Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 3706.36 лв. Транзакционна такса: 1.19 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


изготвен и двустранно подписан Анекс към Договор за наем на апартамент в гр. Дортмунд. Анекса е за удължаване на периода на наема до 31.07.23г. Това се налага поради удължаване на периода на лечение на Габи в следствие на ниски кръвни показатели, резултиращи в невъзможност за спазване на първоначално планувания график за провеждане на химиотерапии.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели