Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 236.4 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Средствата ще бъдат използвани за покриване на разходи по наемане на квартира на младеж,който е на улицата към този момент.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели