Бъди ангел-спасител за малкия Теди Be a rescuing angel for little Teddy

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Бъди ангел-спасител за малкия Теди Be a rescuing angel for little Teddy

720 Дарители
17738.05 EUR дарени от 17895 EUR
Бенефициент
Теодор Димитров Борисов
Крайна дата
Край след 149 дни
Налична сума
4796.6 EUR
Гергана Ивова Димитрова организира кампания за Теодор Димитров Борисов
Край след 149 дни
Налична сума
4796.6 EUR

Update - 09 май 2023

Скъпи дарители Казвам се Гери и съм майка на Теодор Борисов /Теди/. Както ви споделих преди една година Теди страда от много рядко генетично заболяване - Левкодистрофия , в следствие на което не може да седи, да ходи , да говори....

Тежката диагноза му отне много , но не му взе най- ценното УСМИВКАТА , моята ВЯРА и НАДЕЖДА! Измина точно една година от операцията на Теди. В следствие на болестта му бяха извадени  двете тазобедрени стави .На 30.05.2022 моят ГЕРОЙ , премина и през това тежко изпитание, благодарение на неговата сила, моята любов , на вас и вашата подкрепа. Бяха трудни месеци на болка, рехабилитация и възтановяване, но Теди е ГЕРОЙ!

Скъпи ПРИЯТЕЛИ, наши дарители обръщам се отново към Вас за помощ и подкрепа. На 17 Юли на Теди му предстои втора операцията, за махане на железата и пластините от двете му тазобедрени стави. Операцията отново ще бъде извършена във Виена.

Отново се обръща към Вас с молба, имам нужда от вашата помощ и финансова подкрепа БЛАГОДАРЯ!!!

------------
Скъпи Дарители,

казвам се Гери и съм майка на Теодор Борисов (Теди). Теди е малко прекрасно детенце. Страда от много рядко и тежко заболяване - левкодистрофия. В следствие на него той не може да стои, да ходи, да говори и е изцяло на моите грижи и любов. Тежката диагноза му отне много, но не му взе най-ценното усмивката и моята надежда.

На Теди му престои операция във Виена. В следствие на заболяването и  това че не ходи и не седи са му извадени и двете тазобедрени стави. Налага се операция в  най-кратки срокове, ако не бъде извършена  ще започнат болките и изкривяване на гръбначния стълб. Отглеждам Теди сама, заедно със сестричката му. За мен това е пореден тежък удър, след като през 2013 година изгубих второто си детенце.

Имам нужда от Вашата помощ и финансова подкрепа. Благодаря Ви! ❤️

Update - 09 May 2023

Dear donors My name is Geri and I am the mother of Theodor Borisov /Tedi/. As I told you a year ago Teddy suffers from a very rare genetic disease - Leukodystrophy , as a result of which he cannot sit, walk , talk....

The severe diagnosis took a lot from him , but it didn't take his most precious thing SMILE, my FAITH and HOPE! It has been exactly one year since Teddy's surgery. As a result of the disease both of his hip joints were removed .On 05/30/2022 my HERO , went through this ordeal too, thanks to his strength , my love , you and your support. It has been difficult months of pain, rehabilitation and recovery, but Teddy is a HERO!

DEAR FRIENDS, our donors I turn to you again for help and support. Teddy is having his second surgery on July 17 to remove the casts and plates from both of his hip joints. The operation will be performed again in Vienna.

Again I am asking you, I need your help and financial support THANK YOU!!!

------------
Dear Donors,

my name is Geri and I am the mother of Theodor Borisov (Teddy). Teddy is a wonderful little child. She suffers from a very rare and severe disease - leukodystrophy. As a result of it he cannot stand, walk, talk and is completely in my care and love. The severe diagnosis took a lot out of him, but it didn't take his most precious thing, his smile and my hope.

Teddy will have surgery in Vienna. As a result of his illness and not being able to walk or sit, both hip joints have been removed. Surgery is needed as soon as possible, if not done the pain and curvature of the spine will begin. I am raising Teddy on my own along with his little sister. This is another hard blow for me after losing my second child in 2013.

I need your help and financial support. Thank you! ❤️

Виж още
Новини
21-ви май 2024
Гергана Ивова Димитрова организира кампания за Теодор Димитров Борисов
Новини за Теди 21.05 News for Teddy 21.05
Здравейте приятели. На Теодор средствата за рехабилитация намаляват, тя е изключително важна за неговото състояние. Както съм ви споделяла Теди претър... Hello friends. Theodore's rehab funds are dwindling, it is extremely important for his condition. As I've shared with you Teddy has had extremely diff...
 
13-ти май 2024
Гергана Ивова Димитрова организира кампания за Теодор Димитров Борисов
За Теди About Teddy
Здравейте скъпи приятели . Всеки път ще ви наричам така,защото без вашата помощ и подкрепа ние никога нямаше да се справим. Споделяла съм с Вас ,че мо... Hello dear friends. I will call you that every time because without your help and support we would never have made it. I have shared with you that my...
 
22-ри април 2024
Гергана Ивова Димитрова организира кампания за Теодор Димитров Борисов
За усмивката на Теди For Teddy's smile
Скъпи приятели . Както много пъти съм споделяла с вас след двете проведени тежки операции на тазобедрените стави Теди, се нуждае от всекидневна рехаби... Dear friends . As I have shared with you many times after the two major hip surgeries Teddy has had, he needs daily rehabilitation. It is costly and o...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.