Всички новини за кампания 🏡👫 Благотворителна кампания "Да бъдем хора"

19-ти февруари 2024
Румен Караджов
Трансфер на средства Transfer of funds

Дарение на средства от кампания 🏡👫 Благотворителна кампания "Да бъдем хора" към кампания Игра за пътна безопасност. Прехвърлена сума: 98лв. 🏡👫 Donation of funds from the "Let's Be Human" charity campaign to the Road Safety Game campaign. Amount transferred.

18-ти август 2023
Румен Караджов
Одобрено изплащане Approved repayment

Средствата ще бъдат използвани за покриване на разходи по наемане на квартира на младеж,който е на улицата към този момент. The funds will be used to cover the costs of renting accommodation for a young man who is on the street at the moment.

236.4 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса