Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 993.72 лв. Транзакционна такса: 1.19 лв.
Фактура:   Виж Документa


Онлайн консултация и разглеждане на представени медицинси документи и образни изследвания с цел предложение на лечебен план и изготвяне на оферта за предложеното лечение.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели