Дарители по кампания - Бъдеще за бебе Цеци


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

48.71 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
4.22 лв. преди 2 месеца
187.49 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
24.12 лв. преди 7 месеца
9.36 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
23.84 лв. преди 9 месеца
16.26 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
3.44 лв. преди 9 месеца
9.35 лв. преди 9 месеца
20.95 лв. преди 10 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
48.8 лв. преди 10 месеца
9.36 лв. преди 10 месеца
19 лв. преди 10 месеца
14.27 лв. преди 10 месеца
4.1 лв. преди 10 месеца
19.21 лв. преди 10 месеца
19.21 лв. преди 10 месеца
196.56 лв. преди 10 месеца
29.08 лв. преди 10 месеца
18.62 лв. преди 10 месеца
3.23 лв. преди 10 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
98.1 лв. преди 10 месеца
24.1 лв. преди 10 месеца
38.94 лв. преди 10 месеца
48.76 лв. преди 10 месеца
19.18 лв. преди 10 месеца
48.76 лв. преди 10 месеца
48.8 лв. преди 10 месеца
18.92 лв. преди 10 месеца
48.8 лв. преди 10 месеца
9.36 лв. преди 10 месеца
18.89 лв. преди 10 месеца
5.18 лв. преди 10 месеца
29.08 лв. преди 10 месеца
9.35 лв. преди 10 месеца
14.29 лв. преди 10 месеца
48.21 лв. преди 10 месеца
591.1 лв. преди 10 месеца
4.42 лв. преди 10 месеца
97.89 лв. преди 10 месеца
9.36 лв. преди 10 месеца
409.68 лв. преди 10 месеца
9.36 лв. преди 10 месеца
19.19 лв. преди 10 месеца
14.29 лв. преди 10 месеца
9.34 лв. преди 10 месеца
19.18 лв. преди 10 месеца
29.06 лв. преди 10 месеца
48.21 лв. преди 10 месеца
18.36 лв. преди 10 месеца
29.04 лв. преди 10 месеца
2.45 лв. преди 10 месеца
9.36 лв. преди 10 месеца
9.5 лв. преди 10 месеца
8.96 лв. преди 10 месеца
48.79 лв. преди 10 месеца
48.76 лв. преди 10 месеца
9.34 лв. преди 10 месеца
19.21 лв. преди 10 месеца
19.18 лв. преди 10 месеца
48.77 лв. преди 10 месеца
48.76 лв. преди 10 месеца
9.34 лв. преди 10 месеца
492.29 лв. преди 10 месеца
19.21 лв. преди 10 месеца
28.63 лв. преди 10 месеца
51.76 лв. преди 10 месеца
214.7 лв. преди 10 месеца
24.08 лв. преди 10 месеца
98.1 лв. преди 10 месеца
9.36 лв. преди 10 месеца
98.1 лв. преди 10 месеца
9.34 лв. преди 10 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
1.45 лв. преди 10 месеца
9.36 лв. преди 10 месеца
48.21 лв. преди 10 месеца
19.21 лв. преди 10 месеца
8.91 лв. преди 10 месеца
9.34 лв. преди 10 месеца
4.37 лв. преди 10 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
48.8 лв. преди 10 месеца
9.36 лв. преди 10 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
19.21 лв. преди 10 месеца
48.12 лв. преди 10 месеца
13.98 лв. преди 10 месеца
9.08 лв. преди 10 месеца
18.85 лв. преди 10 месеца
19.19 лв. преди 10 месеца
19.21 лв. преди 10 месеца
14.29 лв. преди 10 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
47.5 лв. преди 10 месеца
48.76 лв. преди 10 месеца
512.22 лв. преди 10 месеца
97.96 лв. преди 11 месеца
19.22 лв. преди 11 месеца
16.26 лв. преди 11 месеца
9.35 лв. преди 11 месеца
48.25 лв. преди 11 месеца
18.89 лв. преди 11 месеца
247 лв. преди 11 месеца
50.77 лв. преди 11 месеца
48.8 лв. преди 11 месеца
29.06 лв. преди 11 месеца
646.31 лв. преди 11 месеца
14.29 лв. преди 11 месеца
48.8 лв. преди 11 месеца
29.06 лв. преди 11 месеца
9.25 лв. преди 11 месеца
68.37 лв. преди 11 месеца
9.34 лв. преди 11 месеца
1971.5 лв. преди 11 месеца
98.1 лв. преди 11 месеца
29.04 лв. преди 11 месеца
29.06 лв. преди 11 месеца
48.8 лв. преди 11 месеца
9.34 лв. преди 11 месеца
28.12 лв. преди 11 месеца
Shape