Ангели за Мони Angels for Moni

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
3897 Дарители
89588.14 EUR дарени от 102258 EUR
Организатор
Даниела Пеловска
Бенефициент
Симона Барсанова
Крайна дата
Край след 173 дни
Налична сума
9032.01 EUR
Даниела Пеловска организира кампания за Симона Барсанова
Край след 173 дни
Налична сума
9032.01 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

25-ти ноември 2022
Моля да бъдат преведени пари за предстояща рехабилитация на стойност 2,650 Лева по проформа на център Илкевин. Благодаря ! I am requesting that money be transferred for the upcoming rehabilitation of 2,650 Leva to the Ilkevin Centre proforma. Thank you !
Документи Общо: 1 документа
2650 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.