Дарители по кампания - Бъди ангел-спасител за малкия Теди


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

98 лв. преди 1 месец
300 лв. преди 1 месец
300 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
24.12 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
294.77 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 8 месеца
47.5 лв. преди 8 месеца
19.17 лв. преди 8 месеца
19.15 лв. преди 8 месеца
98 лв. преди 8 месеца
96.9 лв. преди 8 месеца
48.64 лв. преди 8 месеца
19.2 лв. преди 8 месеца
48.71 лв. преди 8 месеца
48.75 лв. преди 8 месеца
9.33 лв. преди 8 месеца
9.35 лв. преди 8 месеца
9.34 лв. преди 8 месеца
23.87 лв. преди 8 месеца
14.27 лв. преди 8 месеца
18.89 лв. преди 8 месеца
28.93 лв. преди 8 месеца
33.97 лв. преди 8 месеца
95.68 лв. преди 8 месеца
19.2 лв. преди 8 месеца
48.21 лв. преди 8 месеца
19.15 лв. преди 8 месеца
48.75 лв. преди 8 месеца
24.07 лв. преди 8 месеца
9.35 лв. преди 8 месеца
97.03 лв. преди 8 месеца
9.33 лв. преди 8 месеца
27.93 лв. преди 8 месеца
48.75 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 9 месеца
28.63 лв. преди 9 месеца
19.15 лв. преди 9 месеца
18.6 лв. преди 9 месеца
28.99 лв. преди 9 месеца
9.35 лв. преди 9 месеца
9.5 лв. преди 9 месеца
19.2 лв. преди 9 месеца
98 лв. преди 9 месеца
6.15 лв. преди 9 месеца
19.18 лв. преди 9 месеца
19.2 лв. преди 9 месеца
28.12 лв. преди 9 месеца
98 лв. преди 9 месеца
9.33 лв. преди 9 месеца
19.18 лв. преди 9 месеца
48.25 лв. преди 9 месеца
39.88 лв. преди 9 месеца
48.73 лв. преди 9 месеца
4.42 лв. преди 9 месеца
7.37 лв. преди 9 месеца
48.75 лв. преди 9 месеца
16.21 лв. преди 9 месеца
12.28 лв. преди 9 месеца
19.12 лв. преди 9 месеца
33.92 лв. преди 9 месеца
19.15 лв. преди 9 месеца
3.24 лв. преди 9 месеца
9.24 лв. преди 9 месеца
28.98 лв. преди 9 месеца
38.81 лв. преди 9 месеца
48.75 лв. преди 9 месеца
76.4 лв. преди 9 месеца
48.71 лв. преди 9 месеца
48.52 лв. преди 9 месеца
19.2 лв. преди 9 месеца
18.85 лв. преди 9 месеца
19.15 лв. преди 9 месеца
97.92 лв. преди 9 месеца
48.21 лв. преди 9 месеца
983.75 лв. преди 9 месеца
19.15 лв. преди 9 месеца
28 лв. преди 9 месеца
9.33 лв. преди 9 месеца
28.97 лв. преди 9 месеца
38.81 лв. преди 9 месеца
29.03 лв. преди 9 месеца
57.96 лв. преди 9 месеца
18.82 лв. преди 9 месеца
98 лв. преди 9 месеца
48.25 лв. преди 9 месеца
9.33 лв. преди 9 месеца
97.77 лв. преди 9 месеца
14.26 лв. преди 9 месеца
19.17 лв. преди 9 месеца
58.55 лв. преди 9 месеца
48.75 лв. преди 9 месеца
19.05 лв. преди 9 месеца
1.47 лв. преди 9 месеца
48.67 лв. преди 9 месеца
97.13 лв. преди 9 месеца
18.6 лв. преди 9 месеца
48.75 лв. преди 9 месеца
28.66 лв. преди 9 месеца
9.3 лв. преди 9 месеца
9.35 лв. преди 9 месеца
48.71 лв. преди 9 месеца
14.24 лв. преди 9 месеца
48.75 лв. преди 9 месеца
48.21 лв. преди 9 месеца
48.64 лв. преди 9 месеца
9.35 лв. преди 9 месеца
28.98 лв. преди 9 месеца
9.33 лв. преди 9 месеца
19.18 лв. преди 9 месеца
19.2 лв. преди 9 месеца
48.71 лв. преди 9 месеца
19.18 лв. преди 9 месеца
18.92 лв. преди 9 месеца
9.31 лв. преди 9 месеца
13.96 лв. преди 9 месеца
48.67 лв. преди 9 месеца
18.21 лв. преди 9 месеца
19.18 лв. преди 9 месеца
4.42 лв. преди 9 месеца
4.42 лв. преди 9 месеца
48.64 лв. преди 9 месеца
48.71 лв. преди 9 месеца
173.65 лв. преди 9 месеца
4.19 лв. преди 9 месеца
94.51 лв. преди 9 месеца
Shape