Ангели за Мони Angels for Moni

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
3897 Дарители
89588.14 EUR дарени от 102258 EUR
Организатор
Даниела Пеловска
Бенефициент
Симона Барсанова
Крайна дата
Край след 173 дни
Налична сума
9032.01 EUR
Даниела Пеловска организира кампания за Симона Барсанова
Край след 173 дни
Налична сума
9032.01 EUR

МОНИ ИМА НУЖДА ОТ ВАШАТА ПОМОЩ 😢 14.08.23г MONI NEEDS YOUR HELP 😢 14.08.23g

14-ти август 2023

МОЛЯ СПОДЕЛЕТЕ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

 

СПЕШНА КАМПАНИЯ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️

 

Здравейте,Ангели на Мони! 

Борбата на Мони продължава с пълна сила.  Септември месец и предстои поредна операция на гръбнака,през това време се борим и с атрофията на мускулите,което се оказа изключително труден и бавен процес. 

Четири годишно дете,трябва да приеме,че трябва да се бори всеки ден...четири годишно дете,няма избор...

Един курс физиотерапия  за месец е на стойност 2,970 евро. Имаме издадена проформ фактура за 5 месеца физиотерапия на стойност 15,000 евро,която сме приложили в кампанията на Мони. 

Средства с които ние не разполагаме .... 😢😢😢😢😢

 

Физиотерапията е бавен процес,но всички сме уверени,че Мони ще стъпи отново на крачета. ЩЕ ОТНЕМЕ ПОНЕ ОЩЕ 6-7 МЕСЕЦА В НАЙ-ДОБРИЯ СЛУЧАЙ.  

 

За наше огромно съжаление,така се случват нещата,че имаме нужда от вашата ПОМОЩ...

 

Не искаме,не можем да се откажем сега,особено след като Мони ми каза " Иска ми се и аз да мога да ходя " 

Като хиляда ножа в сърцето ми се забиха нейните думи. Не мога да ви опиша чувството,което изпитах..не защото мен ме боли,а защото разбрах,че моето 4 годишно момиченце е толкова пораснало,че и нея да я боли,че не може да стане и да ме хване за ръчичка. Повярвайте ми,да разбереш какво изпитва детето ти в тази ситуация е .. опустошително....

Детството на Мони преминава в болници,физиотерапевтични центрове,изследвания,операции, възстановителни периоди. 

Болка, тъга, самота....,а тя иска само да е здрава и да играе с децата...

 

Не искаме да молим,но избор нямаме...

МОЛЯ ВИ ПОДКРЕПЕТЕ МОЕТО МОМИЧЕНЦЕ ..

МОЛЯ ВИ БОРЕТЕ СЕ С НАС ДА СЕ ЗАВЪРНЕМ ОКОНЧАТЕЛНО В НАШАТА РОДИНА ....ЗДРАВИ 😢😢😢😢

ПОДКРЕПЕТЕ НИ ФИНАНСОВО,АКО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ИЛИ МОЛЯ ВИ СПОДЕЛЕТЕ ПОСТА ‼️‼️‼️‼️‼️

 

PLEASE SHARE ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

EMERGENCY CAMPAIGN ‼️‼️‼️‼️‼️‼️

Hello,Moni's Angels!

Moni's struggle continues unabated. September and another spinal surgery is coming up,during this time we are also battling muscle atrophy,which has proven to be an extremely difficult and slow process.

A four year old child,has to accept that he has to fight every day...a four year old child,has no choice...

One course of physiotherapy per month is worth 2,970 euros. We have issued a proforma invoice for 5 months of physiotherapy at a cost of 15,000 euros,which we have applied to the Moni campaign.

Funds we do not have .... 😢😢😢😢😢

Physiotherapy is a slow process,but we are all confident that Moni will get back on her feet. IT WILL TAKE AT LEAST ANOTHER 6-7 MONTHS AT BEST.

To our great regret,this is how things happen,we need your HELP...

We don't want to,we can't give up now,especially after Moni told me " I wish I could walk too"

Like a thousand knives in my heart her words stuck. I can't describe to you the feeling I felt..not because it hurt me,but because I realized that my 4 year old girl is so grown up,that it hurts her too,that she can't get up and hold my hand. Believe me,finding out what your child is feeling in this situation is..devastating....

Moni's childhood was spent in hospitals,physiotherapy centres,tests,surgeries,recovery periods.

Pain,sadness,loneliness....,and all she wants is to be healthy and play with the kids...

We don't want to ask,but we have no choice...

PLEASE SUPPORT MY GIRL ..

PLEASE FIGHT WITH US TO FINALLY RETURN TO OUR HOMELAND ....HEALTHY 😢😢😢😢

SUPPORT US FINANCIALLY IF YOU CAN OR PLEASE SHARE THE POST ‼️‼️‼️‼️‼️

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.