Дарители по кампания - Ангелите на Ангел


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.17 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 3 месеца
4.22 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
24.15 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
56.44 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
38.86 лв. преди 3 месеца
18.83 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.09 лв. преди 3 месеца
11.32 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
13.63 лв. преди 3 месеца
984.8 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
3.44 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
38.94 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 5 месеца
19.22 лв. преди 5 месеца
4.43 лв. преди 5 месеца
105.99 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
Shape