Бъдеще за малкия Христо A future for little Hristo

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Бъдеще за малкия Христо A future for little Hristo

439 Дарители
9471.87 EUR дарени от 102258 EUR
Бенефициент
Христо Пенчев
Крайна дата
Край след 185 дни
Налична сума
2916.92 EUR
Радостина Атанасова Дишкова организира кампания за Христо Пенчев
Край след 185 дни
Налична сума
2916.92 EUR

Здравейте!
Аз съм Христо и съм само 3годинки и половина.Обожавам да играя с връстниците си, но мама казва, че тежка болест убива мускулите ми и скоро няма да мога да тичам с тях, ако вие не ми помогнете.
Може би съм късметлия, защото ми я откриха случайно много преди да се появят симптомите. До 27 август, когато влязох в болница с много висока температура, изобщо не подозирах, че имам толкова тежък здравословен проблем. Заради високите нива на чернодробни ензими лекарите решиха да ми направят генетични изследвания. Диагнозата мускулна дистрофия се стоварва върху живота ми и върху живота на цялото ми семейство на 28 ноември 2022 г., когато излязоха резултатите от тях.


Оттогава до днес родителите ми се борят да имам детство като на всички деца и да ми осигурят качествен живот в бъдеще. Лекари в клиника в Турция смятат, че могат да забавят болестта с терапия със стволови клетки в клиника. Благодарение на хора като вас - с добри сърца, първото вливане вече е направено, но през 2023 г. трябва да получа още пет. 


Мама и тате нямат никаква представа колко средства ще са им необходими, за да бъда дете като всички. Терапията ми трябва да продължи с години, за да се забави развитието на болестта. Ако организмът не се поддържа, прогнозите са за не повече от 25 години живот, голяма част от които ще трябва да прекарам в инвалидна количка заради атрофията на мускулите. Няма да мога да тичам, да играя, да върша любимите си неща. Но вярвам, че вие можете да сътворите чудо и да ми помогнете в моята битка за качествен живот.

Hello!
I'm Christo and I'm only 3 and a half.I love to play with my peers, but my mom says a serious illness is killing my muscles and I won't be able to run with them soon if you don't help me.
Maybe I'm lucky because I was diagnosed with it by accident long before symptoms appeared. Until August 27, when I went into the hospital with a very high fever, I had no idea I had such a severe health problem. Because of my high liver enzyme levels, the doctors decided to do genetic testing. The diagnosis of muscular dystrophy came crashing down on my life and the lives of my entire family on November 28, 2022 when the results came out.


Since then, my parents have struggled to have a childhood like all children and to provide me with a quality life in the future. Doctors at a clinic in Turkey believe they can slow down the disease with stem cell therapy at a clinic. Thanks to people like you - with good hearts, the first infusion has already been done, but I should get five more in 2023.


Mom and Dad have no idea how much money it will take for them to be a kid like everyone else. My therapy needs to continue for years to slow the progression of the disease. If the body is not maintained, the prognosis is for no more than 25 years of life, much of which I will have to spend in a wheelchair because of muscle atrophy. I won't be able to run, play, do the things I love. But I believe that you can work a miracle and help me in my fight for a quality life.

Виж още
Новини
19-ти февруари 2024
Радостина Атанасова Дишкова организира кампания за Христо Пенчев
Одобрено изплащане Approved repayment
Парите ще се преведат эа 7-мата вливка на детето миналата година направихме 6 терапий вливки със стволови клетки тази е 1-вата за тази година трябва д... The money will be transferred to the 7th infusion of the child last year we did 6 infusions with stem cells this is the 1st one for this year we have...
5880 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
22-ри август 2023
Радостина Атанасова Дишкова организира кампания за Христо Пенчев
Новини 22.08.23г News 22.08.23
На 18-ти август направихме и 6-тата вливка на малкия Христо. За момента състоянието му е добро, но трябва да го следим чрез изследвания и да го поддър... On the 18th of August we did the 6th infusion of little Hristo. His condition is good for now, but we need to monitor him through tests and keep him g...
 
30-ти май 2023
Радостина Атанасова Дишкова организира кампания за Христо Пенчев
Одобрено изплащане Approved repayment
Парите ще се преведат за 5-тата вливка на детето направихме 4 вливки със стволови клетки имаме още две имаме напредък от терапиите трябва да го подърж... The money will be transferred for the 5th infusion of the child we have made 4 infusions with stem cells we have two more we have progress from the th...
6860 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.