Статии - Всичко, което трябва да знаем при трансплантация на бъбрек

Всичко, което трябва да знаем при трансплантация на бъбрек

Трансплантация на бъбрек е интервенция, при която се взима бъбрек от здрав донор и се присажда чрез операция на болен пациент. Доста хора избират да извършат своята бъбречна трансплантация в Турция.

Причините, които да налагат извършването на интервенцията, може да са доста. Възможно е бъбреците да не функционират в нужната степен за поддържане на жизнените функции. Ако човек не се подложи на съответното лечение, няма как човек да продължи да живее. В такива случаи, за да бъде възможно човешкият организъм да изхвърля  течности и отпадъчни продукти се налага диализа. Диализата обаче е само поддържаща терапия. Тя не представлява  окончателно лечение.  За хората, на които бъбреците не работят достатъчно добре, лечение в Турция е един от най-добрите варианти. Болните получават шанс за нов живот чрез присаждането на бъбрек. Трансплантация се налага само в случаите, в които и двата бъбрека са сериозно увредени.

Кой може да бъде донор на бъбрек?

Има доста болници за бъбречна трансплантация в Турция. Донорът на бъбрек може да бъде както трупен донор, така и от жив. Трупните донори  са болни, настанени в интензивно отделение, при които е приложено лечение, но не е постигнат положителен резултат и се е стигнало до мозъчна смърт. Трансплантация от трупен донор при лечение в Турция се извършват само на пациенти, които са граждани на южната ни съседка.

Какво се променя за болния, след като му бъде извършена бъбречна  трансплантация в Турция?

Болният човек, който получава нов бъбрек, не само ще живее по-дълго, а също така и ще се повиши качеството си на живот. Ще има възможност да се справя по-добре с проблеми от всякакво естество, с които се среща в ежедневието си. Може да проверите какви са отзивите, като напишете бъбречна трансплантация в Турция мнения. Ще разберете, че реципиентът буквално ще заживее нов живот, като всички здрави хора.

Кой може да бъде  донор?

Най-добрите лекари за бъбречна трансплантация в Турция съдействат за стриктното следене на това кой става донор и по каква причина се е съгласил да го направи. Законово роднини до четвърто коляно имат възможност да стават доброволни дарители на органи. Приятели или други близки хора, попадащи извън изброената група,  имат възможност да стават дарители единствено със специално решение на Етична комисия, която е сформирана в рамките на Областното здравно управление. 

Ако пациентът има сключен брак, роднините на половинката му имат същите права, както и неговите собствени роднини. Всички те биха могли да станат дарители. При лечение в Турция в случай, че връзката между пациент и донор е по-далечна от четвърто коляно или няма никакво роднинство, положението се оценява от сформираната към Областното здравно управление т. нар. Етична комисия. Тя взема решението дали планираната трансплантация е възможна.

При бъбречна трансплантация в Турция, за да може някой да дари своя бъбрек на близък е нужно да се проверят техните кръвни групи. В случай обаче, че техните кръвни групи не представляват пречка за трансплантацията на бъбрек е необходимо да се направят някои допълнителни изследвания. Изследването е обширно и детайлно, за да се гарантира, че извършването на донорството няма да навреди на  дарителя. Всички тези процедури се заплащат, така че е добре да го имате предвид, когато пресмятате прогнозно бъбречна трансплантация в Турция цена.

Набиране на средства чрез фондация Павел Андреев за лечение в Турция

Ако вие или ваш близък човек страдате от сериозен бъбречен проблем, добре би било да обмислите възможността за извършване на бъбречна трансплантация в Турция. Тази интервенция обикновено завършва по най-добрия възможен начин, а турските лекари са се прославили като отлични специалисти в сферата. Когато стане дума за бъбречна трансплантация в Турция цена, сумата притеснява доста хора. Това обаче не бива да ви спира. Създаването на онлайн благотворителна кампания е много добра възможност историята ви да достигне до много хора и бързо да съберете необходимата сума. Доверете се на платформата PavelAndreev.BG.

Подобна кампания е Живот без диализа за Миленка.  Благодарение на подкрепата на дарителите, тя успешно събира необходимата сума за трансплантация.

Посетете страницата с медицински кампании на PavelAndreev.BG, за да видите повече примери за това как определени суми за дарения могат да помогнат.

Условия, за да бъде човек донор на бъбрек

Важно условие, което може да бъде поставено на първо място, е да не се поставя в риск здравето на този, който се готви да дарява бъбрека си. На всеки кандидат дарител се извършват много подробни изследвания. Можете да дарявате, само ако всички направени изследвания и анализи докажат, че сте напълно здрав. Освен всички изследвания, за да бъде оценката за лечение в Турция още по-прецизна, лекуващите лекари може да поискат от вас да си направите и прегледи при специалисти като кардиолог, гинеколог и пулмолог. Социалното положение също се взима предвид. Евентуалното донорство не бива да повлиява отрицателно на семейното положение, психично състояние и социалния живот на дарителя.

Какви заболявания застрашават дарителите на бъбрек?

Такива изследвания се провеждат вече от доста години. Те показват, че у хора, които са дарили бъбреците си, обикновено не се проявява сериозен здравословен проблем. След извършване на бъбречна трансплантация в Турция, донорите продължават да водят своя нормален начин на живот. Сериозно увеличаване на риска от бъбречни заболявания не се наблюдава  при донорите. Част от изследванията са показали, че при тези пациенти, които са останали само с един бъбрек, може да се наблюдава слабо повишаване на кръвното налягане и/или увеличаване на количеството протеиниизхвърлено от бъбрека.

Има ли проблем човек да е с един бъбрек?

Всъщност хората, които имат само един бъбрек, изобщо не са малко.  Те продължават да водят нормален начин на живот.  При хората, които са с един бъбрек, функцията на липсващия орган се поема от наличния.

Проведените изследвания сочат, че донорите на бъбрек не се различават от останалите хора. Те се определят като потенциални дарители след прецизни медицински изследвания. Всъщност разрешението да станат дарители получават само най-здравите хора. Ако по време на изследванията бъде установено, че съществува дори и някакъв минимален риск, гарантирано ще бъдете информирани за това. Ще получите нужните препоръки и отказ да бъдете донор.

 Родителство и даряване на бъбрек

Доста млади хора си задават въпроса ще могат ли да имат деца, ако дарят единия си бъбрек. Изследванията показват, че нещата не са обвързани като процеси и след донорство и мъжете, и жените, спокойно могат да имат деца.

Сподели