Одобрено изплащане

Моля да преведете сума за хотел 1,490 евро или 2,790 лв. На Cengiz Celik! Нужни за престои в Турция с цел физиотерапия!

Плащане по фактура: 2790 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Моля да бъдат преведени пари за предстояща рехабилитация на стойност 2,650 Лева по проформа на център Илкевин. Благодаря !

Плащане по фактура: 2650 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Моля да възстановите сумата от 2112,30лв. Прилагам фактура за заплатени курсове България - Турция с цел прегледи и лечение.

Възстановени средства за разходи: 2112.3 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Моля сумата да бъде преведена на хотела в Турция на стойност 1780 лева. Или 890 евро. Нужен ни за нощувки заради рехабилитационни процедури. Благодаря!

Плащане по фактура: 1744.4 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още