Дарители по кампания - Ангели за Мони


4.17 лв. преди 1 ден
9.07 лв. преди 1 ден
9.34 лв. преди 1 ден
4.43 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 6 дни
98.1 лв. преди 1 седмица
4.22 лв. преди 1 седмица
48.21 лв. преди 1 седмица
97.03 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
14.29 лв. преди 1 седмица
47.12 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
4.43 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
48.76 лв. преди 1 седмица
14.26 лв. преди 1 седмица
98.03 лв. преди 2 седмици
10000 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
29.06 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
51.76 лв. преди 3 седмици
37.54 лв. преди 3 седмици
97.13 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
8.09 лв. преди 3 седмици
18.82 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
38.94 лв. преди 3 седмици
38.31 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
9.09 лв. преди 3 седмици
34.01 лв. преди 3 седмици
1.29 лв. преди 3 седмици
9.08 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
2.46 лв. преди 3 седмици
9.08 лв. преди 3 седмици
23.4 лв. преди 4 седмици
38.94 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
196.56 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
3.44 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
95.84 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
2.46 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
4.1 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
28.63 лв. преди 2 месеца
43.87 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
5.18 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
7.39 лв. преди 2 месеца
8.96 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
24.14 лв. преди 2 месеца
18.92 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
409.68 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
97.03 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
43.81 лв. преди 2 месеца
2.25 лв. преди 2 месеца
255.79 лв. преди 2 месеца
4.22 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.06 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
96.45 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
2.46 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
28.63 лв. преди 2 месеца
8.91 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
18.75 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
1.47 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
4.22 лв. преди 2 месеца
241.07 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
18.87 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
38.8 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
18.6 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
18.85 лв. преди 2 месеца
47.23 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
147.4 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
492.5 лв. преди 2 месеца
95.84 лв. преди 2 месеца
6.39 лв. преди 2 месеца
34.01 лв. преди 2 месеца
14.28 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
29.04 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
14.28 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
97.96 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
196.28 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
96.75 лв. преди 3 месеца
93.88 лв. преди 3 месеца
96.8 лв. преди 3 месеца
38.86 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
10.9 лв. преди 3 месеца
8.96 лв. преди 3 месеца
27.87 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
29.04 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
57.76 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
196.7 лв. преди 4 месеца
28.63 лв. преди 4 месеца
8.91 лв. преди 4 месеца
488.14 лв. преди 4 месеца
41.81 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
18.22 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
3.44 лв. преди 4 месеца
433.2 лв. преди 4 месеца
8.36 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
1363.25 лв. преди 4 месеца
38.45 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
48.16 лв. преди 4 месеца
8.96 лв. преди 4 месеца
38.38 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
24.13 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
14.27 лв. преди 4 месеца
42.35 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
48.16 лв. преди 4 месеца
98.03 лв. преди 4 месеца
38.88 лв. преди 4 месеца
29.02 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
98.03 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
53.65 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
196.56 лв. преди 4 месеца
11.31 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
48.21 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
18.87 лв. преди 4 месеца
6.88 лв. преди 4 месеца
57.81 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
18.97 лв. преди 4 месеца
18.92 лв. преди 4 месеца
29.06 лв. преди 4 месеца
28.28 лв. преди 4 месеца
18.92 лв. преди 4 месеца
9.05 лв. преди 4 месеца
97.89 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
9.32 лв. преди 4 месеца
48.73 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
8.88 лв. преди 4 месеца
48.73 лв. преди 4 месеца
24.15 лв. преди 4 месеца
18.51 лв. преди 4 месеца
47.61 лв. преди 4 месеца
93.21 лв. преди 4 месеца
37.72 лв. преди 4 месеца
18.62 лв. преди 4 месеца
97.89 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
295.3 лв. преди 4 месеца
21.19 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
28.66 лв. преди 4 месеца
98.03 лв. преди 4 месеца
9.07 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
0.49 лв. преди 4 месеца
97.13 лв. преди 4 месеца
48.05 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
29.04 лв. преди 4 месеца
14.28 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
985.5 лв. преди 4 месеца
2.46 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
94.16 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
14.27 лв. преди 4 месеца
18.48 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
13.81 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
194.29 лв. преди 4 месеца
48.25 лв. преди 4 месеца
18.6 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
32.04 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
33.96 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
19 лв. преди 4 месеца
48.21 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
13.72 лв. преди 4 месеца
19 лв. преди 4 месеца
98.03 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
9.07 лв. преди 4 месеца
9.07 лв. преди 4 месеца
8.92 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
8.9 лв. преди 4 месеца
87.26 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
0.49 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
48.73 лв. преди 4 месеца
196.7 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
38.94 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
105.99 лв. преди 4 месеца
48.16 лв. преди 5 месеца
48.69 лв. преди 5 месеца
48.8 лв. преди 5 месеца
97.4 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
18.89 лв. преди 5 месеца
98.03 лв. преди 5 месеца
4.43 лв. преди 5 месеца
24.1 лв. преди 5 месеца
10.22 лв. преди 5 месеца
19.22 лв. преди 5 месеца
18.89 лв. преди 5 месеца
48.76 лв. преди 5 месеца
9.36 лв. преди 5 месеца
48.8 лв. преди 5 месеца
19.22 лв. преди 5 месеца
Shape