Ангели за Мони Angels for Moni

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
3897 Дарители
89588.14 EUR дарени от 102258 EUR
Организатор
Даниела Пеловска
Бенефициент
Симона Барсанова
Крайна дата
Край след 173 дни
Налична сума
9032.01 EUR
Даниела Пеловска организира кампания за Симона Барсанова
Край след 173 дни
Налична сума
9032.01 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

24-ти ноември 2022
Моля да възстановите сумата от 2112,30лв. Прилагам фактура за заплатени курсове България - Турция с цел прегледи и лечение. Please refund the amount of 2112,30lv. I enclose herewith an invoice for paid trips Bulgaria - Turkey for the purpose of examinations and treatment.
Документи Общо: 1 документа
2112.3 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.