Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 7114.8 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Моля сумата от 3,630 евро да бъде изплатена по проформа за провеждане на физио и ерготерапия.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели