Дарители по кампания - Бъдеще за Габи


540.54 лв. преди 5 часа
19.22 лв. преди 7 часа
3.44 лв. преди 18 часа
19.18 лв. преди 18 часа
48.8 лв. преди 1 ден
28.55 лв. преди 1 ден
48.8 лв. преди 1 ден
24.15 лв. преди 1 ден
127.59 лв. преди 1 ден
9.36 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
8.07 лв. преди 2 дни
6.39 лв. преди 3 дни
14.26 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
9.08 лв. преди 3 дни
29.08 лв. преди 3 дни
29.02 лв. преди 3 дни
14.26 лв. преди 4 дни
48.73 лв. преди 4 дни
48.59 лв. преди 4 дни
9.36 лв. преди 5 дни
11.2 лв. преди 5 дни
9.35 лв. преди 5 дни
98.1 лв. преди 5 дни
19.18 лв. преди 5 дни
28.66 лв. преди 5 дни
9.34 лв. преди 5 дни
4.42 лв. преди 6 дни
935.75 лв. преди 6 дни
29.08 лв. преди 6 дни
19.22 лв. преди 6 дни
48.76 лв. преди 6 дни
9.34 лв. преди 6 дни
98.1 лв. преди 6 дни
29.06 лв. преди 6 дни
4.42 лв. преди 6 дни
14.29 лв. преди 6 дни
48.76 лв. преди 6 дни
9.34 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
38.86 лв. преди 1 седмица
19 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
246 лв. преди 1 седмица
19.19 лв. преди 1 седмица
38.38 лв. преди 1 седмица
9.08 лв. преди 1 седмица
19.21 лв. преди 1 седмица
38.88 лв. преди 1 седмица
48.05 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
28.12 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
18.89 лв. преди 1 седмица
18.89 лв. преди 1 седмица
18.62 лв. преди 1 седмица
48.69 лв. преди 1 седмица
6.4 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
19.19 лв. преди 1 седмица
19.21 лв. преди 1 седмица
48.76 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
48.76 лв. преди 1 седмица
23.76 лв. преди 1 седмица
18.62 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
560.5 лв. преди 1 седмица
7.38 лв. преди 1 седмица
98.03 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
18.89 лв. преди 1 седмица
4.43 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
48.76 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
9.09 лв. преди 1 седмица
9.06 лв. преди 1 седмица
144.06 лв. преди 1 седмица
18.89 лв. преди 1 седмица
56.82 лв. преди 1 седмица
37.33 лв. преди 1 седмица
98.1 лв. преди 1 седмица
29.02 лв. преди 1 седмица
97.89 лв. преди 1 седмица
12.27 лв. преди 1 седмица
19.21 лв. преди 1 седмица
18.8 лв. преди 1 седмица
23.71 лв. преди 1 седмица
556.7 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
97.89 лв. преди 1 седмица
9.08 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
73.4 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
292.75 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
6.4 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
1.47 лв. преди 2 седмици
19.21 лв. преди 2 седмици
16.23 лв. преди 2 седмици
24.08 лв. преди 2 седмици
24.15 лв. преди 2 седмици
9.09 лв. преди 2 седмици
4.43 лв. преди 2 седмици
8.37 лв. преди 2 седмици
194.72 лв. преди 2 седмици
228 лв. преди 2 седмици
4.41 лв. преди 2 седмици
18.87 лв. преди 2 седмици
48.62 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
29.08 лв. преди 2 седмици
29.08 лв. преди 2 седмици
43.8 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 2 седмици
48.73 лв. преди 2 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
1631.31 лв. преди 3 седмици
14.27 лв. преди 3 седмици
8.11 лв. преди 3 седмици
23.75 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
3.44 лв. преди 3 седмици
18.82 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
9.25 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
9.07 лв. преди 3 седмици
304 лв. преди 3 седмици
72.42 лв. преди 4 седмици
98.03 лв. преди 4 седмици
14.29 лв. преди 4 седмици
36.35 лв. преди 4 седмици
9.34 лв. преди 4 седмици
28.55 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
48.76 лв. преди 4 седмици
98.03 лв. преди 4 седмици
9.34 лв. преди 4 седмици
48.8 лв. преди 1 месец
37.48 лв. преди 1 месец
47.32 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
78.38 лв. преди 1 месец
94.94 лв. преди 1 месец
94.51 лв. преди 1 месец
546.25 лв. преди 1 месец
26.1 лв. преди 1 месец
68.52 лв. преди 1 месец
48.77 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
102.96 лв. преди 1 месец
78.27 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
98.09 лв. преди 1 месец
58.53 лв. преди 1 месец
23.76 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
196.42 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
18.55 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
1073.5 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
95.31 лв. преди 1 месец
97.82 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
37.54 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
47.56 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
41.81 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.06 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
47.32 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
83.13 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
127.68 лв. преди 1 месец
25.08 лв. преди 1 месец
13.76 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
8.37 лв. преди 1 месец
38.45 лв. преди 1 месец
2646.19 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
17.93 лв. преди 1 месец
47.4 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
53.06 лв. преди 1 месец
58.58 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
21.19 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
97.11 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
13.93 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
8.36 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
28.63 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
18.6 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
964.54 лв. преди 1 месец
34.01 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
6.39 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
38.38 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
68.52 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
393.62 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
24.08 лв. преди 1 месец
53.61 лв. преди 1 месец
47.98 лв. преди 1 месец
34.01 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
57.76 лв. преди 1 месец
1477.45 лв. преди 1 месец
97 лв. преди 1 месец
95.14 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
33.99 лв. преди 1 месец
19.14 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
3034.14 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
48.19 лв. преди 1 месец
97.03 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
18.23 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
3.44 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
38.86 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
196.63 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
97.03 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
18.51 лв. преди 1 месец
75.97 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
38.31 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
17.64 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
8.96 лв. преди 1 месец
94.94 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
47.83 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
190.96 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
2.25 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
96.45 лв. преди 1 месец
96.9 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
492.46 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
38.35 лв. преди 1 месец
15.28 лв. преди 1 месец
1272.76 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
1.27 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
29.04 лв. преди 1 месец
8.96 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
31.47 лв. преди 1 месец
9.21 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
31.05 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.16 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
94.94 лв. преди 1 месец
19.16 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
70.49 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
196.49 лв. преди 1 месец
48.1 лв. преди 1 месец
97.03 лв. преди 1 месец
6.4 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
98.07 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
1564.89 лв. преди 1 месец
96.9 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
8.89 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
37.41 лв. преди 1 месец
143.32 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
18.6 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
18.83 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
38.44 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
38.88 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
46.93 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
68.52 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
47.98 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
9.21 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
24.14 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
1.29 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
38.35 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
25.08 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
196.56 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
2949.75 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
11.32 лв. преди 1 месец
95.84 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
58.66 лв. преди 1 месец
18.97 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.21 лв. преди 1 месец
33.94 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.12 лв. преди 1 месец
18.85 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
2.46 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
98.07 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
96.8 лв. преди 1 месец
8.88 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
94.51 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
8.92 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
122.49 лв. преди 1 месец
28.63 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
24.1 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
4.37 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
47.56 лв. преди 2 месеца
47.32 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
156.75 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
186.71 лв. преди 2 месеца
34.01 лв. преди 2 месеца
1.47 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
175.75 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
23.69 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
14.28 лв. преди 2 месеца
2446.25 лв. преди 2 месеца
29.04 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
270.75 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
28.46 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
8.96 лв. преди 2 месеца
1.25 лв. преди 2 месеца
607.05 лв. преди 2 месеца
23.15 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
1.27 лв. преди 2 месеца
0.48 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
36.94 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
37.41 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
58.53 лв. преди 2 месеца
1821.15 лв. преди 2 месеца
43.37 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
23.16 лв. преди 2 месеца
93.21 лв. преди 2 месеца
46.93 лв. преди 2 месеца
94.8 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
18.44 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
408.5 лв. преди 2 месеца
95.14 лв. преди 2 месеца
8.89 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
147.4 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
28.66 лв. преди 2 месеца
47.32 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
74.58 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
196.7 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
1045.95 лв. преди 2 месеца
96.8 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
196.7 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
68.52 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
33.54 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
96.87 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
28.75 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
33.94 лв. преди 2 месеца
899.65 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
29 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
38.91 лв. преди 2 месеца
18.82 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
15648.55 лв. преди 2 месеца
18.82 лв. преди 2 месеца
512.76 лв. преди 2 месеца
97.13 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
48.05 лв. преди 2 месеца
12.95 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
8.95 лв. преди 2 месеца
24.1 лв. преди 2 месеца
33.05 лв. преди 2 месеца
97.13 лв. преди 2 месеца
48.66 лв. преди 2 месеца
88.05 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
51.17 лв. преди 2 месеца
58.01 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
28.64 лв. преди 2 месеца
3590.05 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
48.16 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
21.19 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
97.03 лв. преди 3 месеца
43.87 лв. преди 3 месеца
984.8 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
18.94 лв. преди 3 месеца
47.88 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
197.69 лв. преди 3 месеца
689.7 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
24.13 лв. преди 3 месеца
196.89 лв. преди 3 месеца
9.09 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
47.95 лв. преди 3 месеца
97.03 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
8.91 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
295.09 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
194.94 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
3011.26 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
8.34 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
38.88 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
24.15 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
28.28 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
3.44 лв. преди 3 месеца
9.21 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
216.42 лв. преди 3 месеца
98.07 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
27.09 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
4.19 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
65.96 лв. преди 3 месеца
147.19 лв. преди 3 месеца
53.12 лв. преди 3 месеца
23.32 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
48.12 лв. преди 3 месеца
29 лв. преди 3 месеца
56.57 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
3645.6 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
194.29 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
27.59 лв. преди 3 месеца
12.29 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
96.45 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
94.72 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
8.92 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
38.91 лв. преди 3 месеца
18.48 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
8.96 лв. преди 3 месеца
47.56 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
48.79 лв. преди 3 месеца
18.97 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
96.9 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
38.31 лв. преди 3 месеца
28.28 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
1094.95 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
47.83 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
96.87 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
47.12 лв. преди 3 месеца
9.24 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
96.87 лв. преди 3 месеца
14.28 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
47.4 лв. преди 3 месеца
48.25 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
47.4 лв. преди 3 месеца
78.32 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.05 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
47.02 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
3.84 лв. преди 3 месеца
14.28 лв. преди 3 месеца
47.56 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
4.22 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
10.35 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.06 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
4.13 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.09 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
2.46 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
9.21 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
13.93 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
28.63 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
14.28 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
3213.04 лв. преди 3 месеца
23.81 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.09 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
32.01 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
4.2 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
14.29 лв. преди 3 месеца
58.53 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.14 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
194.72 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
48.12 лв. преди 3 месеца
292.75 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
38.5 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
2.45 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
40.34 лв. преди 3 месеца
1970.1 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
13.93 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
107.88 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
37.54 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
48.59 лв. преди 3 месеца
4.19 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
147.4 лв. преди 3 месеца
19.16 лв. преди 3 месеца
1675.04 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
1.29 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
24.11 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
23.76 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
38.86 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
48.19 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
295.3 лв. преди 3 месеца
46.93 лв. преди 3 месеца
18.44 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
46.93 лв. преди 3 месеца
28.54 лв. преди 3 месеца
48.25 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
95.31 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
18.36 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
8.95 лв. преди 3 месеца
153.57 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
15.57 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
11352.29 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
16.23 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
47.21 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
48.01 лв. преди 3 месеца
48.79 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
68.47 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
9.21 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
42.79 лв. преди 3 месеца
97.03 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
47.95 лв. преди 3 месеца
48.06 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
27.68 лв. преди 3 месеца
18.36 лв. преди 3 месеца
20.45 лв. преди 3 месеца
47.04 лв. преди 3 месеца
97.08 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
4.19 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
492.15 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
58 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
97.96 лв. преди 3 месеца
10.34 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
194.29 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
47.32 лв. преди 3 месеца
97.05 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
285.24 лв. преди 3 месеца
48.12 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
78.38 лв. преди 3 месеца
28.63 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
47.23 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
5.42 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
68.45 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
147.19 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
97.13 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
19.14 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
8.98 лв. преди 3 месеца
18.86 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
94.51 лв. преди 3 месеца
4283.6 лв. преди 3 месеца
37.41 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
27.87 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
95.14 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
29.06 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
9.21 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
38.91 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
19.19 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
24.13 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
10.33 лв. преди 3 месеца
23.69 лв. преди 3 месеца
19.16 лв. преди 3 месеца
18.62 лв. преди 3 месеца
9.21 лв. преди 3 месеца
47.47 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
47.04 лв. преди 3 месеца
97.75 лв. преди 3 месеца
33.57 лв. преди 3 месеца
96.9 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
246 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
147.29 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
96.8 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
5.42 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
243.73 лв. преди 3 месеца