Одобрено изплащане

Заплащане на операция, протеза и престой в болницата в гр. Есен, Германия.

Плащане по фактура: 127400 лв. Транзакционна такса: 9.99 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Разглеждане на случая повреме на техния Tumor Board, оценка и препоръки за лечение от мултидисциплинарен екип от специалисти в Дрезден.

Плащане по фактура: 2548 лв. Транзакционна такса: 1.19 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Пътуване до Мюнхен за лична среща-консултация с проф. д-р Дюр (Ръководител на екип по туморна ортопедия) за обсъждане на лечението до сега, резултатите от това лечение както и последващо лечение и операция.

Плащане по фактура: 659.87 лв. Транзакционна такса: 1.19 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Пътуване до Мюнхен за лична среща-консултация с проф. д-р Дюр (Ръководител на екип по туморна ортопедия) за обсъждане на лечението до сега, резултатите от това лечение както и план за последващо лечение и операция.

Плащане по фактура: 1092 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Пътуване до Мюнхен за лична среща-консултация с проф. д-р Дюр (Ръководител на екипа по туморна ортопедия) и обсъждане на лечението до сега, резултатите от това лечение и план за последващо лечение и операция.

Плащане по фактура: 395 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още

Одобрено изплащане

Онлайн консултация и разглеждане на представени медицинси документи и образни изследвания с цел предложение на лечебен план и изготвяне на оферта за предложеното лечение.

Плащане по фактура: 993.72 лв. Транзакционна такса: 1.19 лв.
Фактура:   Виж Документa

Виж Още