Одобрено изплащане

Средствата ще бъдат използвани за покриване на разходи по наемане на квартира на младеж,който е на улицата към този момент.

Изплатена сума към бенефициента: 236.4 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Виж Още