Дарители по кампания - Бъдеще за Александър


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

29.05 лв. преди 10 часа
14.26 лв. преди 16 часа
161.5 лв. преди 1 ден
4.42 лв. преди 1 ден
37.41 лв. преди 2 дни
68.45 лв. преди 2 дни
9.33 лв. преди 3 дни
18.62 лв. преди 3 дни
47.56 лв. преди 3 дни
28.5 лв. преди 4 дни
48.75 лв. преди 6 дни
97.85 лв. преди 1 седмица
38.9 лв. преди 1 седмица
19 лв. преди 1 седмица
68.4 лв. преди 1 седмица
13.81 лв. преди 1 седмица
29.03 лв. преди 1 седмица
28.5 лв. преди 1 седмица
95.76 лв. преди 1 седмица
95.76 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 2 седмици
1016.5 лв. преди 2 седмици
75.81 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
117.7 лв. преди 2 седмици
29.05 лв. преди 2 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
68.29 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
141.31 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
29.03 лв. преди 3 седмици
24.12 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
14.24 лв. преди 4 седмици
47.5 лв. преди 4 седмици
13.97 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 1 месец
323 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
294.77 лв. преди 1 месец
422.75 лв. преди 1 месец
9.09 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
24.09 лв. преди 1 месец
30.05 лв. преди 1 месец
492 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
641.73 лв. преди 1 месец
9.09 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
1256.38 лв. преди 1 месец
23.78 лв. преди 1 месец
5.41 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
10.37 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
51.09 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
18.51 лв. преди 1 месец
47.12 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
97.85 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
38.44 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
5107.68 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
24.11 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
12.28 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
29 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
24.09 лв. преди 1 месец
18.78 лв. преди 1 месец
229.99 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
37.93 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
43.82 лв. преди 1 месец
48.84 лв. преди 1 месец
97.03 лв. преди 1 месец
295 лв. преди 1 месец
491.62 лв. преди 1 месец
38.81 лв. преди 1 месец
78.3 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
Shape