Дарители по кампания - Бъдеще за Краси


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.2 лв. преди 3 дни
28.04 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 4 дни
493.5 лв. преди 4 дни
104.5 лв. преди 4 дни
18.62 лв. преди 4 дни
19.2 лв. преди 5 дни
38.84 лв. преди 5 дни
97.85 лв. преди 5 дни
14.27 лв. преди 5 дни
28.28 лв. преди 5 дни
19.18 лв. преди 5 дни
29.05 лв. преди 5 дни
19.18 лв. преди 6 дни
19.15 лв. преди 6 дни
29 лв. преди 6 дни
48.71 лв. преди 6 дни
33.9 лв. преди 6 дни
19.2 лв. преди 6 дни
147.25 лв. преди 6 дни
48.21 лв. преди 6 дни
97.92 лв. преди 6 дни
38.81 лв. преди 6 дни
97.77 лв. преди 6 дни
9.35 лв. преди 6 дни
48.5 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
24.07 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
14.24 лв. преди 1 седмица
48.67 лв. преди 1 седмица
14.27 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
29.03 лв. преди 1 седмица
48.12 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
48.64 лв. преди 1 седмица
48.06 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
43.72 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
1.47 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
19.14 лв. преди 1 седмица
48.9 лв. преди 1 седмица
117.7 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
24.12 лв. преди 1 седмица
28.98 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
38.9 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
19 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
14.26 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
18.87 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
19.24 лв. преди 1 седмица
48.67 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
97.85 лв. преди 1 седмица
196.05 лв. преди 1 седмица
38.81 лв. преди 1 седмица
48.71 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
19.14 лв. преди 1 седмица
14.24 лв. преди 1 седмица
48.64 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
16.24 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
19.17 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
38.9 лв. преди 1 седмица
97.92 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
29 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
24.12 лв. преди 1 седмица
18.89 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
48.71 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
83.1 лв. преди 1 седмица
19.11 лв. преди 1 седмица
9.08 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
48.81 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
18.51 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
18.6 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
490.87 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
24.12 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
9.08 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
48.67 лв. преди 1 седмица
9.08 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
Shape