Църква "Света Петка" с. Ситово Church "St. Petka" with. Sitovo

Градска среда и строителство 0/0
50 Дарители
10671.04 EUR дарени от 12782 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Светлозар Думков
Бенефициент
Църква \"Света Петка\" с. Ситово
Крайна дата
Приключила
Налична сума
133.52 EUR
Светлозар Думков организира кампания за Църква \"Света Петка\" с. Ситово
Приключила
Налична сума
133.52 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

21-ви февруари 2024
-сграда интериор – доставка и инсталиране на пелетна печка-калорифер 17 кв за отопление на вътрешността на сградата -доставка на пелети за печката-500 кг -изграждане на електроинсталация за осветление с пожектори PHILIPS 20W 3000 k с мека светлина, отделно електротабло с автоматични предпазители и ключове за включване на отделните кръгове за осветление -building interior - delivery and installation of pellet stove-calorifier 17 sq for heating the interior of the building -delivery of pellets for the stove-500 kg -construction of electrical installation for lighting with spotlights PHILIPS 20W 3000 k with soft light, separate electrical panel with automatic fuses and switches for switching the individual lighting circuits
2900 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.