Всички новини за кампания Бъдеще за Габи

24-ти януари 2024
Веселка Павлова е организатор за бенефициент Габриела Павлинова Хаджиева
Одобрено изплащане

фактура за извършени преводи на Епикризи и съпътстваща медицинска документация от немски на български език

588 лв. Плащане по фактура
1.2 лв. Транзакционна такса
24-ти януари 2024
Веселка Павлова е организатор за бенефициент Габриела Павлинова Хаджиева
Новини 24.01.24г

Здравейте добри хора, продължаваме с информация за Габи. Тя се завърна от Германия с подробен план за 5 годишно проследяване след проведеното лечение там. Прилахаме схемата. Кръвните й показатели се следят почти ежеседмично, а на всеки два месеца има образни изследвания - КТ или ПЕТ скенер. Споде...

5-ти януари 2024
Веселка Павлова е организатор за бенефициент Габриела Павлинова Хаджиева
Трансфер на средства

Дарение на средства от кампания Бъдеще за Габи към кампания Заедно за Марти. Прехвърлена сума: 2000лв.

5-ти януари 2024
Веселка Павлова е организатор за бенефициент Габриела Павлинова Хаджиева
Трансфер на средства

Дарение на средства от кампания Бъдеще за Габи към кампания ДАРЕТЕ ЖИВОТ НА ТАНЯ!. Прехвърлена сума: 2000лв.

5-ти януари 2024
Веселка Павлова е организатор за бенефициент Габриела Павлинова Хаджиева
Трансфер на средства

Дарение на средства от кампания Бъдеще за Габи към кампания Да помогнем на НИКОЛ да оздравее. Прехвърлена сума: 1000лв.

27-ми ноември 2023
Веселка Павлова е организатор за бенефициент Габриела Павлинова Хаджиева
Трансфер на средства

Дарение на средства от кампания Бъдеще за Габи към кампания Заедно за Марти. Прехвърлена сума: 7000лв.

16-ти ноември 2023
Веселка Павлова е организатор за бенефициент Габриела Павлинова Хаджиева
Трансфер на средства

Дарение на средства от кампания Бъдеще за Габи към кампания Да се обединим за Радост. Прехвърлена сума: 10000лв.

16-ти ноември 2023
Веселка Павлова е организатор за бенефициент Габриела Павлинова Хаджиева
Трансфер на средства

Дарение на средства от кампания Бъдеще за Габи към кампания Да спасим Веси!!!. Прехвърлена сума: 5000лв.

16-ти ноември 2023
Веселка Павлова е организатор за бенефициент Габриела Павлинова Хаджиева
Трансфер на средства

Дарение на средства от кампания Бъдеще за Габи към кампания Да помогнем на Дилян да Оцелее. Прехвърлена сума: 5000лв.

16-ти ноември 2023
Веселка Павлова е организатор за бенефициент Габриела Павлинова Хаджиева
Трансфер на средства

Дарение на средства от кампания Бъдеще за Габи към кампания Да дарим живот на Дан. Прехвърлена сума: 5000лв.

16-ти ноември 2023
Веселка Павлова е организатор за бенефициент Габриела Павлинова Хаджиева
Трансфер на средства

Дарение на средства от кампания Бъдеще за Габи към кампания Ангели за Мони. Прехвърлена сума: 5000лв.

20-ти октомври 2023
Веселка Павлова е организатор за бенефициент Габриела Павлинова Хаджиева
Одобрено изплащане

Предоставени за превод от немски на бъгарски език част от епикризите на Габриела, които са изискани за представяне пред ТЕЛК.

532 лв. Плащане по фактура
1.2 лв. Транзакционна такса