Ангелите на Ангел The Angels of Angel

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
150 Дарители
13622.63 EUR дарени от 30678 EUR
Организатор
Христина Стоянова
Бенефициент
Ангел Павлов Петков
Крайна дата
Край след 161 дни
Налична сума
9939.05 EUR
Христина Стоянова организира кампания за Ангел Павлов Петков
Край след 161 дни
Налична сума
9939.05 EUR

След операцията, трябва да продължим After surgery, we need to continue

6-ти юли 2024
Само няколко дена разлика, след операцията Ачи вече е изправен, след борбата в деня на операцията и трудностите той с всеки изминал ден показва своята борбеност и желанието му за покоряване на нови върхове ❗️ ❗️❗️❗️За жалост, за да може той да продължи по своя път ни трябват средства, а след операцията и провежданата рехабилитация в момента, той ще трябва да преустанови своята рехабилитация в Турция. За това в момента ние се нуждаем от Вас, от Вас и Вашата подкрепа, за жалост всичко ще е е било напразно ако правилната рехабилитацията не продължи. ❗️❗️❗️ Just a few days difference, after the surgery Achi is now upright, after the struggle on the day of the surgery and the difficulties he is showing with each passing day his fighting spirit and his desire to conquer new heights ❗️ ❗️❗️❗️За unfortunately for him to continue on his path we need funds, and after the surgery and the rehabilitation currently underway he will have to suspend his rehabilitation in Turkey. For this we need you now, you and your support, unfortunately it will all have been in vain if the proper rehabilitation does not continue. ❗️❗️❗️

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.