Дарители по кампания - Бъдеще за Милко


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

119.18 лв. преди 6 дни
97.92 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.52 лв. преди 1 месец
53.63 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
1969.5 лв. преди 2 месеца
29.03 лв. преди 2 месеца
14.25 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
196.5 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
105.88 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
19.17 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
33.56 лв. преди 2 месеца
18.87 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
19.17 лв. преди 2 месеца
4.41 лв. преди 2 месеца
87.95 лв. преди 2 месеца
47.79 лв. преди 2 месеца
33.49 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
9.5 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
4.41 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
293.7 лв. преди 2 месеца
112.77 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
18.2 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
14.27 лв. преди 2 месеца
102.85 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
43.82 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
88.15 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
295 лв. преди 2 месеца
38.3 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
48.81 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
33.9 лв. преди 2 месеца
1.47 лв. преди 2 месеца
9.21 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
38.9 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
97.5 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
97.85 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
47.56 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
88.01 лв. преди 2 месеца
96.62 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
1.46 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
86.08 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
19.14 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
29.03 лв. преди 2 месеца
97.98 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
147.14 лв. преди 2 месеца
26.8 лв. преди 2 месеца
22.15 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
24.12 лв. преди 2 месеца
94.51 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
38.9 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
96.9 лв. преди 2 месеца
1.47 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
28.98 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
20.51 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
28.75 лв. преди 2 месеца
18.6 лв. преди 2 месеца
196.38 лв. преди 2 месеца
97.13 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
4.2 лв. преди 2 месеца
28.63 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
Shape