Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 3706.36 лв. Транзакционна такса: 1.19 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


изготвен и двустранно подписан Анекс 2 към Договор за наем на апартамент в гр. Дортмунд. Анекса е за удължаване на периода на наема до 31.08.23г. Удължаването се налага поради забавяне от първоначалния график за провеждане на следоперативните химиотерапии, в следствие на ниски кръвни показатели или възникнали инфекции. Също така, 3 седмици след последната следоперативна химиотерапия (която трябва да се състои в края на Юли), Габи ще претърпи операция за премахване на порт катетъра, както и ще й се направят контролни снимки и изследвания. Всичко това налага настоящото удължаване на периода за наем на апартамента до края на месец Август.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели