Одобрено изплащане


Възстановени средства за разходи: 613.54 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


разходи за извънболнична физиотерапия, специализирани лекарства за онкоболни против повръщане при химиотерапия по схема, лекарство при запек, антибиотик, разходи за такси (ползвано поради интензивни валежи), разходи за храна Edit от администратор: От изисканите за възстановяване средства са изплатени само тези, които са относими към нуждите на кампанията, съласно Общите условия на платформата.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели