Дарители по кампания - Бъдеще за Оуз


1.47 лв. преди 1 седмица
48.76 лв. преди 2 седмици
196.7 лв. преди 2 седмици
105.99 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
295.3 лв. преди 2 месеца
78.38 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.06 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
105.99 лв. преди 3 месеца
295.3 лв. преди 3 месеца
97.89 лв. преди 3 месеца
192.76 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
5.42 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
4.39 лв. преди 3 месеца
2.45 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
4.19 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
11.32 лв. преди 3 месеца
9.07 лв. преди 3 месеца
196.56 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
3.44 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
3.44 лв. преди 3 месеца
193.25 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
96.7 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
41.9 лв. преди 3 месеца
3.44 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
48.8 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
Shape