъндинг кампания в подкрепа на вашите приятели.

  • Създаване на сигурна семейна среда

Помогнете на вашите приятели да създадат сигурна и подкрепяща семейна среда за детето. Наблюдавайте домашната обстановка и се уверете, че е подходяща за деца. Препоръчайте им да създадат рутини и граници, които ще помогнат на детето да се чувства сигурно и стабилно. Също така, ги подкрепете да създадат отворена комуникация с детето и да му предоставят възможност да изрази своите чувства и нужди. Това работи, какво в начален етап, така и на по-късен.

  • Интеграция в обществото

При осиновяването е важно да се помисли и за интеграцията на детето в обществото. Подкрепете своите приятели да намерят подходящи образователни и социални възможности за малчугана. Съветвайте ги да се свържат с други родители, които са осиновили деца и да се включват в група за подкрепа. Това ще помогне на детето да се адаптира в новата си среда и да се чувства прието и подкрепено.

  • Продължаваща подкрепа

Осиновяването е процес, който продължава, през годините. Подкрепете приятелите си, дори след като детето е вече в семейството им. Информирайте ги за ресурси и организации, които предлагат помощ и консултации за осиновители. Нека знаят, че вие ​​сте тук, за да ги подкрепите във всеки момент, независимо дали сега извървяват първите стъпки в процеса по осиновяване или се нуждаят от морална, финансова или друг вид подкрепа, след като това е станало реалност.

2.Планиране на краудфъндинг кампания за осиновяване

Знаете ли, че груповото финансиране в помощ на приятел или член на семейството е невероятен жест. В случая, който днес засягаме - осиновяване на детето, това е чудесен начин да се предоставят любов, подкрепа и грижи, от които се нуждаят, както детето, така и неговите настойници. Като приятели, вие можете да играете важна роля в успешния процес на осиновяване. Подкрепете своя приятел, бъдете търпеливи и готови да помогнете, когато е необходимо. Вашата подкрепа и разбиране ще са от полза на новото семейство да се адаптира и израсне в силна и щастлива общност.

На нашия уебсайт PavelAndreev.BG много хора събират средства от името на приятели и семейство, но знаете ли, също така, че тези каузи често събират повече пари от тези, започнати от самия човек? Точно така, говорим за групово финансиране. Нека да разгледаме, защо е така и как сами да планирате една краудфъндинг кампания в подкрепа на ваши приятели решили да осиновят дете.

3.Защо краудфъндинг кампания за осиновяване може да е по-успешна?

Нашият дългогодишен опит и обратна връзка от организациите по набиране на средства подсказват, че когато crowdfunding кампания е създадена за някой друг, тя незабавно прави връзка с потенциалните дарители. Това се свързва с най-дълбокото ни чувство за човечност и често разпалва състрадание у всеки. Това ни подтиква да помагаме на другите, да сме съпричастни и да оказваме, както морална, така и финансова и емоционална помощ.

Помислете над това: Ако един родител е загубил детето в оживен район, хората, които не го познават, автоматично ще започнат да му помагат или да го утешават. Те ще искат да помогнат и да подкрепят човека, който моли за помощ. Ще искат да помогнат на този родител, който е обект на загриженост.

Представете си сега следната ситуация: Някой разказва своята тъжна история, за това как и защо не е могъл да има свое биологично дете. През годините е опитвал, какво ли не, подлагал се е на различни терапии, но уви, те са довели до безплодни резултати. Сега, вие като негов приятел организирате   благотворителна кампания за набиране на средства за осиновяване.

С тази ваша всеотдайност и подкрепа целите две много важни и стойностни за вас неща – да помогнете на своя приятел/и (в случай, че познавате и двамата от семейната двойка) и помагате на едно дете без родителски грижи да намери семейство, в което да бъде обичано и обгрижвано. Какво по-добро дело от това? С правилно представяне на историята, с качествено съдържание на снимки и видео, дори може да грабнете сърцата на толкова много хора.

Много пъти кампаниите, които набират средства за близък човек могат да започнат, без той дори да знае. При груповото финансиране няма гаранция, така че това елиминира риска от изграждане на фалшиви надежди. Съвсем нормално и разбираемо е да започнете кампания за групово финансиране по осиновяване на дете за ваши приятели дискретно и по-късно да ги уведомите. Това може да стане и на етап, когато кампанията набира скорост или е достигнала целта си.

Тук, обърнете внимание: ако сте наясно, че хората, за които набирате средства не желаят проблемът им да става публично достояние, то организирането на кампания за набиране на средства, може да е безполезна. Все пак, не бива да забравяме, че някои хора се притесняват да споделят теми свързани с осиновяване и/или проблемите с безплодието. В тези ситуации, трябва да уважите желанията на близките си. Не продължавайте, ако не сте сигурни, че те ще останат доволни от вашите действия и решението за такъв род помощ.

Ако на лице е другият избор, а именно приятелите ви, които искат да осиновят дете са съгласни да им помогнете със стартиране на благотворителна кампания по осиновяване, то съветваме ви да не губите ценно време. Може да започнете от платформа PavelAndreev.BG.

4.Международна платформа за групово финансиране PavelAndreev

Накратко да ви се представим: Ние сме фондация Павел Андреев и съществуваме от години на международния пазар. С изградената мултинационална навигация на сайта PavelAndreev.BG. всеки може да започне благотворителна кампания за набиране на средства.

Тук ще намерите голям брой идеи за благотворителност с най-различна насока. Фондацията Павел Андреев разполага с неограничен капацитет на възможности за подкрепа и всеки стартирал fundrising има реален шанс да постигне целите си. В нашия сайт за дарения предлагаме шест различни разплащателни метода, които са: карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut и IBAN сметка. Това значително улеснява дарителите от цял свят.

Повече за активните кампании и за идеи за дарения, разгледайте в страниците на сайта, секцията Блог.

Ние от Павел Андреев фондация подозираме, че част от успеха на всяка една кампания за благотворителност се свежда и до самото вълнение от набирането на пари. Когато, някой не знае, какво се прави и че това е в негова полза, процесът е още по-вълнуващ. Представете си изненадата на приятелите си, когато осъзнаят, че финансовото бреме, което са смятали, че имат, вече не съществува. Когато разберат, че мечтата им да осиновят дете е реална и постижима, а вие сте били част от това да се случи!

Нека ви споделим, също така, че в страниците на платформата Pavel Andreev може да разгледате много дарителски кампании, включително такива за бързо осиновяване на дете.

Тук ще се сблъскате очи в очи с много други хора, които са били в една или друга отчаяна ситуация, искали са помощ или насоки за набиране на средства и са ги открили точно тук. За фондация Павел Андреев мнения може да изчетете свободно в интернет пространството, както и по социални мрежи, форуми и пр.

Запомнете, че много пъти хората са толкова ограничени от положението си, че нямат време или енергия да се съсредоточат, върху управлението на кампания за набиране на средства за бързо осиновяване на дете. Това може да доведе до низходяща спирала на отчаянието. Когато предложим помощ на приятели в нужда, завесата сякаш се повдига и те осъзнават, че не трябва да се справят сами.

И така, вече знаете, как да окажете помощ за приятелите си, които ще осиновяват дете. Време е, да планирате краудфъндинг кампания за осиновяване? За щастие, нашият уебсайт го прави бързо и лесно.

Ето как:

Щракнете, върху връзката Стартирай кампания, за да започнете да създавате своя кампания за набиране на средства.

Попълнете необходимата информация – това обикновено отнема по-малко от 5 минути.

Споделете връзката за crowdfunding кампания с приятели и семейство. И сами ще се уверите, че да получите дарения незабавно може да е толкова лесно и приятно. Тук ще може да следите всичко - от проследяването на посетители, данни за дарители и други важни неща.

Наистина е лесно! Приканваме ви да стартирате кампания!

Статии - Какво е филантроп и филантропия?
9-ти януари 2021
Какво е филантроп и филантропия?

Всеки може да бъде филантроп и да бъде по-ефективен в промяната. Ето как.  Филантропът е човек, който дарява време, пари, опит, умения или талант, за да помогне за създаването на по-добър свят. Всеки може да бъде филантроп, независимо от състоянието или нетната стойност. Какво е филантропия?  Гръцкият драматург Есхил въвежда термина филантропия през 5 век пр.н.е. Това означаваше „любов към човечеството“. Днес филантропията означава щедрост във...

Статии - Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?
4-ти май 2021
Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?

Ако основната ви цел е просто да отпечатате книгата си, използването на безплатни платформи за самостоятелно публикуване може да е правилното решение.  Самото писане е най-голямата награда за много хора, а публикуването може да е просто формалност.  Ако обаче искате да продадете книгата си и да достигнете до широка аудитория, трябва да инвестирате в професионални услуги.  Без тях е трудно да се конкурирате с традиционно публикуваните книги.  Таки...

Статии - Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона
11-ти април 2021
Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона

Писмото за набиране на средства е прост начин да издигнете на следващо ниво своята онлайн кампания за набиране на средства. Писменият призив към приятелите и членовете на семейството ви може да донесе нови, периодични дарения и най-важното - да помогне на всички да разберат по-добре защо вашата кауза за набиране на средства е важна за вас. Но преди да сложите перо на хартията или пръсти на клавиатурата и да изпратите писмото, е добре да отделите...

Статии - Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване
22-ри март 2021
Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване

Тъй като жилищната криза в България продължава да се влошава, а цените стават все по високи, въпреки пандемията от COVID-19, все повече хора и семейства са изправени пред финансова нестабилност и липса на дом. Всъщност над 500 000 души са без подслон в България, а за това официална статистика няма. В тази статия ще научите как помоща на бездомни хора във вашия град е възможна и можете наистина да промените ситуацията за някой човек. Фрапиращи фа...