Дарители по кампания - Ангели за Мони


18.22 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 2 дни
3.44 лв. преди 2 дни
433.2 лв. преди 5 дни
8.36 лв. преди 6 дни
9.34 лв. преди 6 дни
1363.25 лв. преди 6 дни
38.45 лв. преди 6 дни
19.22 лв. преди 6 дни
19.22 лв. преди 6 дни
48.16 лв. преди 1 седмица
8.96 лв. преди 1 седмица
38.38 лв. преди 1 седмица
4.43 лв. преди 1 седмица
98.1 лв. преди 1 седмица
24.13 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
14.27 лв. преди 1 седмица
42.35 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
48.16 лв. преди 1 седмица
98.03 лв. преди 1 седмица
38.88 лв. преди 1 седмица
29.02 лв. преди 1 седмица
19.21 лв. преди 1 седмица
98.03 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
48.76 лв. преди 1 седмица
53.65 лв. преди 1 седмица
48.69 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
48.69 лв. преди 1 седмица
196.56 лв. преди 1 седмица
11.31 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
48.21 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
98.1 лв. преди 1 седмица
18.87 лв. преди 1 седмица
6.88 лв. преди 1 седмица
57.81 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
18.97 лв. преди 1 седмица
18.92 лв. преди 1 седмица
29.06 лв. преди 1 седмица
28.28 лв. преди 1 седмица
18.92 лв. преди 1 седмица
9.05 лв. преди 1 седмица
97.89 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
19.21 лв. преди 1 седмица
98.1 лв. преди 1 седмица
9.32 лв. преди 1 седмица
48.73 лв. преди 1 седмица
9.08 лв. преди 1 седмица
8.88 лв. преди 1 седмица
48.73 лв. преди 1 седмица
24.15 лв. преди 1 седмица
18.51 лв. преди 1 седмица
47.61 лв. преди 1 седмица
93.21 лв. преди 1 седмица
37.72 лв. преди 1 седмица
18.62 лв. преди 2 седмици
97.89 лв. преди 2 седмици
19.21 лв. преди 2 седмици
295.3 лв. преди 2 седмици
21.19 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
28.66 лв. преди 2 седмици
98.03 лв. преди 2 седмици
9.07 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
0.49 лв. преди 2 седмици
97.13 лв. преди 2 седмици
48.05 лв. преди 2 седмици
4.43 лв. преди 2 седмици
29.04 лв. преди 2 седмици
14.28 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
29.08 лв. преди 2 седмици
985.5 лв. преди 2 седмици
2.46 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
94.16 лв. преди 2 седмици
9.08 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
14.27 лв. преди 2 седмици
18.48 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
13.81 лв. преди 2 седмици
19.21 лв. преди 2 седмици
194.29 лв. преди 2 седмици
48.25 лв. преди 2 седмици
18.6 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
32.04 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
33.96 лв. преди 2 седмици
18.82 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
19 лв. преди 2 седмици
48.21 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
4.43 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
13.72 лв. преди 3 седмици
19 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
9.07 лв. преди 3 седмици
9.07 лв. преди 3 седмици
8.92 лв. преди 3 седмици
9.33 лв. преди 3 седмици
8.9 лв. преди 3 седмици
87.26 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
0.49 лв. преди 3 седмици
18.82 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
196.7 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
38.94 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
105.99 лв. преди 3 седмици
48.16 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 4 седмици
97.4 лв. преди 4 седмици
9.34 лв. преди 4 седмици
18.89 лв. преди 4 седмици
98.03 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
24.1 лв. преди 1 месец
10.22 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
Shape