Статии - През какви трудности преминават децата в сиропиталищата и как да помогнем с набиране на средства
16-ти октомври 2023

През какви трудности преминават децата в сиропиталищата и как да помогнем с набиране на средства

"Приемете децата по начина, по който приемаме дърветата – с благодарност, защото са благословия, но нямайте очаквания или желания. Човек не очаква дърветата да се променят. Обича ги, каквито са." - Исабел Алиенде.

С тази прекрасна мисъл даваме старт на една колкото тежка, така и тъжна тема – децата в сиропиталищата.

Днес, с помощта на фондация Павел Андреев ще се спрем на някой важни въпроси около тази група деца лишени от родителски грижи. Ще ви запознаем с някои идеи за благотворителност, които всеки може да предприеме и дори да приложи в реалния живот, както и ще извървим заедно по стъпките на планирането на благотворителна кампания за набиране на средства за деца и младежи. Накрая ще завършим темата със самата организация по краудфъндинг кампания в PavelAndreev.BG. Нека започваме:

Съдържание:

 1. Трудностите през които преминават децата в сиропиталищата;
 2. Как да помогнем с набиране на средства за деца в домове за сираци;
 3. Идеи за благотворителност за децата от сиропиталищата;
 4. Стъпките в планиране на фъндрейзинг кампания за децата в сиропиталищата
 5. Организиране на благотворителна кампания за набиране на средства с PavelAndreev.BG

1.Трудностите през които преминават децата в сиропиталищата

Знаете ли, че децата, които живеят в сиропиталищата се сблъскват с множество предизвикателства и препятствия. Тези институции са предназначени да осигурят грижи и подкрепа на малките и подрастващи, но те, също така могат да се превърнат в място на физическо и емоционално напрежение.

В уточнение: Сиропиталището е обществено заведение, в което биват отглеждани деца сираци, изоставени от родителите или бедни деца. Тези институции, често са наричани с наименованието „майчин дом“. Предизвикателствата, с които ежедневно се сблъскват децата и младежите в тези домове са десетки, но тук ще споменем само малка част от тях:

Предизвикателство 1

Едно от основните предизвикателства, които спохожда децата в „майчин дом“, е липсата на свобода на движение. Много пъти, заради медицински процедури и лечения, поради липса на пространства тези децата са ограничени във физическата си активност. Това може да има негативен ефект, върху техния физически и психологически разцвет.

Предизвикателство 2

Ограниченията в образователната система в тези институции, също могат да доведат тези деца и юноши да изостанат в учебния процес. Сиропиталищата трябва да осигурят образователни програми, които да се адаптират към нуждите на такива деца и да ги подкрепят в процеса на тяхното образователно развитие. За жалост много такива учреждения изпитват финансови затруднения и това ограничава или прави невъзможно реализирането на някои проекти в обученията и образованието.

Предизвикателство 3

Една от най-големите трудности, пред които са изправени децата от „дом майка и дете“ е социалната изолация. Тези деца са лишени от семейства, приятели и обичани места. Те се оказват в непозната среда, а това може да доведе до усещане за самота, празнота и тъга, с които често се налага децата и юношите да израстват и да се развиват. Ето, защо е от съществено значение да се осигури подкрепа от страна на персонала на сиропиталищата. Трябва да се създадат възможности за социални взаимодействия и игри, които да помогнат на децата да се чувстват по-свързани и подкрепени.

Предизвикателство 4

Не на последно място, да посочим и емоционалното и психологическото благополучие на децата и младежите в сиропиталищата. Такова представлява също голямо премеждие. Тези подрастващи групи се сблъскват със стресиращи ситуации, болка, страх и несигурност. Ето, защо е необходимо да им се предостави психологическа помощ и подкрепа. Така ще знаят и могат да се справят в различни ситуации и в бъдещето в живота, дори това да включва негативни емоции.

В общи линии всички премеждия, с които се налага да се срещат изоставените деца и младежи ни сочи водещата причина - липсата на финансови възможности. Последните могат да бъдат преодолени с дарителски кампании.

За да подпомогнем тези аспекти от развитието и израстването на сираците, нека разгледаме следващите точки:

2.Как да помогнем с набиране на средства за деца в домове за сираци

За да сте част от една добра благотворителна кауза в помощ на деца и младежи в сиропиталищата, започнете от сайта PavelAndreev.BG. Тук ще намерите голям брой благотворителни кампании с най-различна насока.

Фондацията Павел Андреев съществува от години. Тя е мултинационална и международна, което открива нейният неограничен капацитет и дава възможност на всеки стартирал fundrising кампания да бъде видян, чут и подпомогнат. За целите:

Може да планирате дарителски кампании за бързо осиновяване на дете;

Може да помислите за организиране на благотворителна кампания за набиране на средства за подпомагане образованието на деца в сиропиталища;

Помислете и над идеята за групово финансиране за деца и младежи. Такова може да бъде планирано и с цел набиране на средства за закупуване на оборудване и техника за подпомагане на учебните процеси;

Благотворителни кампании за сиропиталищата могат да бъдат планирани в редица насоки. Такива може да са свързани с ежедневните нужди, като предоставяне на по-качествена и здравословна храна, до осигуряване на облекла; подпомагане на спортни дейности за развитието на деца и младежи в сиропиталища и още много.

Като цяло идеи за благотворителност има безкрайно много. Много такива може да научите и от страниците на сайта за дарения PavelAndreev.BG.

Помнете: Помощта и подкрепата, която предоставяме на тези млади хора, не само им помага да преодолеят трудностите и да изградят успешно бъдеще, но и им дава възможност да се интегрират в обществото, а по този начин да станат продуктивни и самостоятелни граждани. Тези деца и младежи заслужават нашето внимание, грижа и подкрепа, за да им се даде възможност за по-добър и по-светъл утрешен ден.

3.Идеи за благотворителност за децата от сиропиталищата

Набирането на средства за децата в домове за сираци е от съществено значение, за да се осигурят необходимата грижа, образование и подкрепа. Ето няколко идеи за дарения, които да са ви от полза в този процес:

 1. Организирайте събития за набиране на средства:

Можете да организирате благотворителни събития като благотворителни игри, състезания, концерти, базари с разпродажба на книги, ръчни изработки или флаери и брошури за самите кампании за събиране на средства, организирани през платформата PavelAndreev.BG. За целта може да поканите местни бизнеси и общността да се включат и да дарят за каузата.

Разгледайте нашата Фейсбук група – базар. В нея може да закупите даден артикул, като сумата, ще бъде дарена за дадена благотворителна кауза. 

 1. Станете доброволец:

Друга идея за благотворителност е като самите вие се включите като доброволец в домовете за сираци. Така може да помогнете с дейности като обучения, развлечения или административна поддръжка. Това може да бъде ценен начин да дадете подкрепата си директно и да създадете позитивна промяна в живота на малките и подрастващи.

 1. Създайте онлайн кампания за събиране на средства:

Ако вече сте стартирали своята краудфъндинг кампания през платформата на Pavel Andreev може да се насочите към нейното популяризиране. В случай, че срещате затруднения в организиране на благотворителна кампания за набиране на средства, потърсете съдействие от екипа на фондация Павел Андреев.

След това използвайте социалните мрежи, за да разпространите детските истории и да помолите за дарения. Създайте убедителна кампания с ясна информация за целта и начините, по които хората могат да помогнат.

 1. Fundrising кампании:

Друга добра идея е да планирате групово финансиране, където средствата се набират, чрез ваши приятели, роднини, колеги. Информирайте близките си и вашата общност за възможностите във вашата компания и ги подтиквайте да се включват активно. Едни от тях може само да даряват, други да споделят фъндрейзинг кампанията ви. Всяка помощ ще ви е от полза и ще допринася груповото финансиране за деца и младежи в сиропиталища да е по-успешно.

 1. Потърсете съдействие сред местни и международни организации:

Свържете се с надеждни организации, които работят с деца в домове за сираци и разберете, от какво се нуждаят. Може да се ангажирате като доброволец в техните програми, но може да помогнете и с организиране на crowdfunding кампания.

Важно е, да запомним, че всяка малка помощ прави разлика в живота на децата в домовете за сираци. Всяко дарение, независимо дали е голямо или малко, има потенциала да промени бъдещето на едно дете, на един младеж. Не подценявайте тези малки, но значими приноси!

4.Стъпките в планиране на фъндрейзинг кампания за децата в сиропиталищата

Планирането на фъндрейзинг кампания за децата в сиропиталищата изисква няколко стъпки. Ето и тях:

Целева аудитория:

Определете си целевата аудитория за кампанията. Това може да включва дарители, организации, близки, приятели и роднини, други участници и обществеността като цяло.

Цел на кампанията:

Определете конкретната цел на fundrising кампанията, като например събиране на средства за закупуване на техника за обучения и образование; подобряване на условията на живот в сиропиталищата или crowdfunding кампания за конкретни нужди на деца и младежи. Прочетете и нашата статия:

Най-добрите възможности да финансирате обучението на деца и младежи без родители

Бюджет:

Направете проучване, от какви средства се нуждае благотворителната кауза. Това включва определяне на необходимите разходи за реклама, организация на събития и други активности.

Подбор на екип:

Понякога е нужен по-голям екип, за да помага в поддръжка на кампанията и информираността на дарителите, относно процеса по набиране на средства. Ето, защо формирането на екип от доброволци или служители, които ще се занимават с планирането и изпълнението на кампанията е добър ход. Това в случай, че смятате, че сами няма да се справите с всичко.

Идеи за събиране на средства:

Подгответе си списък с идеи за събиране на средства, които да привлекат вниманието на хората и да ги мотивират да дарят. Това може да включва организиране на благотворителни събития, създаване на кампании в социалните мрежи или разпечатване и разпространение на рекламни материали.

Планиране на събития:

Организирането на благотворителни събития, като концерти, състезания, изложби или други активности, които се харесват масово от хората, грабва вниманието. Това е чудесна идея, с която да подкрепите своята краудфъндинг кампания за деца и младежи в сиропиталища.

Комуникация:

Друга добра тактика е самото разработване на стратегия за комуникация с целевата аудитория. Това може да включва използване на социални медии, новини в сайта за дарения, пресконференции или други начини за промоция на кампанията и за поддържане на информираността около нея.

Мониторинг и оценка:

Тази точка включва проследяване на напредъка на кампанията и оценяване на постигнатите резултати. Това ще помогне да се установи ефективността от crowdfunding кампанията и да се планират промени мерки, ако е необходимо.

Това не са всички, а само някои от основните стъпки при планирането на групово финансиране за децата в сиропиталищата. Важно е, да се отдели време и внимание на всеки етап по организиране на благотворителна кампания за набиране на средства. Само така може да се осигури успешно изпълнение и постигане на целите.

5.Организиране на благотворителна кампания за набиране на средства с PavelAndreev.BG.

За да е максимално полезна настоящата тема и да улесним всеки, който има желание и мотив да подпомогне деца и младежи лишени от родителски грижи, нека споменем накратко и стъпките как да се организира благотворителна кампания за  набиране на средства за деца в сиропиталищата с помощта на платформата PavelAndreev.BG. Такава може да бъде изпълнена лесно по следния начин:

 1. Регистрация на профил:

Започнете с платформата PavelAndreev.BG. Това ви позволява да създадете и управлявате кампанията за събиране на средства. Лесно може да изберете бутона: „Стартирай кампания“ и да следвате стъпките.

 1. Определете цел:

Определете конкретната цел на кампанията си. Например, можете да си поставите цел за събиране пари за закупуване на компютри за образованието на деца и младежи. Може кампанията ви да е насочена към набиране на средства за осигуряване на по-здравословен и качествен обяд за деца и младежи лишени от родителски грижи. Може да създадете fundrising кампания, с каквато пожелаете цел и насока.

Организирайте лесно благотворителна кампания на PavelAndreev.BG. 

 1. Създаване на кампания:

Създайте завладяващо име на кампанията си в платформата PavelAndreev.BG. На страницата можете да споделяте информация за целта на дарителската кауза, да добавяте снимки и видео материали, на които да са децата и младежите от конкретното сиропиталище. Това ще засили действието на призива ви. Прочетете в нашия блок Как да използваме умело социалните мрежи

 1. Промотиране на краудфъндинг кампанията:

Използвайте социални медии, имейл комуникации и други канали, за да популяризирате кампанията си. Споделяйте линка към страницата на кампанията в платформата PavelAndreev.BG и помолете хората да споделят също със своите общности.

 1. Предложете награди:

За да мотивирате хората да даряват, може да предложите награди. Например, можете да предложите символични подаръчета или благодарствени картички.

Идея: може такива заедно да изработите с децата и младежите от сиропиталището. Какво по-мило за един възрастен да държи в ръцете си картичка рисувана от малките ръчички на дете, на която да има надпис:

Благодаря ти, много за твоята добрина!“;

или „Благодаря ти, че те има на света!“;

или „Благодаря ти, че отвори сърцето си за мен!“;

може също: „Благодаря ти, от сърце, че накара моето сърце да тупти по-силно!“;

За твоята добрина, искам от сърце да ти Благодаря!“ и т.н.

Идеи за изказване на благодарности има много, както и безкрайно много идеи за дарения. Последните може да разгледате и в сайта PavelAndreev.BG.

 1. Проследяване на прогреса:

Редовно проследявайте прогреса на кампанията си, чрез сайта PavelAndreev.BG. Вижте, колко средства сте събрали и какви дарения сте получили.

 1. Информирайте за всичко случващо се:

Винаги информирайте дарителите с новини около кампанията и това за какво се използват набраните средства. Дръжте ги в течение, колко още ви остава. Не забравяйте всеки път да благодарите за подкрепата. Това може да правите в края на всяко съобщение (новина) или след всяка транзакция и давайки статистика, за какво са използвани набраните средства.

 1. Следващи кампании:

След края на кампанията, продължете да информирате дарителите и обществеността за постигнатите резултати. Докладвайте, какво сте постигнали с помощта на събраните средства и как те са помогнали на децата в сиропиталищата.

Следвайки тези стъпки и използвайки платформата Pavelandreev.bg, можете да организирате успешна благотворителна кампания за набиране на средства за деца в сиропиталища. Сами се уверихте, че е така лесно да привлечете вниманието и да получите подкрепа от много хора по цял свят. Започнете своята дарителска кампания още днес!

Статии - Какво е филантроп и филантропия?
9-ти януари 2021
Какво е филантроп и филантропия?

Всеки може да бъде филантроп и да бъде по-ефективен в промяната. Ето как.  Филантропът е човек, който дарява време, пари, опит, умения или талант, за да помогне за създаването на по-добър свят. Всеки може да бъде филантроп, независимо от състоянието или нетната стойност. Какво е филантропия?  Гръцкият драматург Есхил въвежда термина филантропия през 5 век пр.н.е. Това означаваше „любов към човечеството“. Днес филантропията означава щедрост във...

Статии - Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?
4-ти май 2021
Каква е ориентировъчната цена за издаването на книга?

Ако основната ви цел е просто да отпечатате книгата си, използването на безплатни платформи за самостоятелно публикуване може да е правилното решение.  Самото писане е най-голямата награда за много хора, а публикуването може да е просто формалност.  Ако обаче искате да продадете книгата си и да достигнете до широка аудитория, трябва да инвестирате в професионални услуги.  Без тях е трудно да се конкурирате с традиционно публикуваните книги.  Таки...

Статии - Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона
11-ти април 2021
Как да напишем убедително писмо за набиране на средства:Три примерни шаблона

Писмото за набиране на средства е прост начин да издигнете на следващо ниво своята онлайн кампания за набиране на средства. Писменият призив към приятелите и членовете на семейството ви може да донесе нови, периодични дарения и най-важното - да помогне на всички да разберат по-добре защо вашата кауза за набиране на средства е важна за вас. Но преди да сложите перо на хартията или пръсти на клавиатурата и да изпратите писмото, е добре да отделите...

Статии - Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване
22-ри март 2021
Идеи как да помогнем на бездомник и списък с приюти и центрове за временно настаняване

Тъй като жилищната криза в България продължава да се влошава, а цените стават все по високи, въпреки пандемията от COVID-19, все повече хора и семейства са изправени пред финансова нестабилност и липса на дом. Всъщност над 500 000 души са без подслон в България, а за това официална статистика няма. В тази статия ще научите как помоща на бездомни хора във вашия град е възможна и можете наистина да промените ситуацията за някой човек. Фрапиращи фа...

Дари Стартирай кампания