Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 2650 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa


Моля да бъдат преведени пари за предстояща рехабилитация на стойност 2,650 Лева по проформа на център Илкевин. Благодаря !

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели