Дарители по кампания - Църква "Света Петка" с. Ситово


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

984.5 лв. преди 2 дни
97 лв. преди 1 седмица
48.67 лв. преди 3 седмици
294.77 лв. преди 1 месец
492 лв. преди 1 месец
984.5 лв. преди 1 месец
492 лв. преди 1 месец
984.5 лв. преди 1 месец
492 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
Shape