Всички новини за кампания 🇺🇦 Помощ за децата от Украйна

25-ти ноември 2023
Pavel Andreev
Одобрено изплащане

Благодаря на всички дарители за подкрепата! Средствата се насочват към НПО “Детство мое България” ❤️

326.3лв. Изплатена сума към бенефициента
1.2 лв. Транзакционна такса